400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Miljøvennlig skadedyrbekjempelse

Rentokils forpliktelse ovenfor ansatte, samfunnet og miljøet

Vårt konsern har en misjon: "protect people, enhance lives and preserve the planet". Vi skal beskytte mennesker, forbedre liv og bevare planeten vår. Rentokil ser viktigheten av og hele tiden følge med og å finne nye metoder som effektivt kontrollerer skadedyr, samtidig som våre metoder ikke påvirker miljøet negativt.

Den økende menneskelig aktiviteten er med på å sette vår verden i fare. En økende industrialisering og urbaniseringen, har ført til store utslipp av drivhusgasser som resulterer i global oppvarming, ekstremvær, stigende havnivå, samt andre miljømessige, økonomiske og menneskelige kostnader. Disse faktorene kombinert, skaper miljøer der mange skadedyrbestander trives og dette øker risikoen for folkehelsen og kan påvirke driften.

Som verdens ledende virksomhet for kommersiell skadedyrbekjempelse, er vi klar over at vi har et ansvar. Vi må handle på tvers av vår virksomhet og hjelpe våre kunder med å oppfylle deres egne bærekraftsmål, samtidig som vi må jobbe kontinuerlig med å drive vår egen bransje mot våre sentrale målsettinger.

Fremme bærekraftig skadedyrbekjempelse

Vi tilpasser våre aktiviteter med FNs bærekraftsmål og er forpliktet til å jobbe mot vårt mål der vår forsyningskjede og arbeidsmetoder skal oppnå et netto nullutslipp innen 2040.

Vårt manifest for å oppnå dette gjør at vi jobber med fem viktige løfter som dere kan lese om her.

1. Vi omfavner giftfrie løsninger

Vi jobber hele tiden med å finne bedre metoder som forebygger, oppdager og behandler angrep av skadedyr og vi bruker kun giftfrie behandlinger der det er mulig.

Vi er forpliktet og det er lovpålagt å redusere bruken av skadelige kjemikalier i skadedyrbekjempelse. Dette løser vi som selskap ved å bruke nye produkter og løsninger som f.eks digital teknologi.

Tetting og sikring mot gnagere

Vår Flexi Armour serie består av ulike sikrings- og tettingsmetoder som er svært effektive løsninger som forebygger mot inntregning av gnagere og andre skadedyr, de får rett og slett ikke tilgang. Dette reduserer potensielle risikoer for angrep innendørs, som igjen bidrar til å redusere bruken av bl.a. pesticider.

Varmebasert behandling

Vi tilbyr en rekke varmebehandlinger som unngår bruk av tradisjonelle kjemikalier, ved å bruke målrettet oppvarming som eliminere alle livsstadier av insekter i én behandling. Metoden er helt giftfri. Les mer om en av våre metoder her.

Digital skadedyrkontroll

PestConnect er et sanntidsvarselssystem for overvåking og kontroll av gnagere. Det gir en 24/7 effektiv overvåking og rask kontroll av gnagerangrep, og sparer kundene tid og penger da en infestasjon fort blir kostbar. Denne løsningen, sammen med andre løsninger, gjør at vi kan fjerne bruken av tradisjonell rottegift.

2. Vi ønsker å gjøre en forskjell med vår innovasjon

Vi leverer tjenestene våre og designer hver ny innovasjon der bærekraft har høyeste prioritet.

Vi bruker vår lange erfaring og ekspertise til å utmanøvrere skadedyr med mer energieffektive og resirkulerbare løsninger, metoder som bruker færre ressurser og er mindre avhengige av kjemikalier.

 

Bærekraftig forskning

Vårt globale senter for vitenskap og innovasjon er ledende innen atferdsvitenskap og observasjonsforskning. Her avdekkes det nye og mer effektive måter å identifisere og behandle skadedyr på, uten å skade miljøet. 100% av de nye løsningene vi lanserer - vil ha en positiv innvirkning på miljøet.

Energisparing

Lumnia, vår serie med insektfeller, bruker LED-lys til å tiltrekke og kontrollere flyvende insekter på en hygienisk måte. Enheten har 62% lavere karbonutslipp enn tradisjonelle lysstoffrør og har levert strømbesparelser for våre kunder som tilsvarer over 38 700 tonn CO2.

Målrettede løsninger

Rodent Tracking Gel er en overvåkingsløsning som hjelper oss med å oppdage gnagere ved å spore deres bevegelser ved hjelp av UV-lys. Dette muliggjør mer målrettede behandlinger som gir mindre avfall og er en mer miljøvennlig metode.

3. Fokus på bærekraftige handlinger

Vi analyserer alle aspekter av våre produkter og metoder, fra arbeidsplasser, biler, samarbeidspartnere og forsyningskjeder - slik at vi sammen bygger en bærekraftig kultur gjennom hele konsernet. Vi jobber proaktivt med å redusere vår miljøpåvirkning.

Bærekraft er kjernen i alt vi gjør, derfor vi tar fremoverrettede skritt for å oppfylle våre forpliktelser om netto nullutslipp. Enten det dreier seg om overgang til elektriske biler, hvor vi i Norge allerede har byttet ut hele 43% av bilparken vår til elektriske biler, eller at vi bytter til grønne energikontrakter for våre eiendommer (til kontor og lager). I tillegg velger vi å kjøpe fra bærekraftige leverandører.

Lavutslippskjøretøy

Selskapet er medlem av EV100, et globalt initiativ som samler selskaper som er forpliktet til å eskalere overgangen til elektriske kjøretøy. Vårt mål er å ha en 100% bilpark med lavutslippskjøretøy (ULEV) i Storbritannia og Europa innen 2030 - og 100% globalt innen 2040. I Norge har vi allerede nådd 43% av vårt mål.

Bærekraftige forsyningskjeder

Vi samarbeider med leverandører for å minimere deres egne klimarelaterte påvirkninger og påvirkninger som kommer fra våre egne produkter. Innen 2025 er målet vårt at 90% av vår forsyningskjede vil bestå av bærekraftige leverandører. Vi reduserer også bruken av ulike typer papir i vår forsyningskjede, ved å digitalisere flere prosesser.

Bruk av fornybar energi

Målet vårt er at 90% av eiendommene våre på verdensbasis skal bruke fornybar energi innen 2030, for å støtte en mer bærekraftig arbeidsplass. I løpet av de siste fem årene har vi konsolidert eiendomsporteføljen vår og energieffektiviteten for eiendommene har blitt forbedret med 58%.

4. Redusere, gjenbruke og resirkulere

Målet vårt er å måle og redusere avfallet vi genererer som et selskap til null deponi og forbrenning. Samtidig som vi øker bruken av resirkulerte materialer i produktene våre og i våre forretningsområder verden rundt.

Vi forplikter oss til å redusere miljøpåvirkningen fra avfall. Målet vårt er at 100% av avfallsmaterialet vårt skal gjenbrukes, resirkuleres eller omformes til energi innen 2035. For å sikre full ansvarlighet, har vi lagt planer for hvordan vi på best mulig måte kan måle hvor mye avfall vi etterlater, på tvers av våre største markeder.

Redusere bruken av nyplast

Vår Eradico gnagerfelle er laget helt av resirkulert polymer, noe som vil erstatte omtrent 377 tonn nyplast i vår forsyningskjede hvert år.

Gjenvinne batterier

Vi tar tiltak for å øke batterigjenvinningen. I Stillehavsregionen har 40 tonn blitt omdirigert fra deponi og i Europa gjenvinnes per i dag 50% av batteriene.

Bærekraftig emballasje

Vi beveger oss mot vårt mål om 100% gjenbrukbar, resirkulerbar eller omdannbar emballasje innen 2035. Gjennom intelligent avfallsskjæring, har vi allerede fjernet 10 tonn avfallsemballasje på tvers av forretningområdene våre.

5. Samarbeide for å bevare planeten

Vi bygger langsiktige partnerskap som støtter økt biodiversitet som hjelper miljøet for kommende generasjoner.

Som en leder av global skadedyrbekjempelse, anerkjenner vi viktigheten av å handle ansvarlig og bruker våre ressurser, omfang og innflytelse for proaktivt å beskytte miljøet. Derfor har vi etablert tette forhold til miljøorganisasjoner og samfunn over hele verden, for å støtte deres arbeid med å forhindre avskoging, fremme biodiversitet og bekjempe klimakrisen.

Gjennom vårt partnerskap med miljøorganisasjonen "Cool Earth", støtter vi samfunn i Papua New Guinea, Mosambik og Kamerun ved å beskytte 42 000 hektar regnskog, tilsvarende 8 millioner tonn lagret karbon.

I Kamerun har fellesskaps- utviklingsmøter i samfunnet positivt bidratt til å redusere antallet illegale tømmerutnyttere fra 28 til kun 8, som hjelper å redusere tapet av verdifulle treslag som obeche, mahogni og sapele.

Vårt partnerskap med Australias "Rainforest Rescue" bidrar til å beskytte og gjenopprette Daintree-regnskogen, verdens eldste og mest mangfoldige regnskog. Vi har bidratt til å plante over    19 000 trær i vårt "Buy Back and Protect Forever" prosjekt.

 

Akkrediteringer og sertifiseringer

 

Dow Jones Sustainability Europe Index (DJSI)

Akkreditering og medlemskap i Dow Jones Sustainability Europe Index og World Index. Selskapet vårt fikk vi en god score på 75% for vår klimastrategi (86 prosentil) og 72% for operasjonell øko-effektivitet (82 prosentil).

FTSE4Good Index

Rentokil Initial er medlem av FTSE4Good Index.

OpenCorporation

Rentokil Initial havnet på 10 plass av 568 selskaper innenfor ESG (Environmental, Social, and Governance) som har et bredt analysefokus på områder som arbeidsplass, samfunnsansvar, økonomi, mangfold, styring og miljø.

Vigeo Elris (VE)

Rentokil Initial ble rangert som nummer 3 av 103 selskaper i vår sektor, og som nummer 66 i den generelle vurderingen av 4963 selskaper.

ESG-vurderinger

Selskapet fikk ESG-vurderingen '"AA" av MSCI, ble vurdert som "Prime" av ISS ESG og som "lav risiko" innen ESG av Sustainalytics.

 

PlanetMark

I 2020, mottok Lumnia fluefangerserien vår, PlanetMark-sertifiseringen for å redusere karbonutslipp og  for fjerning av kvikksølv avfall.