02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์รบกวน

เช่นเดียวกับทุกธุรกิจบริการ คุณภาพของคนสะท้อนถึงคุณภาพของงาน ดังนั้น เราจึงต้องปรับปรุงความรู้ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ด้วยการจัดอบรมและสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เป็นที่รู้กันว่าทีมงานของเรามีประสบการณ์กว้างขวางในด้านการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าธุรกิจและลูกค้าบ้าน คุณจึงมั่นใจได้ว่าทีมงานของเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการทำงานใกล้ชิดกับคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ หรือเพื่อปกป้องคนที่คุณรัก

การบริการ และ การดำเนินงาน

ทีมวิจัยและพัฒนาของเรา ถือเป็นทีมแถวหน้าและก้าวล้ำไปหนึ่งก้าวเสมอในเรื่องนวัตกรรมการบริการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเมือง เนื่องจากเราทำการศึกษาและทำความเข้าใจอย่างต่อเนื่องกับปัญหาที่ลูกค้าในประเทศไทยประสบอยู่ เมื่อบริษัทในธุรกิจแปรรูปอาหารและอุตสาหกรรมการผลิต มาหาเราโดยมีความต้องการที่เฉพาะเจาะจง เราจึงได้พัฒนาโปรแกรมป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ (IPM) ซึ่งใช้เทคโนโลยีและวิธีที่เหมาะสม รวมถึงนวัตกรรม เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

พนักงานบริการของเร็นโทคิล

บริษัทเร็นโทคิล ประเทศไทย มีพนักงานบริการทั่วประเทศมากกว่า 600 คน เราจึงสามารถให้บริการคุณได้เสมอเมื่อต้องการ พนักงานของเรามีประสบการณ์และได้รับการอบรมเป็นอย่างดี

พนักงานบริการของเร็นโทคิลทุกคน ล้วนได้รับการรับรองทางการแพทย์ว่าเป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อและยาเสพติด ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการติดตามและให้คำแนะนำโดยหัวหน้างานที่มีประสบการณ์ เพื่อให้มั่นใจว่าการบริการจะออกมาดีที่สุดและมีความรู้ที่ทันสมัย

พนักงานบริการแถวหน้าของเร็นโทคิล มีหน้าที่ให้บริการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวนในพื้นที่ของคุณ และดูแลจนมั่นใจได้ว่า บริการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวนนั้นมีประสิทธิภาพและได้ผล

สิ่งเหล่านี้เป็นเหตุผลว่าทำไมพนักงานบริการของเราจึงมีความสามารถในการปกป้องบ้านและธุรกิจของคุณจากการบุกรุกของสัตว์รบกวน

การอบรมพนักงานที่ครอบคลุม ทันสมัย และตรวจสอบได้

พนักงานบริการของเรา ได้รับการอบรมอย่างครอบคลุม และศึกษาเกี่ยวกับวิธีการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวนอยู่เสมอ จึงทำให้พวกเขาสามารถกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวนได้อย่างถูกต้อง และแก้ไขปัญหาอย่างถูกวิธี

พฤติกรรมของสัตว์รบกวน

พนักงานบริการของเรามีความเข้าใจในพฤติกรรมของสัตว์รบกวน รู้จักจุดอ่อนและวงจรชีวิตของสัตว์รบกวนเป็นอย่างดี รวมถึงสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงจากการระบาดของสัตว์รบกวนได้

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE)

พนักงานบริการของเราทั้งหมดปฏิบัติงานตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SHE) ของเร็นโทคิล ทำให้พวกเขาสามารถให้บริการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวนที่ปลอดภัยแก่ลูกค้าได้

หัวหน้าทีมบริการ

หัวหน้าทีมบริการของเราเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน ซึ่งพยายามอย่างยิ่งที่จะมอบงานบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หัวหน้าทีมบริการของเราทุกคน มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจสัตว์รบกวนเชิงลึก และโดดเด่น อีกทั้งยังผ่านการอบรมอย่างสม่ำเสมอ ทั้งภายในบริษัทและโดยสมาคมธุรกิจอุตสาหกรรมกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวน พวกเขาจะทำการตรวจสอบประสิทธิภาพในการให้บริการ ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพงานบริการให้ดีขึ้นในทุกๆ ด้าน

นักวิชาการภาคสนาม

เรามีนักวิชาการภาคสนามทำงานอยู่ทั่วประเทศไทย ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของพนักงานบริการด้วยการเข้าตรวจสอบพื้นที่ของลูกค้า โดยจะตรวจสอบและวิเคราะห์เชิงลึกในกระบวนการผลิตและความเสี่ยงด้านสัตว์และแมลงรบกวน

นักวิชาการภาคสนามของเร็นโทคิลทุกคน มีวุฒิในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสาขากีฏวิทยา และได้รับการอบรมโดยบริษัทเกี่ยวกับการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวน ในฐานะผู้เชี่ยวชาญ พวกเขาจะทำการตรวจสอบอย่างละเอียดและวิเคราะห์กระบวนการผลิตและความเสี่ยงด้านสัตว์รบกวนของคุณ เพื่อค้นหาต้นตอของปัญหาสัตว์รบกวนที่คุณประสบอยู่ และให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับแต่ละสถานการณ์ได้อย่างดี

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สอบถามเพิ่มเติม

ทำไมต้องเร็นโทคิล ?

เรียนรู้ข้อดีของการทำงานร่วมกับเร็นโทคิล