400 30 310 Kontakt oss Be om en tilbakeringing

Vårt mål er å benytte miljøriktige metoder. Derfor er vi medlem av Grønt Punkt.

I over 50 år har vi beskyttet eiendommer mot skadedyr over hele Norge

Som godkjente skadedyrbekjempere via Folkehelseinstituttet, garanterer vi riktige behandlingsmetoder

Vanlige lagervareinsektarter

Lagervareinsekter kan være rismelbille, kastanjebrun melbille, sagtannet melbille, brødbille, fleskeklanner, boklus / støvlus, kornsnutebille, tobakksbille, sagtannet nøttebille, bredhornet melbille, stor melbille, australsk tyvbille, messingbille, melmid / kornmidd, tørrfruktmøll og melmøll. De skader ikke bare mat og råvarer, men kan også angripe ferdigproduserte produkter. Produktene blir da uegnet for bruk. Se hvordan du kan identifisere de ulike lagervareinsektene.

Flour-beetle

Rismelbille

(Tribolium confusum)

Utseende

 • Voksen - 3-4 mm lang. Den har en rødbrun farge. Større mellomrom mellom øynene (sett fra undersiden) enn på den kastanjebrune melbillen (Tribolium castaneum). Antennene blir gradvis bredere mot tuppen.
 • Larver - hvite til gulbrune, 1-5mm lange. Har tre par bein og er aktive.
 • Skifter hud 7-8 ganger.
 • Liker best rent hvetemel. Forpupper seg i matvarer.

Livssyklus

 • Ca. 20 døgn ved 35 ºC, 45 døgn ved 25 ºC.
 • Voksne individer kan leve i opptil seks måneder.

Vaner

 • Kan fly, men gjør det sjelden.
 • Livnærer seg på mel og kornvarer.
rust-red-flour-beetle

Kastanjebrun melbille

(Tribolium castaneum)

Utseende

 • Voksen - 3-4 mm lang. Øynene står tett sammen (sett fra undersiden). De tre siste antenneleddene er kraftige.
 • Larver - som rismelbillen (Tribolium confusum).

Livssyklus

 • Ligner på rismelbillen, med unntak av at den trenger mer varme å utvikle seg.

Vaner

 • Flyr ved høye temperaturer.
 • Lever av korn, nøtter, krydder og tørket frukt.
sawtoothed Beetle

Sagtannet melbille

(Oryzaephilus surinamensis)

Utseende

 • Voksne blir 2,5-3mm lange. Seks små tagger på hver side av bryststykket. Lenger avstand mellom øynene og bakkroppen enn hos sagtannet nøttebille.
 • Larver - gulbrune med brunt hode.

Livssyklus

 • 20 døgn ved 35 ºC, 3-4 måneder ved 20 ºC. Laveste temperatur 18 ºC. Tåler ekstreme temperaturer bedre enn den sagtannede nøttebillen (Oryzaephilus mercator).

Vaner

 • Lever av korn og kornvarer, og forekommer også i tørket frukt, nøtter osv.
Biscuit Beetle

Brødbille

(Stegobium paniceum)

Utseende

 • Voksen - 2-3 mm lang. Kuleformet bryststykke. Kroppen er kledd med tynne hår. Dekkvingene har langsgående furer/fordypninger.
 • Larver - aktive i tidlige utviklingsfaser. Borer seg inn i harde substanser. Kan omdanne/uskadeliggjøre naturlige gifter i forskjellig plantemateriale de kan leve av.

Livssyklus

 • Livssyklus - 200 døgn ved 17 ºC, kun 70 døgn ved 28 ºC. Voksne individer lever i 13-65 døgn.

Vaner

 • Flyr ofte på varme sommerdager. Voksne spiser ikke.
Lader Beetle

Fleskeklanner

(Dermestidae)

Utseende

 • Voksen - 6-10 mm lang. Sort, med et kremhvitt bånd over forparten av dekkvingene.
 • Larver - kometformet. Beveger seg raskt. Brune og hårete. Vandrer for å forpuppe seg i fast materiale.

Livssyklus

 • 2-3 måneder ved 18-25 ºC.

Vaner

 • Lever av forskjellige animalske produkter, musekadavre, døde insekter, tørket kjøtt, men også ost.
booklice-liposcelis-bostrychophila

Boklus/støvlus

(Flere arter — Liposcelis bostrychophila, Lepinotus patruelis)

Utseende

 • Voksen - størrelsen varierer med arten. 1-2 mm lang. Lys gulbrun til mørkebrun farge.
 • Nymfer - svært små, virker ofte gjennomsiktige. Ingen larvestadier.

Livssyklus

 • Liposcelis bostrychophila - foretrekker høye temperaturer 25-30 ºC.
 • Lepinotus patruelis - formerer seg ved 5-15 ºC.

Vaner

 • Liposcelis bostrychophila - utbredt i boliger.
 • Lepinotus patruelis - utbredt i fabrikker og på trepaller.
Rice-weevil

Kornsnutebille

(Sitophilus granarius)

Utseende

 • Voksen - 2-3 mm lang. Ovale fordypninger i forkroppen. Brunsort farge. Kan ikke fly (sammenvokste dekkvinger). Har snabel (snute).
 • Larver - ligger som regel gjemt i kornet og forpupper seg der. Har ikke bein. Foretrekker hvete og rug, men angriper også andre kornslag.

Livssyklus

 • 30 døgn ved 30 ºC. Vanligvis 8-16 uker. Kan utvikle seg helt ned til 11 ºC.

Vaner

 • Angriper korn. Voksne individer som nettopp er ferdig utviklet, etterlater et karakteristisk hull i kornet.
cigaretteBeetle

Tobakksbiller

(Lasioderma serricorne)

Utseende

 • Voksen - 2-3 mm lang. Kuleformet bryststykke. Glatte dekkvinger.
 • Larver - ligner veldig på brødbillelarven.

Livssyklus

 • Livssyklus - 25 døgn ved 30-35 ºC. Utvikler seg sjelden under temperaturer på 17 ºC.
 • Voksne individer lever i 2-6 uker.

Vaner

 • Flyr ved høye temperaturer.
 • Angriper mange forskjellige produkter, som tobakk, korn, belgfrukter, tørket frukt og krydder.
Grain Beetle

Sagtannet nøttebille

(Oryzaephilus mercator)

Utseende

 • Voksne blir 2,5-3 mm lange. Seks små tagger på hver side av forkroppen. Kort avstand mellom øynene og bakkroppen.
 • Larver - gulbrune med sort hode.

Livssyklus

 • Optimale forhold er 30-33 ºC. Tåler ikke lavere temperaturer.

Vaner

 • Et skadedyr som særlig angriper tørket frukt og sjokolade.
broadhorned Beetle

Bredhornet melbille

(Gnatocerus cornutus)

Utseende

 • Voksen - 3,5-4,5 mm lang. Hannen har to forstørrede kjever som ser ut som horn. Hunnen ligner mye på rismelbillen (Tribolium confusum), men har glatte dekkvinger.
 • Larver - ligner på Tribolium-arten, men noe større.

Livssyklus

 • Temperaturgrenser: 15-32 ºC. 8 uker ved 27 ºC. Kan ikke fullføre livssyklusen under 10 ºC.

Vaner

 • Livnærer seg på mel, deig, semulegryn osv. Egg og larver fra møll kan også inngå i kosten.
yellow-mealworm-beetle

Stor melbille

(Tenebrio molitor)

Utseende

 • Voksne - 20 mm lange. Glinsende blanke, mørkebrune eller sorte.
 • Larvene er honninggule, med en glatt, blankpolert og leddet, avlang, hard og marklignende kropp, som kan bli opptil 30 mm lang.

Livssyklus

 • Hver hunn legger mellom 275 og 600 egg om våren, enkeltvis eller i grupper. De er hvite, bønneformede og ca. 1 mm lange, og klekkes til larver etter 4-14 døgn.
 • Puppestadiet varer 7-24 døgn om våren. Puppene er først hvite, så gule og er ikke innkapslet i en kokong.
 • Voksne individer opptrer om våren eller forsommeren og lever i to til tre måneder.

Vaner

 • De tåler svært godt lave temperaturer.
 • Et utbredt skadedyr i etterkant av innhøsting som finnes over hele verden.
 • Voksne biller tiltrekkes av nattlamper, flyr godt og er ofte på mørke steder.
spider Beetle

Australsk tyvbille

(Ptinus tectus)

Utseende

 • Voksen - 2,5-4 mm lang. Dekket med brune og gylne hår. Ligner på en edderkopp sett ovenfra.
 • Larver - ses ofte i ferd med å spise diverse avfall. Borer seg inn i uspiselige materialer før forpuppingen.

Livssyklus

 • 3-4 måneder ved 20-25 ºC.

Vaner

 • Spiller død hvis den blir forstyrret. Aktiv på mørke og fuktige steder.
 • Blir ofte funnet i forbindelse med fuglereder.
golden-spider-beetle

Messingbille

(Niptus hololeucus)

Utseende

 • Voksen - 3-4,5 mm lang. Oval bakkropp med en smal midje. Hele kroppen er dekket med gylne, gule hår.
 • Larver - ligner på den australske tyvbillelarven.

Livssyklus

 • 6-7 måneder ved 20 ºC. Voksne individer kan leve i opptil 9 måneder.

Vaner

 • Blir i blant knyttet til skade på tekstiler i hus og hjem.
 • Voksne individer forekommer i større antall i juni/juli og i oktober/november.
flour miteBeetle

Melmidd/kornmidd

(Acarus siro)

Utseende

 • Voksen - 0,5 mm lang. Fire par bein. Hvit eller lysebrun. Beveger seg sakte.
 • Larvene har seks bein og 0,5 mm lange. Hvit i fargen. Gjennomgår to nymfestadier med åtte bein.

Livssyklus

 • 9-11 døgn ved 23 ºC og 90 % relativ fuktighet.

Vaner

 • Kan under ugunstige formeringsforhold gjennomgå et langvarig og svært motstandsdyktig hvilestadium som kalles hypopus.
indian-meal-moth

Tørrfruktmøll

(Plodia interpunctella)

Utseende

 • Voksen - 7-9 mm lang, bredt vingespenn 15-20 mm.
 • Den første tredelen av forvingene er lys beige. Resten av vingene er rødbrune.
 • Larver - gulhvite, røde eller grønne (avhengig av dietten) med brunt hode.

Livssyklus

 • 35 døgn ved 25ºC. Mye lenger ved lavere temperaturer, eller når maten inneholder lite næring.

Vaner

 • Lever av nøtter, tørket frukt og korn (mais). Kommer ofte inn i hus gjennom juleinnkjøp av nøtter og tørket frukt som har vært lagret lenge. (Overliggere)
mill-moth

Melmøll

(Ephestia kuehniella)

Utseende

 • Voksen - 7-9 mm lang, vingespenn 15-20 mm.
 • Sort sikksakkmønster på grå vinger.
 • Larver - brunt hode med rosa eller grønt fargeskjær, avhengig av næring. Lever inne i et silkerør og produserer en kake bestående av larvespinn.

Livssyklus

 • 152 døgn ved 17 ºC, 42 døgn ved 30 ºC. Produktiv silkespinner.
 • Voksne individer lever i ca. to uker.

Vaner

 • Angriper sjelden andre varer enn mel.
 • Voksne individer pleier å hvile om dagen og fly ved skumringen (nattsommerfugl).

Sjekk selv

Identifisere vanlige tegn på lagervareinsekter

Kontakt oss

Snakk med en ekspert

Kontroll av lagervareinsekter for virksomheter

Skreddersydde og bransjespesifikke behandlinger mot lagervareinsekter