70 10 33 12 Ring på Kontakt Os

Almindelige flue arter

Åbningstider: mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.30

Din sikkerhed for at vi overholder branchens højeste standarder

Medlem af Brancheforeningen for Skadedyrsfirmaer

Fluer hyppigt forekommer i Danmark, både i private hjem og på virksomheder.

Nogle arter er mere almindelige end andre og de er tiltrukket af forskellige miljøer, der er tilpasset deres naturlige adfær og livscyklus.

Viden om størrelse, adfærd, sæsonudsving og livscyklus for de forskellige flue arter, er vigtig for at vælge den mest effektive forebyggelse og bekæmpelse.

Fakta: I gennemsnit lever den voksne flue omkring 30 dage. De gennemgår en komplet fire-trins cyklus, der består af æg, larve, puppe og voksen.

Autumn fly

Efterårsflue

(Musca autumnalis)

Efterårsfluer påvirker både heste og kvæg, og ses normalt omkring øjne, næse og mund.

De spiser protein fra spyt, tåre og slim fra næsen. Fluerne har mikroskopiske "tænder" på deres munddele, der anvendes til at stimulere strømmen af ​​tårer og slim og derved sikre sig tilstrømning af føde.

Om natten hviler de på planter eller menneskeskabte strukturer. Dagstimerne går med at indtage føde fra dyrenne eller deres gødning.

Vigtige facts

 • Hunnerne er næsten identisk med stuefluen.
 • Hanner har en orange abdomen (mave) med et sort mærke ned i midten.
 • Hunnen er ca. 6-7mm, og er generelt større end hannen.

livscyklus

 • De er gode til at flyve og kan flyve flere kilometer men de fleste holde sig i nærheden af deres ynglepladser.
 • Yngle i dyregødning på marker.
 • De gennemgår en komplet forvandling med 4 stadier æg, larve eller maddike, puppe og voksen.
 • De hvide æg, ca. 1,2 mm lange, de lægges enkeltvis men hober sig op i små bunker.
 • Hver hun kan lægge op til 500 æg i flere portioner over en 3-4 dages periode.
 • livscyklusen kan være fuldt gennemgået inden for 12-20 dage afhængig af temperature. Der kan forkomme 12 eller flere generationer på bare en sommer.
Spyflue

Spyflue

(Calliphora vomitoria)

Spyfluer ses ofte summe omkring skraldespande. Disse fluer bliver tiltrukket af fæces fra kæledyr og døde dyr, og de er kendt bærere af sygdommen og bakterier.

Vigtige fakta

 • De voksen er 6-12 mm lange.
 • Metallisk blå farve.
 • Larverne ligner stuefluens larver dog med den undtagelse at de er større, ca. 18mm. Larverne er 7 - 12. dage om at udvikle sig.

Livscyklus

 • Æggene udklækkes efter 0-18 timer (delvis udvikling kan forekomme inden i hunnen inden ægene lægges).
 • Yngler i kødprodukter og sjældnere i ost.
 • Meget almindelig at finde på døde gnavere, fugle osv.
Cluster fly

Klyngeflue

(Pollenia rudis)

Klyngefluer ses ofte i uforstyrrede dele af dit hjem, såsom loftsrum og hulrum i væg. Her overvintre de.

Du kan observere størrer grupper klyngefluer omkring et vindue på solrige vinterdage, da de tiltrækkes af lyset.

Vigtige facts

 • 6-10 mm lange.
 • Mørk grå-oliven thorax (ryg) dækket af gyldne-brune hår.
 • Vingerne overlapper ved hvile.
 • Lamgsomme og dovne når de flyver.

Livscyklus

 • Æggene lægges i jorden i sensommeren eller tidlige efterår.
 • Larver udvikle sig inde i regnorme. De æder af deres vært i flere dage, hvorefter de forpupper sig i jorden.
 • Udvikler sig fra æg til voksen på omkring 27 til 39 dage.
Kålstankelben

Kålstankelben

(Tipulidae Oleracea)

De udgør ingen fare for mennesker og som voksne hverken spiser, stikker eller bider de.

De kan findes i fugtige, mosbegroet skov.

Vigtige facts

 • Voksen er 60mm lang (vingefang 75 mm).
 • De er grå-brun og slank.
 • Benene er super-tynde og lange.
 • Larver 15-75mm lang. De er ormelignende og grå, brun eller cremefarvet.
 • Når de hviler sig er vingerne enten foldet fladt eller udstrakte.

Livscyklus

 • Voksenstadiet lever kortvarigt og kun lige længe nok til at reproducere sig.
 • Æggene lægges på vandet i en dam eller sø eller på vegetationen nær søbredden og klækker efter cirka seks uger.
 • Larverne lever i vandet eller i fugtig jord i op til fem år, afhængigt af arten. Deres spise vaner kan forårsage skade på planternes rødder.
 • Om foråret forpupper larverne sig og udvikler sig til voksne.
Butterfly mosquito

Sommerfuglemyg

(Psychodidae)

Sommerfuglemyg findes ofte ved kloarkudløb hvor de lever af det organiske materiale i slammet.

Vigtige facts

 • 2 mm lange.
 • hudfarvet til går krop
 • Vingerne er tæt dækket af hår og de dækker kroppen "telt agtigt" når de hviler.

Livscyklus

 • Æggene klækkes efter 1-6 dage.
 • Larver 10-50 dage om at udvikles.
 • Pupper 1-3 dage før de forvandler sig til voksne.
Flesh fly

Bananflue

(Drosophila art)

Bananfluer er almindeligt forekommende omkring frugt eller sværmene omkring gærene fundet i bare, frugtplantager, grønthandlere og bryggerier.

Vigtige facts

 • 3mm lange
 • Gul-brun eller marmoreret i farven.
 • Klare røde øjne.
 • Bagkroppen hænger lidt ned når den langsomt flyver afsted.
 • Har tendens til at hænge i luften

Livscyklus

 • De yngler i rådden frugt, urene afløb og endda rengørings redskaber.
 • Udviklingen til voksen tager 7-30 dage.
 • De lever som viksen i 2-9 uger.
 • Under ideelle temperaturforhold, kan bananfluer færdiggøre deres udvikling på så lidt som 1 uge.
house fly

Lille stueflue

(Fannia Canicularis)

Lille stueflue er ofte forbundet med animalsk produktion og særligt minkfarme.

De yngler ofte i og omkring gødning fra husdyr.

Udseende

 • Voksne er 4-6 mm lange.
 • Thorax (ryggen) er grå m 3 blege sorte striber, hunnes abdomen (mave) er grå og oval, hannens er smalt med blege gule pletter.
 • Den 4 vinge vene er ikke bøjet. Hannen har et uregelmæssigt flyvemønster.
 • Larverne er blege og brune, de har piskelignende udvoksninger langs siden.

Livscyklus

 • Æggene klægges efter 24 timer . larverne er 3-30 dage om at udvikle sig og pupperne er 3-28 dage om at udvikle sig.
 • yngler i halvflydende organisk materiale der er i forrådnelse.
 • De er ikke specielt tiltrukket af UV lys.
Housefly

Stueflue

(Musca domestica)

Husfluer er bærere af sygdomme og bakterier, de findes næsten over alt og er tiltrukket af alle typer fødevarer, herunder levnedsmidler, foder til kæledyr, mad affald og endda fæces. Observaqtion af de voksne fluer er som regel et tegn på aktivitet og et potentielt problem. Larver kan også ses som de kravler ud af fødekilden for at forpuppe sig.

Vigtige facts

 • Voksen er 5-8 mm i lange.
 • Grå krop med 4 smalle striber.
 • Bleg eller gul på maven.
 • Dækket med små hår, der fungerer som smagsorganer.
 • Komplekse sammensatte øjne, med tusindvis af linser, der giver dem et bredt synsfelt.
 • 4.vinge er venebøjet og vingerne er let tilspidset.
 • Larverne er hvide og tilspidsede i forenden. Der er 2 spiraler/"pletter" på bagenden. De er benløse og 12 mm lange.

Livscyklus

Stuefluer kan gennemgå en hurtig udvikling fra æg til en voksen. De yngler i fugtige rådnende vegetabilsk materiale f.eks. i udækkede skraldespande eller foder til kæledyr.

 • Æggene lægges i partier af 120 til 150 stk. og kan udklække på 8 - 72 timer.
 • Larverne er 3-60 dage om at udvikle sig.
 • Pupperne er 3-28 dage om at modnes.

Indendørs, kan stuefluer findes hvilende på vægge, gulve eller lofter. Udendørs de kan ses på planter, jorden, hegn, kompostdynger og skraldespande.

Om natten foretrækker de at hvile i nærheden af fødekilder og ca 5-15 meter over jorden.

carnea

Almindelig Guldøje

(Chrysoperla carnea)

Guldøje betragtes som en vigtig rovdyr af uldlus i både drivhuse og indendørs planter.

De spiser også bladlus, edderkoppe mider (især røde mider), thrips, whitehvidefluerflies, små larver og bille larver.

Voksne er aktive flyvere, specielt ved aften og natte tid. De har en karakteristisk flagrende flyvning.

Vigtige facts

 • Ca. 12-20mm lang.
 • Voksne er lysegrønne.
 • Lang antenner og lyse, gyldne øjne.
 • De har store, gennemsigtige, lysegrønne vinger og en lille skrøbelig krop.

Livscyklus

De voksne lever af pollen men har også brug for nektar eller honning som føde før de lægger æg.

 • Æggene er ovale og har en lang silkeagtig stilk, de lægges enkeltvis og er først grønne, men skifter farve til grå efter et par dage.
 • Den aktive larver er grå eller brunlige. De er alligatorlignende med veludviklede ben og store gribeklør. De suger kropsvæsker fra byttedyr såsom bladlus.

Guldøjer anvendes ofte som biologisk bekæmpelse af andre skadedyr.

White fly

Hvid flue

(Trialeurodes vaporariorum)

Nymfer af hvide fluer beskadiger planter ved at suge ud saft fra planten. De ses ofte på yngre blade og det samme gør æg. Pupper og nye voksne ses ofter på nedre blade.

Vigtige facts

 • Voksne 1.5 - 3mm lange.
 • De er hvide og ligner kileformede møl.

Livscyklus

 • Ses ofte sammen med klyngefluer på lofter når de overvintre.
 • Viden om disse fluer er mangelfuld men det vides dog at deres larver lever af bladlus.
Grass fly

Græsflue

(Thaumatomyia notata)

Gul sværm fluer kan ofte findes om efteråret i stort antal i boliger, især på lofter og i hulrum hvor de overvintre.

Vigtige facts

 • Lille ca.. 3 mm i lange
 • De voksne er lyse gule med sorte langsgående striber på brystkassen.
 • Sort tværgående striber på maven.

Livscyklus

 • Hunnerne lægger æg på bladets overflade og udklækkes efter 10 dage.
 • De nyklækkede nymfer kravler rundt på overfladen af bladet, indtil de finder et egnet sted at indtage føde, hvor de bliver indtil puppestadiet.
 • De kan leve mellem 30 og 70 dage.

Tips til forebyggelse

Tips til at forhindre flueproblemer

Kontakt os

Vi hjælper dig med at blive fri for skadedyr. Tal med en ekspert.

Slip af med fluer

professionel hjælp til at slippe af med fluer hurtigt.