1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Cách tiêu diệt ruồi

Sử dụng dịch vụ kiểm soát ruồi chuyên nghiệp là cách hiệu quả nhất để khắc phục tình trạng ruồi trong doanh nghiệp của bạn. Chuyên gia Rentokil của bạn sẽ áp dụng phương pháp PEST nhằm bảo đảm bạn được bảo vệ lâu dài:

  • Hợp tác - Hợp tác với khách hàng và quan trọng là chia sẻ vai trò trong việc kiểm soát côn trùng dịch hại. 
  • Giáo dục và Ngăn chặn - Các buổi huấn luyện và tài liệu giáo dục nhằm tăng cường các thói quen bảo quản nhà cửa tốt nhằm loại bỏ rác thải thực phẩm và thực phẩm rơi vãi cùng với các khuyến cáo về ngăn chặn các điểm có khả năng xâm nhập như khe nứt hay lỗ hổng trên tường 
  • Vệ sinh - Qui trình thải rác thải và vệ sinh đúng đắn để giảm khả năng xâm nhập 
  • Cách xử lý - Sử dụng phương pháp kiểm soát ruồi phù hợp với từng hoàn cảnh của bạn

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil