1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Trạm Bả Chuột có Khóa

Trạm bả chuột là cách hiệu quả để kiểm soát sự xâm nhập của chuột trong khu vực của bạn và phiên bản được thiết kế có khóa của Rentokil, sử dụng an toàn ngay cả ở các khu vực có trẻ em hay thú cưng. Bả chuột hay thuốc diệt chuột trong thiết bị chỉ có chuột mới có thể tiếp cận và mang lại giải pháp hiệu quả cho vấn đề về chuột của bạn.

Với số bả đa dạng của chúng tôi, phù hợp để sử dụng trong nhà và ngoài trời, được lắp đặt và phân bổ cho các trạm bả thuộc chương trình kiểm soát chuột theo yêu cầu cho nhà và doanh nghiệp.

Lợi ích của Các trạm Bả của Rentokil

Các trạm bả của chúng tôi được thiết kế và thử nghiệm thành công tại công ty nhằm bảo đảm chúng tôi có thể xử lý hiệu quả các loài chuột.

  • Bảo vệ doanh nghiệp của bạn khỏi bị kiện tụng, thất thoát lợi nhuận và danh tiếng bị hại.
  • Bảo đảm dịch vụ kiểm soát chuột của bạn tuân thủ các qui định Sức khỏe & An toàn - các hộp bả được dán nhãn rõ ràng, nói rõ mục đích và chúng chứa gì, và đăng ở các vị trí được ghi chép.
  • Bảo đảm cho nhân viên, khách hàng và dân chúng không bị hại một cách vô ý. Bả chuột bên trong chỉ có chuột chạm vào và sẽ không gây hại cho những người khác.
  • Được thiết kế có khóa - tạo điều kiện sử dụng ở nơi trẻ em hay thú cưng có mặt.

Hãy gọi cho Rentokil hôm nay số 1800 54 54 83 hay liên hệ với chúng tôi để thảo luận xem bạn có cần khảo sát địa điểm và một chương trình kiểm soát chuột hiệu quả hay không.

Lời khuyên về cách ngăn chặn

Tìm hiểu cách ngăn chặn chuột với các bước thực tế, dễ thực hiện

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil