010-470 49 50 Kontakta oss Be oss ringa upp

Nu försvinner giftet från butikerna

De senaste veckorna har allt fler hem invaderats av råttor som träder fram i sommarvärmen, och behovet av att bekämpa gnagarna blir större. Men från och med 1 augusti är det inte längre tillåtet för privatpersoner i Sverige att köpa råttgift som medel mot råttorna, och den farliga produkten är på väg att lämna butikerna.

Kemikalieinspektionen har i år inte godkänt de råttgifter som finns på marknaden, efter direktiv från EU:s nya biocidförordning. Det är både svårt och farligt att hantera giftet och det plockas därför nu bort från hyllorna. De medel som används för att bekämpa råttor innehåller kemikalier som har blodförtunnande verkan, vilket påverkar blodets levringsförmåga hos råttorna. Dessa kemikalier är dock giftiga även för människan som handskas med dem.

I och med det nya förbudet föreslår Kemikalieinspektionen att man istället kontaktar en yrkesmässig skadedjursbekämpare, då yrkesverksamma fortfarande har möjlighet att använda vissa bekämpningsmedel. Sedan beslutet den 1 augusti har dock vissa skadedjursbekämpare, bland annat företaget Rentokil, valt att se förbudet mot privatpersoner även som en uppmaning mot verksamma företag. De föredrar att använda säkrare och mer miljövänliga produkter, och lägger även mer fokus på att arbeta förebyggande och angripa problemet innan det uppstår.

Det är viktigt att vi alla tar vårt ansvar och i större utsträckning använder produkter som är både miljövänliga men även ofarliga och skonsamma för människan. Vi på Rentokil har till exempel en lösning som använder ström för att döda råttor, istället för gift. Det är mer humant, miljövänligt och säkert.” säger Jonas Westgaard, servicechef på Rentokil.

Den förebyggande fällan som fångar råttor och använder ström för att avliva dem heter Ratél, och passar alla typer av kloakrör och brunnar.

Jonas Westgaard tillägger att han hoppas att allt fler ser giftförbudet som en uppmaning att jobba preventivt mot råttor och andra skadedjur.

Jag tror att alldeles för många förlitar sig på sin försäkring men inte tänker på att råttor kan göra stor skada och att det är slitsamt att hantera problemet i efterhand. Genom att jobba förebyggande undviker vi också all kemikalisk användning, då vi kan installera miljövänliga produkter samtidigt som vi försäkrar oss om att skadedjuren aldrig kommer in och därför inte behöver bekämpas med gift”.