70 10 33 12 Ring på Kontakt Os

Services

Rentokil Skadedyrskontrol bekæmper skadedyr i Danmark. Vi tilbyder landsdækkende service til virksomheder og private

Rentokil services 

Rentokil Skadedyrskontrol leverer skadedyrsbekæmpelse og skadedyrskontrol til både virksomheder og private samt kommuner i Danmark og internationalt igennem vores andre nationale afdelinger.

Vores speciale er, at hjælpe små, mellemstore samt internationale virksomheder bl.a. indenfor fødevare- og den farmaceutiske industri med at opfylde lovgivning til skadedyrsovervågning samt skadedyrsbekæmpelse.

Vi hjælper ligeledes restauranter, cafér samt offentlige institutioner, boligforeninger og kommuner med skadedyrsbekæmpelse. Er du privat person og har problemer, i din husstand, med skadedyr, kan vi også hjælpe!   

Kontakt Rentokil på tlf. 70 10 33 12 for at bestille et besøg af vores lokale konsulent.  

 

Vores servicemodel

Med vores omfattende ekspertise og erfaring, internationale forskning inden for skadedyrsbiologi og -adfærd samt viden om lokale skadedyrstendenser sammensættes effektive løsninger til skadedyrsbekæmpelse, der er skræddersyet til dine behov.

Vores serviceprogram

Rentokil anvender et fem-trins program til skadedyrsbekæmpelse og skadedyrskontrol. Ideen med programmet er, i samarbejde med din virksomhed, at etablere forebyggende tiltag samt et effektivt setup til håndtering af potentielle skadedyrsangreb.

1. Design og konstruktion

Skadedyrsbekæmpelse starter med bygningens design og konstruktion; den interne og eksterne indretning samt byggematerialer.

Designet og konstruktionen i sig selv bør forhindre ynglested eller tilflugtssted for skadedyr – forhindre adgang gennem døre, vinduer, ventilationsåbninger, rørføring, afløb osv. og minimere risikoen for adgang under drift.

2. Indsatsområder

Rentokil planlægger de handlinger, der er nødvendige for at forhindre et skadedyrsangreb, herunder fysiske, kulturelle og kemiske metoder, og vil komme med anbefalinger til:

 • Fysisk kontrol: Vedligeholdelse af bygninger for at forhindre adgang.
 • Kulturel kontrol: Ændre  driftsprocedurer for at forhindre angreb, angive hyppigheden af overvågning, angive ansvarlige personer, overvågningsaktiviteter, revurdering og dokumentation af aktiviteter. 
 • Sanitetskontrol: Fjerne fødekilder såsom affald, spild og uhensigtsmæssigt opbevarede fødevarer; fjerne reder.
 • Kemisk kontrol: fjerne skadedyr med sikre og godkendte pesticider, der er egnede til brug i virksomheder, der opbevarer, forbereder og fremviser friske og emballerede fødevarer, og hvor offentligheden er til stede.
 • En inspektionsordning til at opdage tilstedeværelsen af skadedyr så tidligt som muligt, omkring og i bygninger, i armaturer, udstyr, opbevarede og viste produkter og indkommende forsyninger.
 • Uddannelse af personale.
 • Dokumentere de specificerede kontrolforanstaltninger; stilles til rådighed for et evalueringsteam og auditors/kontrollanter

3. Overvågning

Implementere de kontrolforanstaltninger, der giver de mest effektive resultater og den bedste sikkerhed:

 • Udpege uddannet personale til at være ansvarlig for hvert område af kontrolforanstaltningerne. Dette kan omfatte udpegelse af interne eller eksterne eksperter til overvågning af skadedyr.
 • Tildele tilstrækkelige ressourcer til at implementere foranstaltningerne.
 • Implementere kontrolforanstaltningerne og inspektionsordningen i henhold til planerne.
 • Registrere handlinger og resultater i overensstemmelse med standarder og lovkrav

4. Identifikation

I tilfælde af et skadedyrsudbrud er klar identifikation af skadedyret afgørende for at bestemme de mest hensigtsmæssige bekæmpelsesmetoder og forebyggende foranstaltninger, der er nødvendige for at undgå genangreb. 

 • Skadedyrsarter – Forskellige arter af nært beslægtede skadedyr har forskellig adfærd og biologi, der vil kræve skræddersyet behandling for at opnå de bedste resultater
 • Oprindelse – Er skadedyret blevet introduceret i leverede varer, eller har det fået adgang på grund af strukturelle defekter, dårlig vedligeholdelse, dårlig hygiejne, forrådne varer osv.
 • Potentiel skade – Udgør det en fødevaresikkerhedsrisiko for friske, tilberedte eller pakkede varer; kan det beskadige udstyr, armaturer eller bygningsstruktur
 • Potentiel rede – Foretag en inspektion af bygningen og omgivelserne for at identificere ynglesteder
 • Mængde – Estimering af antallet af skadedyr vil ikke kun give en indikation af omfanget af problemet, men også af hvor længe de har været på stedet
 • Gunstige forhold – Skadedyr kan være til stede på grund af leverandør- eller transportproblemer eller miljøforhold, der tilskynder til eller udløser skadedyrsangreb

5. Evaluering

Evaluer effektiviteten af skadedyrsbekæmpelsesprogrammet, dette kan omfatte:

 • Undersøge skadedyrsbekæmpelsesoperationer.
 • Gennemgang af driftsprocedurer for at reducere fødevarekilder, ynglesteder og forurening.
 • Gennemgå forebyggende vedligeholdelsesprocedurer.
 • Dokumentation af gennemgangen.
 • Anbefale ændringer og forbedringer af IPM-programmet.
 • Implementere de anbefalede ændringer til IPM-programmet.

Vores services

Med mange års erfaring, løbende uddannelse samt internationale netværk og eget udviklingscenter er vi på forkant med udviklingen indenfor skadedyrsbekæmpelse. 

Rentokil har stor viden om de klassiske skadedyr i Danmark og vi tilbyder effektiv skadedyrsbekæmpelse til virksomheder og private. Læs mere om de forskellige skadedyr vi bekæmper. 

Rentokil hjælper mange forskellige brancher og typer af virksomheder med forebyggelse af skadedyrsangreb samt skadedyrsbekæmpelse.

Mange års erfaring, dygtige og engagerede medarbejdere kombineret med vores dedikerede forsknings- og uddannelsescenter er grundlaget for vores skadedyrsservice.

Rentokil har fokus på at udvikle nye produkter til skadedyrsbekæmpelse, så din virksomhed kan få løst problemer med skadedyr hurtigt og effektivt.

Følg med i nyheder fra skadedyrsverdenen. Tilmeld dig vores nyhedsbrev og følg os på LinkedIn, Facebook, Instagram og YouTube.

Find dit lokale team

Kontakt os

Vi hjælper dig med at blive fri for skadedyr. Tal med en ekspert.

Om Rentokil

Rentokil har leveret hurtig og effektiv skadedyrsbekæmpelse til virksomheder og private, i Danmark, siden 1964.