0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Terveys ja turvallisuus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa vuodesta 1932

Täytämme alan korkeimmat laatuvaatimukset

Meillä on ainutlaatuisia, innovatiivisia ratkaisuja tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Työterveys ja -turvallisuus on Rentokil Initialille erittäin tärkeää. Henkilöstömme, perheenjäsenemme ja asiakkaamme luottavat siihen, että olemme sitoutuneet turvallisuuteen, emmekä tee sen suhteen kompromisseja. 

Yhtiömme toimintatapa perustuu kannattavaan kasvuun laadukkaan asiakaspalvelun ja toiminnan tehokkuuden kautta, joten henkilöstömme on siinä avainasemassa. Mottomme on "Enabling THE RIGHT PEOPLE to do THE RIGHT THINGS in THE RIGHT WAY" eli haluamme antaa oikeille ihmisille mahdollisuuden tehdä oikeita asioita oikealla tavalla. Työterveys ja -turvallisuus on liiketoimintasuunnitelmamme ytimessä ja muodostaa yrityskulttuurimme toimintakehyksen. Se on myös ensimmäinen asia kollegoille ja asiakkaille antamissamme lupauksissa. 

Takaamme, että

  • johtajamme tukevat hyvää turvallisuuskulttuuria näkyvästi omalla esimerkillään, kannustavat henkilöstöä noudattamaan turvallisia työskentelytapoja ja luovat yhdessä vahvaa turvallisuuskulttuuria 
  • työntekijämme saavat koulutusta, työkaluja ja vaikutusmahdollisuuksia, joita he tarvitsevat työnsä suorittamiseen turvallisesti 
  • kaikki työterveys- ja -turvallisuusriskit tunnistetaan, arvioidaan ja ehkäistään parhaiden käytäntöjen avulla 
  • työterveys- ja -turvallisuustuloksia seurataan ja arvioidaan ja niistä raportoidaan julkisesti 
  • kehitämme työterveyttä ja -turvallisuutta jatkuvasti kokemustemme pohjalta. 

Olemme sitoutuneet kehittämään yhdenmukaiset työterveys ja -turvallisuuskäytännöt koko organisaatiollemme. Käytäntöjen myötä luomme myös terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmiä sekä tärkeimpiä tunnuslukuja turvallisuustulosten mittaamiseen. 

Kaikki liiketoiminnot raportoivat kollegoilleen omista työterveys ja -turvallisuuskäytännöistään vuosittain arvioitavan konserninlaajuisen käytännön mukaisesti. Liiketoimintojen raporteista tulee käydä ilmi, miten yksiköissä varmistetaan paikallisen lainsäädännön, konsernin työterveys- ja - turvallisuuskäytännön sekä asiakkaidemme turvallisuusvaatimusten noudattaminen. 

Jokainen työntekijä on myös itse vastuussa omasta ja kollegoidensa turvallisuudesta sekä siihen liittyvistä päätöksistä. Jokaisen on noudatettava turvallisia työtapoja ja tehtävä esimiesten kanssa yhteistyötä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Tärkein tavoitteeni on se, että jokainen meistä pääsee työpäivänsä päätteeksi turvallisesti kotiin.

 

Ympäristönsuojelukäytäntö

Olemme sitoutuneet tehostamaan jatkuvasti omaa toimintaamme sen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Ympäristönsuojelu, voimavarojen säästäminen ja saasteiden kaltaisten haitallisten vaikutusten estäminen on keskeistä yrityksemme menetykselle ja erityisesti loistavalle ja erinomaiselle asiakaspalvelulle.

Tulemme varmistamaan johtajuudella, ohjauksella ja tuella, että: 

  • Kaiken toimintamme ympäristövaikutukset tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan ottamalla käyttöön parhaita käytäntöjä kaikissa työtavoissamme. 
  • Työntekijöillämme on tarvittavat työkalut ja koulutus ympäristövelvoitteidemme ymmärtämiseen ja toteuttamiseen. 
  • Toimintamme kannalta olennaiset kasvihuonekaasupäästöihin, veden käyttöön ja jätteiden tuottoon liittyvät ympäristönsuojelutavoitteet laaditaan, niihin pyrkimisen edistymistä mitataan ja mittaukset julkistetaan. 
  • Pyrimme uusia tuotteita ja palveluita kehittäessä ja jo olemassa olevia parantaessa samalla rajoittamaan edelleen niiden ympäristövaikutuksia ja auttamaan asiakkaitamme toimimaan entistä paremmin kestävän kehityksen mukaisesti. 

Olemme sitoutuneet kehittämään yhdenmukaiset ympäristönsuojelun hallintakäytännöt koko organisaatiollemme. Käytäntöjen tulee sisältää olennaiset suoritusten tunnusluvut sekä tehokkaat hallinta- ja raportointijärjestelmät. Kaikkien liiketoimintayksiköiden tulee viestiä työntekijöilleen oma ympäristönsuojelukäytäntönsä sisältävä julkilausuma, jonka tulee mukailla tätä yhtymän käytäntöä ja selostaa sovellettavan paikallisen ympäristönsuojelulainsäädännön, yhtymän ympäristönsuojelun hallinnan vaatimusten ja asiakkaidemme ympäristönsuojelullisten vaatimusten täyttämisen varmistavat järjestelyt ja organisaatiot. 

Tulemme tukemaan työntekijöitämme ja rohkaisemaan heitä ottamaan vastuun työnsä ympäristövaikutuksista sekä huomioimaan heidän palautteensa suoritustemme parantamisessa edelleen. 

Tätä käytäntöä tarkastellaan vuosittain.

Ota yhteyttä

* Vaadittu kenttä

Download this report

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa kartoitus. Tarjoamme koko maan kattavia ratkaisuja.

Vastuullisuus

Lue lisää ympäristösuunnitelmastamme ja lataa vastuullisen liiketoiminnan raporttimme.