0800 237 8745 Bel ons Verzoek om terug te bellen

Samen naar de nieuwe regelgeving omtrent knaagdierbeheersing

Per 1 januari 2023 is de aangescherpte regelgeving omtrent IPM knaagdierbeheersing van kracht gegaan. Deze regelgeving heeft ook impact voor u als agrariër met betrekking tot knaagdierbestrijding. De aanscherping is bepaald door het Ministerie van ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en wel om vier redenen:

 • Het beperken van het gebruik van chemische middelen.
 • Het bevorderen van duurzame knaagdierbeheersing waarbij de nadruk ligt op preventie.
 • IPM (Integrated Pest Management) moet de basis zijn van elk plan van aanpak om knaagdieren te bestrijden.

De nadruk van deze nieuwe wet ligt bij de bestrijding van knaagdieren op IPM met een minimale inzet van chemische middelen.

Kortom: de aangescherpte regelgeving schrijft voor dat chemische middelen ter bestrijding van knaagdieren pas mogen worden ingezet als laatste stap in de beheersing van de ongedierteoverlast. Eerst moeten alle beschikbare preventieve en niet-chemische maatregelen zijn ingezet zonder het gewenste effect.

De juiste volgorde voor handelen is:

 1. Monitoring
 2. Preventie maatregelen & Habitat management
 3. Niet-chemische bestrijding
 4. En als alle bovengenoemde maatregelen niet afdoende zijn, mag er onder voorwaarden chemisch bestreden worden.
Rentokil Nederland - IPM Pyramide

Wat is IPM?

Integrated Pest Management (IPM) bestaat uit 5 basisprincipes, te weten:

 • Bij IPM wordt uitgegaan van plaagdierpreventie die start bij monitoring en de leefomgeving in plaats van bestrijding.
 • Er worden altijd eerst niet-toxische of biologische middelen ingezet.
 • De inzet van chemische middelen is beperkt, doelgericht en tijdelijk.
 • Verplichte aandacht voor terrein overlast op naastgelegen percelen.
 • De klant heeft de plicht om aanbevelingen van de experts op te volgen.

IPM Knaagdierbeheersing en het agrarische bedrijf

Ook in de agrarische sector ligt de nadruk op preventieve maatregelen, zoals habitat management. Onder habitat management valt onder andere het voorkomen van plaatsen waar ratten zich kunnen nestelen en ervoor zorgen dat er ’s nachts geen voedsel beschikbaar is.

Voer je zelf je eigen plaagdierbeheersing uit met toxische middelen dan word je, als agrarisch bedrijf, vanaf 2023 ook gezien als professioneel bedrijf. Dit betekent dat je moet zijn gecertificeerd en de nascholing IPM Knaagdierbeheersing moet hebben gevolgd en geslaagd zijn voor de toets.

Voert Rentokil op jouw erf de ongediertebestrijding uit, dan verandert er niet zo heel veel. Onze servicemedewerkers werken al sinds 2017 volgens IPM Rattenbestrijding om gebouwen. Inhoudelijk komt dit overeen met IPM Knaagdierbeheersing.

Intergrated Pest Management (IPM)

Beperkt het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte tot een minimum

 • Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu
 • Innovatieve producten in alle stadia van IPM
 • IPM is een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie
Meer weten? Klik hier

Gerelateerde posts