0207893206 Ota yhteyttä Jätä soittopyyntö

Terveys ja turvallisuus

Terveys, turvallisuus- ja ympäristökäytännöt (SHE) ovat meille ensisijaisen tärkeitä.

Kokemus

Kansainvälinen yritys joka on toiminut Suomessa jo vuodesta 1932

Sertifioinnit

CEPA (The Confederation of European Pest Management Associations) ja ISO 9001:2015 laatusertifioinnit

Tehokkuus

Ainutlaatuiset, innovatiiviset ratkaisut tuholaisten torjuntaan ja ennaltaehkäisyyn

Mikään ei ole Rentokilille tärkeämpää kuin se, että kaikki työntekijämme pääsevät turvallisesti kotiin työpäivän päätteeksi. Henkilöstömme, perheenjäsenemme ja asiakkaamme luottavat siihen, että olemme sitoutuneet työterveyteen ja -turvallisuuteen, emmekä tee sen suhteen kompromisseja. 

Yhtiömme toimintatapa perustuu kestävään kasvuun laadukkaan asiakaspalvelun ja operatiivisen tehokkuuden kautta, joten henkilöstömme on siinä avainasemassa.

Mottomme on "Enabling THE RIGHT PEOPLE to do THE RIGHT THINGS in THE RIGHT WAY" eli haluamme antaa oikeille henkilöille mahdollisuuden tehdä oikeita asioita oikealla tavalla.

Työterveys ja -turvallisuus on liiketoimintasuunnitelmamme ytimessä ja muodostaa yrityskulttuurimme toimintakehyksen. Se on myös tärkeä osa kollegoille ja asiakkaille antamaamme arvolupausta. 

Takaamme, että

 • johtajamme tukevat hyvää turvallisuuskulttuuria näkyvästi omalla esimerkillään, kannustavat henkilöstöä noudattamaan turvallisia työskentelytapoja ja luovat yhdessä vahvaa turvallisuuskulttuuria 
 • työntekijämme saavat koulutusta, työkaluja ja vaikutusmahdollisuuksia, joita he tarvitsevat työnsä suorittamiseen turvallisesti 
 • kaikki työterveys- ja -turvallisuusriskit tunnistetaan, arvioidaan ja ehkäistään parhaiden käytäntöjen avulla 
 • työterveys- ja -turvallisuustuloksia seurataan ja arvioidaan ja niistä raportoidaan julkisesti
 • kehitämme työterveyttä ja -turvallisuutta jatkuvasti kokemustemme pohjalta. 

Olemme sitoutuneet kehittämään yhdenmukaiset työterveys ja -turvallisuuskäytännöt koko organisaatiollemme. Käytäntöjen myötä luomme myös terveyden ja turvallisuuden hallintajärjestelmiä sekä tärkeimpiä tulosindikaattoreja turvallisuustulosten mittaamiseen. 

Kaikki liiketoiminnot raportoivat henkilöstölleen omista työterveys ja -turvallisuuskäytännöistään vuosittain arvioitavan konserninlaajuisen käytännön mukaisesti. Liiketoimintojen raporteista tulee käydä ilmi, miten yksiköissä varmistetaan paikallisen lainsäädännön, konsernin työterveys- ja - turvallisuuskäytännön sekä asiakkaidemme turvallisuusvaatimusten noudattaminen. 

Jokainen työntekijä on myös itse vastuussa omasta ja kollegoidensa turvallisuudesta sekä siihen liittyvistä päätöksistä. Jokaisen on noudatettava turvallisia työtapoja ja tehtävä esihenkilöiden kanssa yhteistyötä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvissä asioissa. 

Terveys-, turvallisuus-, ja ympäristökäytännöt

Kehitimme useita käytäntöjä, joiden tavoitteena on tarjota huomattavia terveys- ja turvallisuushyötyjä työntekijöillemme ja asiakkaillemme.

Näiden käytäntöjen käyttöönotto ja niihin sitoutuminen ovat merkittävä panos työterveyden, työturvallisuuden ja ympäristönsuojelun jatkuvaan parantamiseen organisaatiossamme. Niiden hallinnoinnista raportoidaan suoraan toimitusjohtajalle ja konsernin johdolle.

Noudatamme seuraavia käytäntöjä koko konsernissa:

 • Työterveys- ja turvallisuuspolitiikka 
 • Ympäristöpolitiikka 
 • Alkoholi- ja huumausainepolitiikka 
 • Riskit ja hätätilanteet
 • Yleinen riskinarviointi (GRA) 
 • Alueen riskien arviointi (SRA) 
 • Kemikaaliriskien arviointi (CRA) 
 • Vuosittainen palontorjuntakoulutus ja evakuointiharjoitus
 • SHE (terveys-, turvallisuus- ja ympäristönsuojelu) -koulutus
 • Sertifioitu ensiapukoulutus
 • Palontorjuntakoulutus 
 • Korkealla työskentelyyn liittyvä koulutus 
 • Turvallinen autoilu 
 • Johdon valvonta
 • Vuosittainen terveys-turvallisuus- ja ympäristökäytäntöjen sisäinen tarkastus 
 • Kuukausittainen laitteiden ja työkalujen tarkastus 
 • Digitaalinen raportointi (Tapahtumaraportti / auditointiraportti) 
 • Turvallisuuspäivä

Ota yhteyttä

* Vaadittu kenttä

Download this report

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä asiantuntijaan ja tilaa kartoitus. Tarjoamme palveluja kaikkialla Suomessa.

Vastuullisuus

Lue lisää ympäristösuunnitelmastamme ja lataa vastuullisen liiketoiminnan raporttimme.