0800 237 8745 Bel ons Verzoek om terug te bellen

Integrated Pest Management (IPM)

Meer dan in onze branche gebruikelijk is, leggen wij al enige jaren de nadruk op Integrated Pest Management (IPM). Oftewel door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie, vroegtijdig ongeregeldheden signaleren om (last)problemen te voorkomen. Zo komt plaagdierpreventie in veel gevallen in de plaats van plaagdierbestrijding.

IPM zorgt er daarbij voor, dat we het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte tot een minimum kunnen beperken. Waar plaagdierbeheersing wel nodig is, zorgen moderne middelen,  zoals PestConnect en AutoGateConnect, van onze eigen Research & Development afdeling voor een zo effectief en duurzaam mogelijke aanpak. Zij zijn continu bezig met het ontwikkelen van milieuvriendelijke en duurzame technieken.

Wat is Integrated Pest Management

IPM is een manier van werken voor plaagdierbeheersers, waarbij eerst weringsmaatregelen genomen worden en habitat management wordt uitgevoerd, alvorens overgegaan wordt op niet-chemische bestrijdingsmiddelen. Indien het beoogde resultaat nog niet behaald is, mag er beperkt, tijdelijk en doelgericht gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen. Op deze manier wordt er gewerkt aan een vermindering van het gebruik van de hoeveelheid toegepaste biociden voor een beter milieu en een gezondere werkomgeving. Vanaf 1 januari 2023 worden de regelgeving voor knaagdierbeheersing aangescherpt waarbij de plaagdierbeheerser dient te werken volgens het IPM principe.

IPM en auditorganisaties

Met name buitenlandse afnemers en auditerende instanties, zoals BRC, die borging van de voedselveiligheid nastreven, hebben IPM omarmd en in hun normen opgenomen. Speciaal voor deze klanten heeft Rentokil de Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) ontwikkeld. Deze PRI kan gebruikt worden al startpunt van een contract of kan ter evaluatie dienen.

In Nederland is er in de Warenwet een verplichting opgenomen voor bedrijven die met voedsel werken om een HACCP systeem in werking te stellen. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen. Er is hierdoor een toenemende behoefte en noodzaak bij bedrijven om voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen. En daarnaast in hun kwaliteitsmanagement systemen vast te leggen op welke wijze deze risico’s beheersbaar moeten worden gemaakt. Ongedierte wordt daarbij als Critical Control Point (CCP) aangemerkt, evenals de bestrijding van ongedierte.

IPM werkwijze

De IPM werkwijze bestaat uit 4 fases en start bij het monitoren van de huidige situatie. Breng in kaart wat er aan de hand is. Is er last en zo ja, hoeveel last? De volgende fase bestaat uit het nemen van preventieve maatregelen en habitat management. Hier kan alvast tijdens de monitoringsfase mee begonnen worden. Voorbeelden van te nemen maatregelen zijn er op het gebied van wering, zoals het blokkeren van de toegangswegen (gaten en kieren) voor knaagdieren. Ook het onaantrekkelijk maken van de omgeving voor knaagdieren om naar binnen te willen, valt onder habitat management. Mocht ondanks de eerder genoemde inspanningen er nog steeds last zijn, dan mag er overgegaan worden op bestrijding met niet-chemische middelen en pas als laatste fase mag er op beperkte en tijdelijke basis gebruik gemaakt worden van chemische bestrijding.

 

Kortom: IPM, Integrated Pest Management sluit volledig aan bij de aangescherpte regelgeving voor knaagdierbeheersing en draagt bij aan:
–          Het beperken van het gebruik van chemische middelen.
–          Het bevorderen van duurzame knaagdierbeheersing waarbij de nadruk ligt op preventie.
–          Het verbieden van toxische middelen tijdens monitoring.
–          IPM (Integrated Pest Management) moet de basis zijn van elk plan van aanpak

Schematische weergave IPM werkwijze:

Rentokil Nederland - IPM Piramide

Intergrated Pest Management (IPM)

Beperkt het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte tot een minimum

  • Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu
  • Innovatieve producten in alle stadia van IPM
  • IPM is een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie
Meer weten? Klik hier

Gerelateerde posts