0800 237 8745 Bel ons Verzoek om terug te bellen

Hoe kun je een stalbrand voorkomen?

Een stalbrand is een nachtmerrie voor boeren, hun dieren en omwonenden. Al jaren worden inspanningen verricht om het aantal stalbranden naar een minimum terug te brengen.  Helaas is het aantal stalbranden en dode dieren niet afgenomen. Dat maakt de noodzaak tot een goede brandveiligheid in de stal en met name brandpreventie nog steeds groot. In veel gevallen is kortsluiting door het geknaag van ratten en muizen de oorzaak van de stalbrand. Die kortsluiting wordt in veel gevallen veroorzaakt doordat ratten en muizen aan de elektriciteitskabels knagen. De knaagdieren en hun sporen zijn door de brand echter niet meer te achterhalen.Wat kun je doen om een stalbrand door ratten en muizen te voorkomen?

Knaagschade aan electriciteitskabels

In het Actieplan Brandveiligere veestallen 2018 - 2022 wordt uitvoerig aandacht besteed aan het brandveiliger maken van bestaande stallen. Extra controles op de elektra moeten zorgen dat tekortkomingen snel verholpen worden. Op deze manier moet het risico op kortsluiting voorkomen worden. Toch zal een muis of een rat de pas gekeurde elektra niet overslaan.Knagen aan materialen is van levensbelang voor ratten en muizen. De tanden van de knaagdieren groeien hun leven lang door. Knagen zorgt ervoor dat de tanden kort genoeg blijven om mee te eten. De kabels van elektra zijn voor ratten en muizen nog aantrekkelijker door de olie die ze bevatten.In een stal kunnen meters kabels aanwezig zijn. Zoeken naar tandafdrukken van ratten of muizen lijkt onbegonnen werk. Uiteraard kun je middels vangacties overlast van een rat of muis oplossen, maar hier gaat tijd overheen en het risico blijft bestaan dat er in de tussentijd knaagschade ontstaat. Beter is daarom om knaagdieren buiten de stal te houden door goede wering.

ratten en muizen veroorzaken stalbranden door hun geknaag aan kabels

Hoe houd je ratten en muizen buiten de stal?

Aanbrengen van wering

Een efficiënte strategie voor het bestrijden van knaagdieren begint altijd met het voorkomen dat ze de stal binnendringen. Hier zijn weringsmaatregelen voor nodig, zowel binnen als buiten. Zo worden alle toegangswegen geblokkeerd, zowel de zichtbare als de minder zichtbare.Als we in gedachten houden dat een muis slechts 0,5 cm nodig heeft om binnen te komen, dan is een flinke kier voldoende om de knaagdieren de stal binnen te laten. Dit begint al bij de staldeur; hier kunnen weringsborstels of een extra stuk hout zorgen dat de deurdoorgangen goed beschermd zijn. Verder is het belangrijk om andere kieren onder bijvoorbeeld ramen goed af te dichten. Vul dus alle holten op om de toegang te blokkeren.

Verwijder mogelijke schuilplaatsen en voedsel

Wat wij als afval beschouwen, is voor een muis of een rat een welkome maaltijd. Daarom zijn afgesloten afvalcontainers zeer belangrijk. Zorg dat deze niet alleen vanaf boven ontoegankelijk zijn, maar ook vanaf onder geheel dicht, anders kunnen knaagdieren alsnog bij het afval komen. Verder is veevoer ook zeer aantrekkelijk voor ratten en muizen. Zorg dat eventueel geknoeid voer snel opgeruimd wordt.Verder verschuilen ratten en muizen zich graag. Ruim daarom hopen met bladeren, takken of zand zo snel mogelijk op. Ook opgestapelde materialen, zoals houtblokken, zijn een ideale schuilplaats voor deze knagers.

Houd begroeiing kort

Ratten en muizen houden er van om zich goed te kunnen verschuilen, het liefst tussen hoog gras of struiken. Daarbij lopen ze graag over een vlakke ondergrond. Om de toegang voor knaagdieren te bemoeilijken, is het zeer effectief om een een grindpad aan te brengen van ongeveer een meter rondom het pand. Als dit niet mogelijk is, zorg dan dat alle begroeiing rondom het pand zo kort mogelijk is. Op deze manier kan de muis of rat zich niet zo makkelijk schuilhouden. Ze zijn bang dat ze opgepakt worden door roofdieren en zullen daarom minder makkelijk de weg naar de stal weten te vinden.

Rentokil Agro Varken in stal

Rentokil helpt stalbrand te voorkomen

Het is niet alleen belangrijk om ongedierte in je stal te weren vanwege het risico op stalbranden. Er zitten ook andere risico's aan knaagdieren die in de stal verblijven. Denk daarbij aan het overbrengen van ziektes via de vacht, snorharen en urine. De gevolgen van het knagen beperken zich niet alleen tot schade aan elektra en de kans op kortsluiting in de stal.  Denk ook aan schade aan isolatiemateriaal of apparaten.De servicemedewerkers van Rentokil zijn gespecialiseerd in de agrarische sector en de schade die knaagdieren in de stal kunnen aanbrengen. Ze hebben een getraind oog in het herkennen van de toegangswegen, kennen het gedrag en de leefwijze van ratten en muizen en zijn opgeleid in het bestrijden van deze plaagdieren. Daarbij beschikt Rentokil Agro Pest Control over de juiste certificaten voor bestrijding, waaronder IPM Knaagdierbeheersing.Voor meer tips of bestrijding van ongedierte kun je hier een afspraak met ons maken of bellen naar 0800 237 8745.

Effectieve muizenbestrijding

Vertrouw op onze experts om op een effectieve manier muizen te bestrijden en om toekomstige knaagdierbesmettingen te voorkomen.

  • Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu
  • IPM is een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie
  • Effectieve bestrijding voor bedrijven in alle sectoren en particulieren

Gerelateerde posts