0800 237 8745 Bel ons Verzoek om terug te bellen

Nederlandse kwaliteitscertificaten en partnerschappen

Rentokil is gecertificeerd voor ISO22000:2005, VCA**, ISO9001:2015, IKB PSB Ongediertebestrijding en Ontsmetten, CEPA en IPM Rattenbeheersing, is lid van de NVPB, in het bezit van het Keurmerk Plaagdiermanagement en neemt deel aan het FIRA Platform. Hieronder vindt u een compleet overzicht van deze verschillende certificaten en keurmerken.

Rentokil is in het bezit van het CEPA CEN Standaard EN 16636 certificaat. In maart 2015 is de Europese kwaliteitsnorm voor plaagdiermanagement bedrijven tot stand gekomen. CEPA staat voor de Confederation of European Pest Management Associations. CEPA heeft kennis en deskundigheid uit heel Europa bij elkaar gebracht en CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op vlak van plaagdierbeheersing: CEN-EN 16636.

Het doel van Rentokil is het beschermen van mensen en het verbeteren van levens, dit sluit nauw aan bij onze inzet om actie te ondernemen tegen klimaatverandering en de milieu-impact van onze activiteiten. Met EcoVadis maken we zichtbaar op welke wijze we bezig zijn met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Ecovadis is een onafhankelijke organisatie die onze MVO-praktijken beoordeelt aan de hand van meerdere internationale normen.

Sinds januari 2015 is Rentokil in het bezit van het IKB PSB Ongediertebestrijding certificaat. IKB staat voor Integrale Keten Beheersing. Via diverse gekoppelde kwaliteitssystemen wordt de productie van IKB eieren en pluimveevlees extra gewaarborgd. Eén van de factoren die van invloed zijn op de productie van eieren en pluimveevlees, zijn de werkzaamheden die pluimveeservicebedrijven (PSB bedrijven) doen. De regeling IKB PSB 2010 bestaat uit het IKB PSB certificaat inclusief NEN 4400-1.

Met ingang van 2023 geldt voor de beheersing van ratten en muizen een zogeheten integrale aanpak. Bij Integrated Pest Management (IPM) worden eerst alle beschikbare preventieve en niet-chemische maatregelen ingezet. Als allerlaatste stap kan een beroep op chemische middelen worden gedaan. Deze integrale aanpak mag alleen door erkende bedrijven zoals Rentokil worden uitgevoerd. Dit zijn bedrijven die onafhankelijk zijn getoetst.

Rentokil Pest Control hecht veel waarde aan de kwaliteit van haar dienstverlening naar de voedingsmiddelenindustrie. Daarom zijn wij sinds oktober 2012 gecertificeerd voor ISO 22000:2005. Het certificaat geeft aan dat het Rentokil kwaliteitsmanagementsysteem voor voedselveiligheid voldoet aan de eisen uit deze norm. Alle 275 Rentokil medewerkers zijn opgeleid en handelen conform ISO 22000.

De audits worden uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Alle activiteiten van Rentokil Pest Control vallen onder de scope van de certificatie: ‘Preventie, inspectie en bestrijding van ongedierte voor de voedingsmiddelensector’. ISO 22000 is een internationale norm met de vereisten voor een managementsysteem voor de voedselveiligheid en is van toepassing op de gehele voedselketen.

Rentokil Pest Control is ISO 14001 gekwalificeerd, de internationale norm met eisen voor een milieu managementsysteem. Het staat voor een correct milieumanagement en is onderdeel van maatschappelijk en verantwoord ondernemen (MVO).

Sinds 1996 is Rentokil Pest Control gecertificeerd voor ISO 9001:2015. Dat betekent dat het Rentokil kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de eisen uit deze norm. De audits worden uitgevoerd door Lloyd’s Register Quality Assurance. Alle activiteiten van Rentokil Pest Control vallen onder de scope van de certificatie: ‘Preventie, inspectie en bestrijding van ongedierte’.

Opdrachtgevers stellen steeds hogere eisen op het gebied van kwaliteit. Rentokil wil graag aan de verwachtingen van de klant voldoen en de klanttevredenheid verhogen. Het ISO 9001 certificaat geeft aan dat Rentokil in staat is te voldoen aan de eisen van klanten, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving voor ongediertebestrijders en de eisen van Rentokil zelf.

Het NEN 4400-1 Keurmerk SNA beschermt organisaties die personeel inhuren of uitbesteden. Deze bedrijven kunnen het best personeel inhuren of uitbesteden via een organisatie met het NEN 4400-1 Keurmerk SNA. Het keurmerk stelt eisen aan in Nederland gevestigde organisaties die personeel detacheren en aan onderaannemers. De inspecteur controleert gegevens en procedures van de onderneming, waaronder delen van de algemene administratie, personeelsadministratie, salarisadministratie en de financiële administratie. Stichting Normering en Arbeid ziet toe op de juiste toepassing van de norm.

De NVPB is een brancheorganisatie voor bedrijven die zich professioneel bezighouden met plaagdiermanagement. Om de gehele branche te professionaliseren en om de kwaliteit te verhogen, is het Keurmerk Plaagdiermanagement ontwikkeld. Rentokil is aangesloten bij de NVPB omdat Rentokil beschikt over alle vereiste vergunningen en vakbekwaamheidsdiploma's op het gebied van plaagdierbestrijding en -wering. Daarnaast is Rentokil op de hoogte van de mogelijkheden en risico's van toe te passen middelen en methoden en is Rentokil in staat om op basis van deze vakkennis de juiste keuze te maken.

Sinds 26 juni 2012 is Rentokil in het bezit van het Keurmerk Plaagdiermanagement. Dit keurmerk is geïntroduceerd door de NVPB. Het doel van het keurmerk is het imago van de plaagdiermanagement-branche te verbeteren en de branche verder te professionaliseren.

Keurmerk Plaagdiermanagement. Dit keurmerk is geïntroduceerd door de NVPB. Het doel van het keurmerk is het imago van de plaagdiermanagement-branche te verbeteren en de branche verder te professionaliseren.

Het keurmerk maakt inzichtelijk dat het gecertificeerde bedrijf zorg draagt voor de veiligheid van mens en milieu en dat het bedrijf voldoet aan alle relevante regelgevingen bij het uitvoeren van de werkzaamheden. Met het Keurmerk Plaagdiermanagement toont Rentokil aan dat er wordt gewerkt volgens IPM (Integrated Pest Management).

De medewerkers van Rentokil voeren niet alleen de bestrijding uit, maar geven ook adviezen en tips over hoe problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen. Hierdoor wordt het gebruik van biociden tot een minimum beperkt en waar mogelijk zelf voorkomen.

Rentokil Pest Control heeft veiligheid voor haar medewerkers en klanten hoog in het vaandel staan. Wij zijn daarom sinds 1996 gecertificeerd voor VCA**. Auditorganisatie Lloyd’s beoordeelt twee keer per jaar of wij onze werkzaamheden conform deze veiligheidsnorm uitvoeren.

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers en is bedoeld om medewerkers veiliger te laten werken en het aantal ongelukken te verminderen. In het VCA certificaat zijn onderwerpen opgenomen die ook in de Arbo-wet vastgelegd zijn. Hierbij gaat het om risicoinventarisatie en -evaluatie en persoonlijke beschermingsmiddelen. Door in het bezit te zijn van het VCA** certificaat toont Rentokil aan dat het voldoet aan, en werkt volgens, bepaalde

myRentokil en PestConnect zijn gecertificeerd volgens ISO 27001, de internationale norm voor informatieveiligheidsmanagement. Dit is een belangrijke prestatie die klanten onafhankelijk verzekert dat niet alleen hun informatie veilig zal zijn maar ook die van ons.

De PSO, een TNO-keurmerk, meet sociaal ondernemen in organisaties door de verhouding tussen werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal medewerkers te analyseren. Dit omvat de directe sociale bijdrage (percentage werknemers met een kwetsbare arbeidsmarktpositie) en de indirecte bijdrage (percentage aankopen bij PSO-gecertificeerde organisaties en sociale werkvoorzieningen, omgerekend naar het aantal fte van de PSO-doelgroep dat aan deze omzet heeft bijgedragen). Dit stimuleert de keten en moedigt organisaties aan sociaal ondernemen te bevorderen door een PSO-certificering na te streven.

Vraag uw gratis bedrijfsinspectie aan

Onze gratis bedrijfsinspectie zal een van onze experts een uitgebreid onderzoek doen op uw locatie. Onze medewerker inspecteert de bedrijfsomgeving en kijkt of er potentiele risico's zijn op last is van ongedierte en of er sprake is van plaagdieroverlast.

Vind Rentokil ongediertebestrijding bij u in de buurt

We konden geen toegang krijgen tot uw locatie. Pas uw browserinstellingen aan of voer uw plaats of postcode hierboven in

Over Rentokil

Wilt u meer weten over Rentokil? Ons bedrijf staat algemeen bekend als de nummer 1 in ongediertepreventie en ongediertebestrijding. Maar is dat alles wat we doen?