Ondersteuning bij uw duurzaamheidsagenda?

De VN heeft opgeroepen tot meer inspanningen van de wereldwijde gemeenschap om te werken aan de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen om onze toekomst en het milieu te beschermen. De opwarming van de aarde, veroorzaakt door toenemende CO2- en broeikasgassen in de atmosfeer, zorgt voor nieuwe weersextremen en het stijgen van de zeespiegel. De laatste zeven jaar zijn de warmste ooit gemeten. 

Verandering is echter mogelijk. Door veel factoren - zoals bevolkingsgroei, vervuiling en ontbossing - die invloed hebben op het milieu, is het tijd voor alle organisaties om duurzaam te werken om zo mensen en de planeet te beschermen.

Bij plaagdierbestrijding en preventie zijn er zowel gemeenschappelijke als unieke gebieden waar bedrijven aan kunnen werken om de duurzaamheidsdoelen te ondersteunen. Door de opwarming van de aarde, in combinatie met de toenemende verstedelijking, ontstaat er een nieuwe omgeving waarin plaagdieren zich beter kunnen ontwikkelen. Hierdoor nemen de risico’s voor volksgezondheid, voedselvoorzieningen en bedrijfsvoering toe.

mission sustainable ipm

Hier zijn vijf manieren waarop een plaagdierbestrijding bedrijf duurzaamheid kan ondersteunen.

1. Het verminderen van het gebruik van giftige stoffen op uw terrein 

Integrated Pest Management (IPM) is een methode gericht op preventie van plagen en het gebruik van giftige stoffen alleen waar nodig inzet. Het maakt gebruik van een reeks technieken om plagen te voorkomen, waaronder het verwijderen van voedselbronnen die plaagdieren aantrekken, het inspecteren van terreinen om alle mogelijke toegangspunten voor plaagdieren te identificeren en het toepassen van fysieke maatregelen die voorkomen dat plaagdieren gebouwen binnendringen. Dit vermindert het gebruik van giftige chemicaliën en grijpt er alleen naar wanneer er geen andere optie is om een ​​plaag te verwijderen.

IPM is de standaard werkwijze van plaagdierbestrijders. Toch zijn er gebieden waar preventie en controle verbeterd kunnen worden om het gebruik van giftige stoffen te vermijden of te verminderen. Voorbeelden van Rentokils onderzoek en ontwikkeling op dit gebied zijn:

Plaagdier-werende producten

Voortdurend ontwikkelen van effectieve weringsproducten voor een breed scala aan situaties. Het risico van plaagdieren die gebouwen binnenkomen en besmettingen veroorzaken wordt geminimaliseerd.

Digitale systemen

Voortdurend op zoek naar intelligente manieren van preventie. Monitoring met behulp van op sensor gebaseerde systemen, die directe waarschuwingen en gegevens bieden voor inzichtelijke analyses die helpen bij het verbeteren van preventieve maatregelen.

Niet-chemische oplossingen

Verdere ontwikkeling en toename van het gebruik van controlemethoden die geen giftige chemicaliën gebruiken. Bijvoorbeeld het gebruik van muggenvallen in plaats van vernevelen en sproeien, warmtebehandeling om alle levensstadia van insecten te doden, of feromonen om insecten naar vallen te lokken.

Biologische bestrijding

Onderzoeken van biologische bestrijdingsmethoden, zoals Bacillus thuringiensis voor muggenbestrijding.

Opleiden van onze medewerkers

Het blijven verbeteren van de werkzaamheden door servicemedewerkers beter op te leiden in het identificeren van risico's, begrijpen welke oplossingen het meest geschikt zijn en hoe ze deze het beste toepassen.

2. Het integreren van duurzaamheid door innovatie

Producten en processen in plaagdierbestrijding hebben impact op het milieu, van de grondstoffen die worden geoogst, gewonnen of gedolven uit de grond tot de energie die wordt gebruikt voor verlichting en bediening van machines.

Enkele voorbeelden van onze duurzame innovaties zijn:

Herontwerpen van producten

Het herontwerpen van producten met oog voor de milieu-impact gedurende de hele levenscyclus, van grondstoffen tot verwijdering, en het richten van verbeteringen op elke fase.

Materialen met een lage milieu-impact

Het ontwikkelen van materialen met een lage milieu-impact die de monitoring van plagen verbeteren en gerichte bestrijdingsmaatregelen effectiever maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan rodent tracking gel die laat zien waar vallen of lokaas geplaatst moeten worden om een ​​besmetting te elimineren en ineffectieve plaatsing te verminderen.

Energiebesparende technologie in bestaande producten

Het gebruik van energiebesparende technologieën in bestaande producten. Een voorbeeld hiervan is de insectenlamp die energie nodig heeft om te werken. Het vervangen van UV-lampen door efficiëntere LED's in de Lumnia-reeks bespaart energie gedurende de levensduur van het product en elimineert de giftige stoffen die worden gebruikt in fluorescentielampen.

Gericht gebruik van pesticiden

Alleen pesticiden gebruiken wanneer dit nodig is en ervoor zorgen dat ze alleen de doelsoort beïnvloeden en niet verspreiden in het milieu via andere diersoorten.

Gebruik van kunstmatige intelligentie

Het gebruik van kunstmatige intelligentie en slimme apparaten om plagen op te sporen en te identificeren en de meest efficiënte methoden voor ongediertebestrijding en preventie te bepalen, om het gebruik van giftige stoffen te minimaliseren of te vermijden.

Mission sustainable - nieuwe technologie

3. Het overwegen van duurzaamheid in hun gehele bedrijf 

Bij het bekijken van uw duurzaamheidsagenda en doelen is het essentieel om uw totale footprint te overwegen, inclusief die van uw plaagdierbeheerder.

Een toewijding aan duurzaamheid kan worden aangetoond door de reeks praktische maatregelen die uw plaagdierbestrijder neemt in het hele bedrijf. Rentokil neemt onder andere de volgende maatregelen:

Verminderen van het brandstofgebruik

Het verminderen van brandstofgebruik en de efficiëntie van huidige voertuigen.

De totale emissie-intensiteitsindex verminderen

Het verminderen van de totale emissie-intensiteitsindex (totale koolstofvoetafdruk in verhouding tot de omzet) van het bedrijf.

100% groene stroom

Het gebruik van 100% groene stroom in al onze gebouwen.

Totale milieueffect verbeteren

Samenwerken met leveranciers om hun totale milieueffect te verbeteren.

Mission sustainable - road to sustainability

4. Vermindering van afval en het gebruik van plastic 

Volgens het Duurzaamheidsrapport van de VN 2022 heeft consumenten- en industrieel afval een ernstige impact op het milieu. Het weggooien van plastic voorwerpen draagt bij aan de opbouw van microplastic deeltjes in oceanen over de hele wereld.

Vervolgens is een belangrijk deel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, om de hoeveelheid afval te verminderen die op stortplaatsen belandt. Dit komt namelijk terecht in de oceaan. Rentokil committeert zich aan het verminderen van afval door onder andere te recyclen, hergebruiken en herbestemmen  van alle producten en verpakkingen. Belangrijke gebieden waar Rentokil besparingen heeft gerealiseerd zijn onder andere:

Herbruikbare of recyclebare verpakkingen

Het gebruik van herbruikbare of recyclebare verpakkingen - we streven naar 100% en hebben tot nu toe 10 ton afval verwijderd.

Herontwerpen van plastic producten

Het herontwerpen van plastic producten zodat ze minder plastic gebruiken, meer gerecycled materiaal gebruiken of andere soorten materiaal gebruiken die worden gerecycled of herbestemd.

Recyclen van batterijen

Het recyclen van minimaal 96% van onze batterijen.

Verwijderen van papier

Het verwijderen van papier waar mogelijk of ervoor zorgen dat het afkomstig is uit duurzame bronnen.

Mission sustainable - op weg naar duurzaamheid

5. Samenwerken met milieuorganisaties 

Samenwerken met milieuorganisaties stelt bedrijven in staat om op een efficiënte manier bij te dragen aan een breder scala aan duurzaamheidskwesties. Het beschermen van bossen is een effectieve investering in duurzaamheid op mondiaal niveau. 

Het wereldwijde verlies van bossen bedraagt ongeveer 10 miljoen hectare per jaar, wat leidt tot het permanente verlies van planten- en diersoorten en het vrijkomen van enorme hoeveelheden kooldioxide in de atmosfeer. Biodiversiteit is een van de belangrijkste factoren voor het bieden van veerkracht aan klimaat- en milieuveranderingen, en bossen zijn de thuisbasis van ongeveer 80% van de biodiversiteit op het land. Ongeveer 40.000 soorten lopen het risico om uit te sterven en velen, nog onbekend voor de wetenschap, zullen waarschijnlijk worden uitgeroeid voordat ze worden ontdekt.

Mission sustainable - sustainable woman

Samen op weg naar duurzaamheid

Duurzaamheid is nu mainstream geworden en een strategisch en operationeel vereiste voor bedrijven. Investeerders, klanten en het publiek verwachten steeds meer dat bedrijven duurzaamheid centraal stellen in hun bedrijfsvoering, inclusief het nemen van verantwoordelijkheid voor milieukwesties, sociale en ethische kwesties. Volgens een enquête van de UK Energy Saving Trust was 88% van de mensen het erover eens dat het essentieel was voor het land om het netto nul-doel te bereiken. Dit kan niet worden bereikt zonder dat bedrijven hun rol spelen.

Plaagdierbestrijding bedrijven hebben meer verantwoordelijkheid dan de meeste anderen om de impact van giftige stoffen en broeikasgassen op het milieu te verminderen, naast het verminderen van energieverbruik en afval. Rentokil streeft ernaar om tegen 2030 netto nuluitstoot te bereiken in onze activiteiten en om bedrijven te ondersteunen via de vijf bovengenoemde gebieden. Met onze toonaangevende innovaties en diensten kunnen we uw bedrijf helpen beschermd te blijven en uw duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken.

Gerelateerd