400 30 310 Kontakt oss La oss ringe deg

Hva er et skjeggkre og hvordan lever de?

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et vingeløst insekt som ligner veldig på sølvkre, men det er større, har lengre haletråder og har et skjellkledd med en litt mørkegrå farge. Skjeggkreet skiller seg fra sølvkreet ved at det har skjegg og hår på hele kroppen, mens sølvkreet er helt glatt. Ettersom de er såpass like, bør man bruke et mikroskop for å skille dem fra hverandre.

Voksne skjeggkreindivider er 15-19 mm lange, mens skjeggkrenymfer er 2 mm ved eggklekking. Skjeggkreet går gjennom 14 utviklingsstadier (opp mot 3 år) før de er kjønnsmodne. De yngste har en lysere farge, da de ikke har utviklet skjell enda.

Skjeggkre er aktive om natten og trives best i fuktige miljøer. Men i motsetning til sølvkreet, klarer de seg også godt i tørre miljøer.

I Norge lever skjeggkre innendørs og er observert i hele landet. De er aktive året rundt og skjeggkreet lever blant annet av papir, matrester og andre insekter (plante og dyrematerialer).

Skjeggkreet lever relativt lenge og deres livssyklus fra egg til voksent individ er normalt 3 år. Et kjønnsmodent skjeggkre kan i snitt legge 56 egg i året. I tillegg kan et voksent skjeggkre overleve i opptil 9 måneder uten at det tar til seg næring.

Uavhengig av hvor et skjeggkre er i sin livssyklus, er de sensitive for lave og høye temperaturer. Temperaturer under 11°C eller ved temperaturer over 41°C stanser utviklingen.

Kan skjeggkre gjøre skade?

Skjeggkre gjør lite skade og biter ikke. Men dersom de er mange nok kan de skape materielle skader. Derfor er museumsgjenstander, frimerkesamlinger, gamle bøker og tøy produsert av bomull, lin eller andre plantematerialer viktig å ivareta og skjerme for skjeggkre. Den viktigste årsaken for å få hjelp til å fjerne dem er at de kan oppleves som ubehagelige der du bor eller jobber.

Lytt til podcasten - Når musene danser på bordet.

Behandling av skjeggkre

Dersom du oppdager du skjeggkre eller frykter at det er aktivitet av skjeggkre bør du ta kontakt med oss for behandling så raskt som mulig. Våre sertifiserte skadedyrbekjempere, med lang erfaring vil hjelpe deg.

Slik går vi frem med vår behandling:

  • Deteksjon: Slår fast hvilken art som er funnet
  • Kartlegging: Vi analyserer lokalet og omfanget
  • Behandling: Basert på kartleggingen, anbefaler våre eksperter rett behandling

Husk at dersom en leilighet eller et kontorlokale blir infisert av skjeggkre, må også tilstøtende rom kartlegges.

Finn ditt regionskontor

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Hvordan kan man identifisere sølvkre