1800 54 54 83 Gọi chúng tôi tại để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Chính sách về quyền riêng tư

THÔNG BÁO VÀ CHẤP THUẬN QUYỀN RIÊNG TƯ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Theo khoản 7 và 6, tương ứng, về Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010)

Thông báo Quyền riêng tư này phát thảo cách Rentokil thu thập, xử lý, duy trì và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các giao dịch thương mại và cách Rentokil bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Lập kế hoạch bảo vệ cả năm

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil