0800 237 8745 Bel ons Verzoek om terug te bellen

Steeds meer ratten in de stad

Nieuws over de toename in het aantal meldingen van ratten in de stad, en dan vooral in de grote steden, zorgen voor diverse koppen in zowel lokale als landelijke bladen en nieuwssites. Toch zijn verhalen over de groeiende rattenpopulaties in grote steden niets nieuws. Een explosie in de rattenpopulatie door een ongebruikelijk zachte winter is slechts een van de mogelijke oorzaken voor de toename. Weersomstandigheden en andere hulp van moeder natuur zijn echter niet het enige dat ratten helpt groeien in aantal. Mensen kunnen de rattenpopulatie evengoed helpen.

De opkomst van de ratten in de stad

Ratten in de stad

Het is moeilijk om de cijfers te bevatten en dus heeft Rentokil Pest Control een interactieve pagina ontworpen, genaamd De Opkomst van de Ratten, om deze hoge voortplantingssnelheid te visualiseren. Indien we geen enkele stap zouden ondernemen om rattenoverlast te voorkomen of te bestrijden dan loopt een plaag in rap tempo uit de hand. De voortplantingstactiek van de rat is anders dan die van de mens: kwantiteit gaat voor kwaliteit. Ratten produceren nu eenmaal een groot aantal jongen vergeleken met mensen.

Tel daarbij op dat er voldoende ruimte is voor de ratten in de steden om in aantal te groeien met vooral veel voedsel voor handen. Dan zal een snelle voortplanting van ratten minder mensen verbazen. Dit is precies de reden dat professionele ongediertebestrijders altijd hebben aanbevolen om ratten te weren en om de eerste signalen van rattenoverlast te leren herkennen.

Er zijn echter erg veel factoren, zoals schaarste van voedsel en gebrek aan beschutting, ziektes, natuurlijke vijanden en natuurlijk ongediertebestrijding, waardoor de rattenpopulatie tot op zekere hoogte wordt beperkt.

Hele grote ratten

Wanneer een rat een betrouwbare en continue toestroom van voedsel en goede beschutting heeft ontdekt, zal deze zich goed ontwikkelen en groeien tot een behoorlijke grootte. Zo kan een flinke rat 500 gram wegen en 30 cm lang zijn, de staart niet meegerekend. Ratten, zoals de meeste zaken, zijn een reflectie van de omgeving waar ze in leven. Al kunnen we niet uitsluiten dat goede genen ook een rol spelen.

Ratten in de stad

In stedelijke gebieden hebben ratten bijna onbeperkt toegang tot voedsel door de hoeveelheid afval in de vorm van openstaande afvalbakken en etensresten van cafés en (afhaal)restaurants. Dit soort voedsel is rijk aan koolhydraten, suikers en vetten. Daarmee biedt ons afval knaagdieren veel energie; een kwalitatief goede voedselbron die ze langer helpt leven. Daarbij nemen ze in gewicht toe naarmate ze ouder worden op zo’n dieet (net zoals mensen obesitas ontwikkelen bij het eten van veel fastfood).

In de meer landelijke gebieden in de buurt van boerderijen en stallen, hebben ratten eerder toegang tot voederopslagplaatsen voor het vee. Op deze manier voeden ze zich met de proteïnen die normaal gebruik worden voor opfokken van vee. Deze proteïnen hebben hetzelfde effect op de indringende knaagdieren en ook hier zullen deze in grootte toenemen.

Om ratten te beheersen moeten we simpelweg beginnen bij de basis en ze niet de ideale condities geven om te gedijen. Het nemen van weringsmaatregelen, zoals zorgen dat voedselresten juist en veilig worden afgesloten, kunnen al een groot verschil maken.

Bestaan er super-ratten?

Hoe zit het nu met de super-ratten? Staan we echt voor een uitdaging met de komst van een nieuw soort super-rat of geldt ook hier dat de rat slechts een afspiegeling is van de omgeving waarin hij leeft? Dit balletje is gaan rollen doordat een aantal knaagdieren resistent bleek te worden tegen het gif dat werd gebruikt. De realiteit is dat de beweerde ‘resistentie’ eigenlijk het gevolg is van slecht uitgevoerde ongediertebestrijding.

Resistentie bij knaagdieren kun je vergelijken met een antibioticaresistentie. Het aanhoudend gebruik van zwakker aas of te weinig giftig lokaas kan leiden tot cumulatieve resistentie tegen sommige soorten lokaas bij bepaalde groepen knaagdieren. Resistentie is gebaseerd op een aantal genetische mutaties bij een klein aantal knaagdieren, waardoor zij minder gevoelig zijn voor giftig lokaas door hun genen.

ratten die voedsel wegvangen

Indien er voldoende voedsel aanwezig blijft, waardoor resistente ratten niet van het lokaas zullen eten, kunnen deze makkelijker overleven. Maar met behulp van andere knaagdierbestrijdingsoplossingen en effectieve wering, kun je je huis of bedrijf echt prima knaagdiervrij krijgen en houden.

Hoe kom ik van ratten af?

Proactieve weringsmaatregelen zijn altijd beter dan het moeten bestrijden van ratten. Het aanbrengen van de juiste wering kan de risico’s op een rattenplaag verminderen. Ratten en muizen in de stad zoeken constant naar nieuwe voedselbronnen. Het wegnemen van de toegang tot voedsel is dus zeer belangrijk. Onder de juiste omstandigheden kunnen ratten namelijk een behoorlijk groeien, geholpen door hun genen. Dezelfde genen kunnen de resistentie tegen giftig lokaas helpen.

Niets van dit maakt ze echter onverwoestbare super ratten, zeker niet met de professionele hulp van Rentokil Pest Control. Heb je hulp nodig bij het bestrijden van ratten in jouw bedrijf of woning? Neem dan contact op via het gratis telefoonnummer 0800 237 8745 of vul het contactformulier in.

Effectieve rattenbestrijding

Vertrouw op onze experts om op een effectieve manier ratten te bestrijden en om toekomstige rattenovelast te voorkomen.

  • Ongediertebestrijding met respect voor mens en milieu
  • 24/7 bescherminng met PestConnect AutoGate
  • Effectieve rattenbestrijding voor bedrijven in alle sectoren en particulieren

Gerelateerde posts