1800 54 54 83 Gọi chúng tôi tại để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Quyền truy cập trang web

Trang web của chúng tôi đã tính đến quyền truy cập. Với nỗ lực cung cấp trang web cho số lượng người sử dụng đông đảo nhất, chúng tôi cam kết ủng hộ Sáng kiến Quyền truy cập trang web. Trên hết, điều này nghĩa là khách có thể vào trang web của chúng tôi bằng nhiều loại trình duyệt web và thiết bị đọc màn hình.

Từ khóa truy cập

Hầu hết các trình duyệt đều chuyển sang các liên kết hay hình thức nào đó bằng cách gõ các từ khóa trên trang web. Trong hệ điều hành Windows của Microsoft, bạn có thể nhấn ALT+ một phím truy cập; trong hệ điều hành Mac, bạn có thể nhấn CTRL + một từ khóa truy cập.

Các từ khóa truy cập dưới đây có trên khắp trang web của Rentokil Initial:

Từ khóa truy cập - Chức năng

1 - Chỉ đến trang chủ

2 - Bỏ qua phần chỉ đường

3 - Chỉ đến bản đồ trang web

4 - Kích hoạt mẫu tìm kiếm

9 - Chỉ đến trang "Liên hệ chúng tôi"

0 - Chỉ đến thông tin về quyền truy cập (trang này)

Điểm liên hệ duy nhất

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil