1800 54 54 83 Gọi chúng tôi tại để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Các điều khoản sau đây áp dụng cho bạn khi truy cập tài liệu trên trang web này và chúng tôi khuyến khích bạn đọc chính sách này trước khi sử dụng trang web này khi sử dụng trang web này cho thấy bạn đồng ý với tất cả các điều khoản trong chính sách này. Bạn có trách nhiệm lưu ý các điều khoản này khi bất kỳ người nào tiếp cận tài liệu này do bạn.

Trang web này được bảo vệ bản quyền. Trang web này được Rentokil Initial hay một trong những công ty con của công ty xuất bản và không được sao chép ngoài việc tải về và xem trên một CPU (bộ xử lý trung tâm) chỉ nhằm mục đích cá nhân. Nội dung, hình ảnh hay tác phẩm nghệ thuật không được sao chép hay chuyển đi hay cung cấp trên mạng khi không có văn bản cho phép của Rentokil Initial Việt Nam

Các tên 'Rentokil', 'Initial' và 'Ambius' là các thương hiệu đã đăng ký bản quyền.

Bất kỳ vi phạm các quyền nào của Rentokil Initial sẽ dẫn đến thủ tục pháp lý thích hợp.

Trang web này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Rentokil Initial Việt Nam đã cẩn trọng hợp lý và có kỹ năng soạn nội dung trang web này nhưng không bảo đảm về tính chính xác của thông tin về trang web này và không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về bất kỳ phát biểu cụ thể nào hay kết quả của việc sử dụng trang web.

Không có điều gì trên trang web này cấu thành bất kỳ gợi ý hay lời mời bán hay gạ gẫm mua bất kỳ cổ phần nào trong công ty Rentokil Initial Việt Nam, bất kỳ điều gì trên trang web này sẽ không được xem là giới thiệu mua cổ phần trong công ty Rentokil Initial Việt Nam. Nếu bạn đang cân nhắc đầu tư, bạn nên tự đánh giá độc lập và tìm tư vấn pháp lý và tài chính chuyên nghiệp.

Blog

Khi sử dụng hay đóng góp vào Blog, bạn đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện sử dụng này và các điều khoản có trong tuyên bố pháp lý của chúng tôi.

*Trừ khi có qui định cụ thể khác, các tham chiếu trong các điều khoản sử dụng này đến Tập đoàn Rentokil Initial, nghĩa là Rentokil Initial và tập đoàn các công ty của họ.

Thông tin cá nhân

Để sử dụng và đóng góp vào một Blog, bạn phải cung cấp thông tin cá nhân cho Rentokil Initial Việt Nam. Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, hiện tại và đầy đủ về bạn để đáp ứng yêu cầu cung cấp các thông tin đó. Các thông tin cá nhân được cung cấp cho Rentokil Initial Việt Nam sẽ chỉ sử dụng theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Vui lòng đọc chính sách này cẩn thận trước khi tiếp tục. Khi cung cấp các thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi, bạn đã đồng ý với việc sử dụng các thông tin cá nhân này theo chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Nếu bạn yêu cầu thêm thông tin nào liên quan đến chính sách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, vui lòng gửi câu hỏi đến địa chỉ email [email protected].

An toàn

Chúng tôi khuyên rằng bạn đừng bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ người sử dụng Blog nào khác về bạn hay bất kỳ người nào khác (chẳng hạn - số điện thoại, địa chỉ gửi thư, địa chỉ nhà, địa chỉ email hay bất kỳ chi tiết nào khác để xác nhận danh tính của bạn).

Tính không xác thực

Một số nội dung/tài liệu được đăng trên Blog do các bên thứ ba nộp không liên qua đến Tập đoàn Rentokil Initial và các bên thứ ba mà Rentokil Initial Việt Nam không có quyền kiểm soát ("Những người đóng góp"). Tập đoàn Rentokil Initial không công nhận bất kỳ tài liệu nào hay ký kiến, khuyến cáo hay tư vấn nào của Người đóng góp được đưa ra ở đây và Tập đoàn Rentokil Initial không từ chối bất kỳ và tất cả trách nhiệm nào liên quan đến tài liệu của Người đóng góp.

Rentokil Initial Việt Nam không thể bảo đảm tính chính xác, tính nguyên vẹn hay chất lượng của bất kỳ tài liệu nào mà Người đóng góp nộp. Bạn phải chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng Blog này.

Trách nhiệm và Miễn trách nhiệm của Người sử dụng

Bạn chịu trách nhiệm riêng đối với tất cả nội dung/tài liệu mà bạn nộp hay công bố bằng cách khác trên Blog. Bạn bảo đảm và tuyên bố rằng bất kỳ tài liệu nào bạn nộp cho chúng tôi là sản phẩm của bạn và bạn sở hữu bản quyền và các quyền liên quan khác.

Bạn công nhận rằng bất kỳ hành vi vi phạm nào Các điều khoản và Điều kiện Sử dụng này và/hoặc các điều khoản và điều kiện nào có trong Phát biểu pháp lý này có thể gây thiệt hại và/hoặc tổn thất cho chúng tôi.

Bạn đồng ý miễn hoàn toàn trách nhiệm cho Rentokil Initial Việt Nam và chống lại bất kỳ trách nhiệm, khiếu nại, thất thoát (kể cả tổn thất nào sau đó), thiệt hại, chi phí (kể cả chi phí pháp lý) nào của bất kỳ bên thứ ba nào mà chúng tôi gánh chịu do nội dung/tài liệu mà bạn đăng lên Blog.

Tài liệu mà bạn đăng lên Blog.

Khi đóng góp cho Blog bạn có thể không:

 • đăng, kết nối với hay công bố bất kỳ nội dung hay tài liệu nào gian lận, không đúng sự thật, dẫn đến hiểu sai, đe dọa, lạm dụng, phỉ báng, khiếm nhã, quấy rối, có hại, khiêu dâm, phân biệt phi pháp hay gây phản đối bằng cách khác;
 • đăng tải, liên kết hay công bố bất kỳ nội dung hay tài liệu nào vi phạm niềm tin hay vi phạm bất kỳ pháp luật nào, qui định hay bộ luật nào, hay vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào (bao gồm nhưng không giới hạn, bản quyền);
 • đăng tải, liên kết hay công bố bất kỳ nội dung hay tài liệu nào chứa bất kỳ hình thức quảng cáo hay khuyến mãi hàng hóa và/hoặc dịch vụ nào hay bất kỳ "Spam" nào;
 • đăng tải, liên kết, chuyển tải hay công bố bằng cách khác bất kỳ nội dung hay tài liệu nào chứa phần mềm vi rút hay bất kỳ hình thức file hay mật mã có hại nào được thiết kế để làm gián đoạn, hủy hoại hay giới hạn hoạt động của bất kỳ trang web, máy vi tính, phần mềm hay thiết bị hay bất kỳ cái gì thuộc về bất kỳ bên thứ ba nào khác của Tập đoàn Rentokil Initial;
 • đăng tải, liên kết hay công bố bằng cách khác bất kỳ tài liệu nào không liên quan đến Blog hay chủ đề thảo luận nào trên Blog;
 • đăng tải, liên kết hay công bố dưới hình thức khác bất kỳ nội dung hay tài liệu nào có khuyến cáo mua hay cản trở mua một chứng khoán hay có thể có ảnh hưởng đến giá của một chứng khoán nào;
 • mạo nhận bất kỳ cá nhân, công ty hay tổ chức nào khác (gồm nhân viên Rentokil Initial (M) Sdn Bhd) hay xuyên tạc liên quan đến Tập đoàn Rentokil Initial hay bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào;
 • tham gia bất kỳ hoạt động nào hạn chế hay cản trở việc truy cập hay sử dụng Blog của bất kỳ người sử dụng nào khác.

Chỉ nhằm mục đích thông tin chung

Nhân viên Rentokil Initial Việt Nam sẽ đăng tài liệu lên Blog nhằm khuyến khích thảo luận và nhằm bảo đảm hoạt động liên tục của Blog. Thông tin có trong Blog này không đầy đủ và được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin chung.

Thông tin có thể không được cập nhật hay hiện hành về các tình huống thuộc bất kỳ trường hợp nào. Bạn không nên thay thế bất kỳ lời khuyên nào trong Blog này cho bất kỳ tư vấn chuyên nghiệp cụ thể nào liên quan đến hoàn cảnh cá nhân của bạn.

Công ty Rentokil Initial Việt Nam không thể chấp nhận bất kỳ trách nhiệm nào về tính không chính xác hay bỏ sót trên Blog này và bất kỳ quyết định nào bạn đưa ra dựa trên thông tin có trong Blog này là trách nhiệm riêng của bạn.

Quyền sở hữu trí tuệ

Bạn đồng ý cho phép chúng tôi mà không tính phí, trên toàn thế giới, liên tục, và không độc quyền sử dụng, sao chép, phân phát, chuyển tải hay công bố bằng cách khác toàn bộ hay một phần (và dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào) bất kỳ tài liệu nào bạn đăng trên Blog. Bạn khước từ bất kỳ quyền mang tính đạo đức nào trong tất cả tài liệu nào mà bạn gửi.

Theo dõi, biên tập và xóa tài liệu được đăng

The Rentokil Initial Việt Nam có quyền (có thể thực hiện mà không thông báo trước và tùy theo quyết định của họ):

 • theo dõi bất kỳ tài liệu và liên lạc nào được đưa lên Blog;
 • biên tập hay chỉnh sửa bằng cách khác bất kỳ tài liệu nào mà bạn đăng lên Blog;
 • xóa bất kỳ tài liệu nào bạn đăng lên Blog;
 • chấm dứt truy cập và sử dụng Blog.

Kiểm soát Côn trùng Dịch hại Tổng hợp (IPM)

Tìm hiểu xem IPM của Rentokil có thể hỗ trợ gì cho doanh nghiệp của bạn

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil