70 10 33 12 Ring på Kontakt Os

Hvepse

Har du opdaget et hvepsebo? Rentokil hjælper både private og virksomheder med at fjerne hvepse og hvepsebo!

Få bugt med hvepse og gedehampse

Hvepse og gedehamse kan være en plage i sommermånederne, hvor de ofte bygger bo i nærheden af virksomheder, boliger og haver. Selvom hvepse og gedehamse spiller en vigtig rolle som naturlige skadedyrsbekæmpere, kan deres tilstedeværelse være ubehagelig. For nogle mennesker kan den også være farlig, hvis man er allergisk over for hvepsestik. 

Hos Rentokil har vi specialiseret os i sikker og effektiv fjernelse af hvepseboer. Vores erfarne team bruger de nyeste metoder og udstyr til at sikre, at hvepse og gedehamse bliver fjernet hurtigt og effektivt, helt uden risiko for dig og dine omgivelser.

Uanset om du har et lille hvepse problem eller en stor invasion, kan vi hjælpe med effektiv hvepsebekæmpelse. Kontakt Rentokil på tlf. 70 10 33 12 for at bestille et besøg af vores lokale konsulent.

Hvepsens rolle i naturen

Hvepse er ofte frygtet for deres smertefulde stik, og man kan derfor undre sig over, hvad hvepse gør godt for. Men faktum er, at de spiller en vigtig rolle i haven og naturen. Hvepsen er et rovdyr, der hjælper med at kontrollere bestanden af andre insekter som kållarver og fluer, hvilket gør dem til nyttedyr i økosystemet. Derfor kan det være en fordel at tolerere hvepse i visse tilfælde, så længe de ikke udgør en direkte trussel mod mennesker.

Det er vigtigt at vurdere, hvornår hvepsene bliver et problem. Hvis boet er placeret for tæt på hjemmet eller i områder med meget menneskelig aktivitet, kan det være nødvendigt at fjerne det.

Hveps eller bi?

Hvepse kan forveksles med bier, og det gælder særligt honningbier. Der er dog forskel på en bi og hveps, når man ser på deres kendetegn. 

En honningbi kan variere i farve fra gyldenbrun til næsten sort, og den er mere lodden end en hveps. Andre biarter, som humlebier, er større og mere fredelige end hvepse, og det er sjældent, at en humlebi stikker. 

Hvis du har mistanke om, at du har honningbier, kan du besøge Dansk Biavlerforenings hjemmeside og finde en lokal biavler, der kan hente dem.

Hvepsearter i Danmark

Der er flere hundrede arter af hvepse, gedehamse og bier rundt omkring i verden. Kun få af disse ses som reelle skadedyr her i Danmark, og nogle af dem stikker ikke. Har du eksempelvis vilde bier i haven, bør de ikke bekæmpes, for de udgør en værdifuld del af vores økosystem. 

Ved at blive klogere på hvepsearter og forstå deres vaner, livscyklus og udseende, er det nemmere at identificere den bedste form for hvepsekontrol til dit hjem eller forretning.

Gedehams/hveps

Almindelig gedehams og tysk gedehams er de hvepsearter, man oftest støder på i Danmark. Det er også dem, der er ansvarlige for at forårsage smertefulde gedehamsstik.

Indendørs foretrækker de at bygge hvepsebo beskyttede steder med nem adgang til det fri. Ofte ser man hvepsebo på loftet, i garager og i hulrum i vægge. Udenfor kan de bygge boer i gamle gnaverhuler, hule træer og buske, og derfor kan man indimellem finde hvepsebo i jorden. 

Hvepse og gedehamse har en gul og sort krop med forskellige aftegninger alt efter arten. Størrelsen på arbejderhvepse varierer fra 12-17 mm. Ser man en stor gedehams, er det ofte dronningen, man er stødt på. 

Derudover kan man kende hvepse på følgende adfærd:

 • Kun den unge hvepsedronning overvintrer og dukker op i foråret for at starte bobygning og lægge æg.
 • Arbejdere (sterile hunner) dukker op tidligt på sommeren og overtager bobygningen. Dronningen fortsætter med at lægge æg.
 • Nye hvepsedronninger og hanner parrer sig i det tidlige efterår.
 • Boet dør om vinteren, herunder alle hanner og arbejdere.
 • Hvepse sværmer ikke.
 • Hvepse går efter insekter og søde fødevarer.
 • Hunnerne stikker nemt og gentagne gange.
 • En koloni kan have så mange som 25.000 hvepse.

 

Honningbi

Honningbier er arter, der holdes af biavlere. Hvis du har et problem med honningbier, skal du kontakte Danmarks Biavlerforening, da de vil kunne hjælpe med at få sværmen flyttet.

Honningbier har følgende kendetegn:

 • De lever i hule træer eller i skorstene, hulrum, i vægge eller i tagrum.
 • De har cirka samme størrelse som hvepse, men er plyssede og for det meste brune i farven.
 • Honningbier omdanner nektar til honning og bivoks.
 • En honningbisværm vil ankomme flyvende og danne en klynge på en gren.
 • En koloni kan ofte være større end 30.000 honningbier.
 • Bestanden er truet af varroamiden.

 

Enlig bi

Som navnet antyder, lever enlige bier alene, men har bo i nærheden af ​​hinanden i landsbyer på egnede bosteder. Enlige bier kan kendes ved:

 • De ligner honningbier.
 • De lever af honning og pollen.
 • Enlige bier foretrækker at lave tunneler og boer i sandjord, blød mørtel i gamle huse eller bruge ventilationskanaler til at bygge bo i.
 • De sværmer ikke og er ikke aggressive.

 

Murerbi

Murerbier bliver også kaldt mørtelbier, fordi de kan lide at bygge bo i sprækker eller huller i murværk. De foretrækker at bo tæt på vægge, der modtager solskin det meste af dagen. Murerbier udnytter de naturligt forekommende huller i mursten eller mørtelsamlinger (især mørtel med et højt kalk eller sand indhold). 

Kendetegn ved murerbier er:

 • De er uskadelige. 
 • Murerbier er ikke aggressive og vil ikke angribe.
 • Murerbier omfatter arterne uldbier, rosenbladskærerbier og rød murerbi.

 

Humlebi

Humlebier bliver ofte forvekslet med honningbier. De kan være mørk i farven bortset fra gyldne striber på tværs af bagerste del af deres haler. Bånd og farver varierer dog meget efter art. Nogle er grå, mens andre næsten kun er sorte. Derudover kan humlebier kendes ved at:

 • De er større og mere plyssede end honningbier.
 • Halens farve kan variere blandt danske arter.

Humlebiboer ses i små væg hulrum, huller i jorden, under skure, i uforstyrrede kompostbunker eller i gamle efterladte musehuller.

Hvordan ved man, om man har problemer med hvepse?

For at kunne bekæmpe hvepse og gedehamse effektivt er det vigtigt først at identificere, om der er et problem. Her er nogle de tegn, du kan kigge efter, for at fastslå, om du har et hvepseproblem:

 1. Synlige hvepsebo:
  • Hvepse og gedehamse bygger typisk deres boer i afsides områder som lofter, garager, under tagudhæng eller i træer og buske. Et hvepsebo ligner en papiragtig kugle og kan variere i størrelse fra en tennisbold til en basketball.
 2. Øget hvepseaktivitet:
  • Hvis du bemærker en stigning i antallet af hvepse omkring din virksomhed, hjem eller have, kan det indikere, at der er et bo i nærheden. Det gælder særligt i sommermånederne. Hvepse tiltrækkes af mad- og drikkerester, så vær opmærksom på hvepse i nærheden af udendørs spisning.
 3. Hvepseindtrængen i hjemmet eller virksomheden:
  • Hvepse kan finde vej ind i bygninger gennem åbne vinduer, døre eller små revner og sprækker. Hvis du ofte finder hvepse indendørs, kan det være et tegn på, at der er et bo tæt på.
 4. Lyd fra hvepseboet:
  • Nogle gange kan man høre en svag summen eller raslen fra et hvepsebo, især hvis det er placeret indenfor i vægge eller på lofter. Denne lyd stammer fra hvepsenes aktivitet i boet.

Hvis du bemærker et af disse tegn, er det vigtigt at handle hurtigt for at forhindre, at problemet vokser. Det er bedst at fjerne hvepsebo tidligt på året, før antallet af hvepse øges, og de bliver mere aggressive.

 

Sådan ser et hvepsebo ud

Hvepse bygger deres bo af træsmuld, som de blander med spyt og tygger til en papiragtig masse. De bygger deres bo et beskyttet sted med nem adgang udefra. Derfor kan man ofte finde hvepsebo under taget, på lofter, i hulrum og i vægge, fuglehuse og skure samt garager.

Et hvepsebo er lille i starten. Når gedehamsdronningen starter på at bygge boet i foråret, er det ofte på størrelse med en valnød eller golfbold.

Som tiden går, vokser boet hurtigt, samtidig med at antallet af hvepse stiger. Et hvepsebo bliver ofte så stort som en fodbold.

Det er bedst at behandle hvepseboet først på sommeren, før der bliver alt for mange hvepse. Desuden bliver de mere aggressive, som sommeren går.

 

Bekæmpelse af hvepse og gedehamse

Der er flere effektive metoder til bekæmpelse af hvepse, afhængigt af hvor stort problemet er, og hvor boet er placeret. Vi bekæmper med inseticider ' insektgifte', men fjerner ikke boet, da det ofte er gemt, så det ikke er muligt, uden at bryde en mur eller et tag ned først. 

Hos Rentokil kan vi tilbyde en sikker og bekvem løsning til hurtigt at slippe af med dit hvepseproblem. Vores erfarne teknikere kræver blot et 30-45 minutters besøg for at behandle et bo. Der er mulighed for at bestille en hvepsebehandling online fra april til september.

 

Sådan forebygger du at få problemer med hvepse

Forebyggelse er nøglen til at undgå fremtidige hvepseproblemer, især i foråret og sommeren, hvor hvepse er mest aktive. Der er forskellige tiltag, man kan gøre, for at forebygge, at der pludselig dukker et hvepsebo eller gedehamsebo op:

Fjern fødekilder:

 • Hvepse og gedehamse tiltrækkes af mad og søde drikke. Sørg for at fjerne madrester og affald regelmæssigt fra haven og udendørs spiseområder. Opbevar skraldespande med tætsluttende låg for at undgå, at hvepsene finder vej til madkilder.

Tæt revner og sprækker:

 • Undersøg bygningen for revner og sprækker, hvor hvepse kan komme ind og bygge bo. Tæt åbningerne omkring vinduer, døre og tagudhæng.

Start tidligt:

 • Forebyggelse bør begynde tidligt på foråret, før hvepsene bliver aktive. Overvåg din ejendom for tegn på hvepse og fjern små boer, før de vokser sig større.

Få professionel hjælp:

Kontakt en professionel skadedyrsbekæmper for at få rådgivning om forebyggende foranstaltninger. Du kan få specifikke råd baseret på din situation og de udfordringer, du har med gedehamse og hvepse.

Få dit hvepsebo fjernet ved at bestille en behandling her! 

Almindelige tegn på problemer med hvepse.

Læs mere om hvordan du kan undgå problemer med hvepse, især i sommermånederne, hvor de er mest aktive.

Hvornår skal man kontakte en professionel?

Selvom mindre hvepseproblemer nogle gange kan håndteres på egen hånd, er der situationer, hvor det er nødvendigt at kontakte en professionel skadedyrsbekæmper. Det er en god idé at få professionel hjælp ved:

Store eller svært tilgængelige hvepseboer:

 • Hvis hvepseboet er stort eller placeret på steder, der er svært at nå, som under tagudhæng, i vægge eller på loftet, kan det være farligt at forsøge at fjerne det selv. Professionelle har det rette udstyr og erfaring til at håndtere disse situationer sikkert.

Allergier ved hvepsestik:

 • Hvis nogen i husstanden eller på arbejdspladsen er allergisk over for hvepsestik, er det vigtigt at kontakte en professionel med det samme. En professionel kan hurtigt og sikkert fjerne problemet med hvepse og minimere risikoen for stik.

Gentagne angreb:

 • Hvis du oplever gentagne problemer med hvepse og gedehamse på trods af forebyggende tiltag, kan det være tegn på et større problem. En professionel kan identificere og adressere de underliggende årsager og give råd om yderligere forebyggelse.

Usikkerhed om håndtering:

 • Hvis du er usikker på, hvordan du skal håndtere hvepseproblemet, er det bedst at kontakte en professionel. Forkerte forsøg på at fjerne hvepseboet kan resultere i flere stik og forværre situationen.

 

FAQ om hvepse og gedehamse

Hvordan kan jeg forhindre, at hvepse bygger bo nær mit hjem eller virksomhed?
For at forhindre hvepse i at bygge bo i nærheden af din arbejdsplads eller dit hjem, skal du tætne revner og sprækker, især omkring tagudhæng, vinduer og døre. Fjern også potentielle fødekilder som madrester og søde drikkevarer fra udendørsområder.

Hvordan fjerner man et hvepsebo?
Svar: Det anbefales at kontakte en professionel for at håndtere et hvepsebo, især hvis det er stort eller svært tilgængeligt. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver stukket af en hveps?
Svar: Hvis du bliver stukket af en hveps, skal du først fjerne brodden forsigtigt, hvis den sidder fast. Afkøl området for at reducere hævelse. Hvis du er allergisk, eller hvis stikket forårsager alvorlige symptomer, skal du søge lægehjælp med det samme.

Find dit lokale team

Til din virksomhed

Professionel behandling og overvågning.

Kontakt os

Vi hjælper dig med at blive fri for skadedyr. Tal med en ekspert.

Hvepsestik

Kend måderne hvorpå smertefulde stik kan undgås og behandles.