banner-certificado-de-control-de-plagas

Integrated Pest Management (IPM)

Neem contact met ons op via 0800 237 8745  of mail ons

Integrated Pest Management (IPM)

Meer dan in onze branche gebruikelijk is, leggen wij de nadruk op Integrated Pest Management (IPM): door een combinatie van wering, advies, regelmatige inspectie en detectie, worden ongeregeldheden vroegtijdig gesignaleerd en kunnen problemen voorkomen worden. Zo komt plaagdierpreventie in veel gevallen in de plaats van plaagdierbestrijding.

IPM zorgt er daarbij voor, dat we het gebruik van milieubelastende bestrijdingsmiddelen voor het bestrijden van ongedierte tot een minimum kunnen beperken. Waar wel bestreden moet worden, zorgen moderne middelen van onze eigen Research & Development afdeling voor een zo humaan en schoon mogelijke aanpak. Zij zijn continu bezig met het ontwikkelen van milieu- en diervriendelijke technieken.

Wat is Integrated Pest Management

Het IPM principe is een belangrijk middel waarmee bijvoorbeeld de voedselveiligheid in de voedingsmiddelenindustrie kan worden vergroot, door een betere preventie van plaagdierproblemen en minder risico van productbesmetting door al dan niet giftige lokazen en residuen van insecticiden. En zeker niet in de laatste plaats, draagt een vermindering van de hoeveelheid toegepaste biociden bij tot een beter milieu, een gezondere werkomgeving en een beter imago van de Pest Control bedrijfstak.

IPM en auditorganisaties

Met name buitenlandse afnemers en auditerende instanties, zoals BRC, die borging van de voedselveiligheid nastreven, hebben IPM omarmd en in hun normen opgenomen. Speciaal voor deze klanten heeft Rentokil de Plaagdier Risico Inventarisatie (PRI) ontwikkeld. Deze PRI kan gebruikt worden al startpunt van een contract of kan ter evaluatie dienen.

In ons land is er in de Warenwet een verplichting voor bedrijven die met voedsel omgaan gekomen om een HACCP systeem in werking te stellen. Er is hierdoor een toenemende behoefte bij bedrijven om voedselveiligheidsrisico’s in kaart te brengen en in hun kwaliteitsmanagement systemen vast te leggen op welke wijze deze risico’s beheersbaar moeten worden gemaakt. Ongedierte wordt daarbij als Critical Control Point (CCP) aangemerkt, evenals de bestrijding van ongedierte.

Het IPM plan opstellen

Bij het opstellen van een IPM plan wordt uitgegaan van de volgende stappen:

  • Inspectie - het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om de plaagdier risicogebieden, de kwaliteit van de huishouding, hygiëne en wering in kaart te brengen.

  • Determinatie - het vaststellen van de diersoorten, gedrag en leefwijze en het opstellen en vastleggen van maatregelen om de plaagdierrisico’s te kunnen beheersen. Daarbij worden de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer vastgelegd.

  • Behandeling - de uitvoering van de overeengekomen werings-, detectie- en bestrijdingsmaatregelen zoals in de rolverdeling is vastgelegd, alsmede de verslaglegging van de uitgevoerde werkzaamheden, de bereikte resultaten en de openstaande bedreigingen.

  • Evaluatie en verbetering - samen met de klant wordt teruggekeken naar de bereikte resultaten in de afgelopen periode en worden zo nodig corrigerende acties opgesteld. Voorts worden voor de komende periode doelstellingen ter verbetering van het IPM plan opgesteld.

Kortom het IPM plan geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een geïntegreerd systeem en waar gaat het om bij management?
  • Op welk niveau in de organisatie dient met de opdrachtgever samengewerkt te worden en op welke wijze worden de rollen verdeeld?
  • Wat is het nut van rapportage en evaluatie?

Vestigingen


Zoeken


Ik zoek hulp met...

Contact


Neem contact op met uw lokale vestiging

Bel ons: 0800 237 8745

Of vul uw gegevens in en we bellen u terug

myRentokil login