1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Dịch vụ kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp

Vì sao Các cuộc kiểm tra côn trùng tích hợp lại quan trọng trong việc bảo vệ nhà/ doanh nghiệp/ tài sản của bạn khỏi bị côn trùng dịch hại?

Kiểm soát côn trùng dịch hại hiệu quả là điều quan trọng không thể chối cãi và thường là một trong những lĩnh vực khó khăn nhất trong ngành sản xuất, nhất là các ngành có liên quan đến thực phẩm. Bên cạnh việc gây ra thất thoát về kinh tế sự xâm nhập của côn trùng dịch hại bất kể mức độ nghiêm trọng như thế nào, có thể dẫn đến trả lại sản phẩm thực phẩm, dẫn đến làm hại danh tiếng của công ty.

Kiểm tra tài sản và khảo sát côn trùng dịch hại là khâu thiết yếu trong một chương trình Kiểm soát Côn trùng Dịch hại Tổng hợp (IPM) hiệu quả vì nó giúp bạn theo dõi và phát hiện bất kỳ hoạt động nào của côn trùng dịch hại và khả năng xâm hại từ côn trùng tại địa điểm của bạn.

Tại Rentokil, chúng tôi đề xuất 2 hình thức khảo sát trong chiến lược IPM của mình:

  • Khảo sát địa điểm
  • Khảo sát tình trạng Côn trùng Dịch hại

Khảo sát địa điểm

Xác định các khu vực dễ bị tổn thương về kết cấu trong nhà có khả năng là nơi tiếp cận của loài côn trùng dịch hại

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Khảo sát Côn trùng dịch hại

Tìm hiểu vì sao nhận biết loài côn trùng dịch hại lại quan trọng trong kiểm soát côn trùng dịch hại hiệu quả