+48 801 801 570 Zadzwoń do nas Skontaktuj się z nami

Profesjonalne zwalczanie szkodników

Rentokil świadczy kompleksowe usługi w zakresie zwalczania szkodników zarówno dla przedsiębiorstw jedno-, jak i wielozakładowych w całej Polsce. Nie ważne, czy prowadzisz zakład przetwórstwa spożywczego, czy plac budowy – nasze doświadczenie i ekspertyza gwarantują ochronę firmy, pracowników i klientów przed szkodnikami.

Nawet najdrobniejsze problemy ze szkodnikami mogą mieć poważne konsekwencje dla reputacji marki i wyników finansowych. Nasze wiodące w branży rozwiązania w zakresie zwalczania szkodników w sektorze komercyjnym spełniają wszelkie wymogi prawne i audytorskie, chronią cenne zasoby i sprzęt oraz zabezpieczają reputację marki.

Chronimy polskie firmy od 1960 r..

Wybierz sektor biznesu poniżej, aby dowiedzieć się, jak możemy ci pomóc

Firmy zajmujące się przemysłem spożywczym

Co oferuje Rentokil?

Rentokil świadczy usługi zwalczania szkodników dla firm, łącząc najbardziej zaawansowane technologie i metody z doświadczeniem oraz lokalną wiedzą naszych specjalistów. Nasze plany zarządzania szkodnikami są skrojone na miarę, aby skutecznie zwalczać szkodniki, które mogą wpływać na twój biznes. 

 

Efektywne rozwiązania, które pomagają kontrolować koszty

Nasze dopasowane rozwiązania w zakresie zwalczania szkodników mają na celu ochronę biznesu, zapewniając efektywność kosztową i minimalizując ryzyko związane z szkodnikami, które mogą wpływać na wyniki finansowe firmy.

Zaawansowane, całodobowe zarządzanie zwalczaniem szkodników

Dzięki bezpiecznemu systemowi raportowania w czasie rzeczywistym myRentokil masz możliwość natychmiastowego dostępu do dokumentów dotyczących zarządzania szkodnikami, trendów i zaleceń dotyczących aktywności szkodników w biznesie – 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Globalna perspektywa, lokalne doświadczenie

Nasi lokalni, certyfikowani i wyspecjalizowani technicy ds. zwalczania szkodników z całej Polski korzystają z globalnego doświadczenia i innowacji w dziedzinie zwalczania szkodników.

Zintegrowana ochrona przed szkodnikami (Integrated Pest Management, IPM)

W Rentokil stosujemy pięciostopniowe podejście do zwalczania szkodników, oparte na zintegrowanej ochronie przed szkodnikami (IPM). Skupiamy się na środkach prewencyjnych, zamiast na reagowaniu na już istniejące problemy.

1. Projektowanie i budowa

Zwalczanie szkodników rozpoczyna się już na etapie projektowania i budowy obiektu. Istotny jest zarówno wewnętrzny i zewnętrzny układ budynku, jak i zastosowane materiały budowlane. Dzięki odpowiedniemu projektowi i konstrukcji można zapobiec ukrywaniu się szkodników – uniemożliwić im dostęp przez drzwi, okna, kratki wentylacyjne, rury, odpływy itp. oraz minimalizować ryzyko dostępu podczas prowadzenia działalności biznesowej.

2. Praktyki i szkolenia w zakresie zwalczania szkodników

Rentokil tworzy strategie zapobiegania infestacji szkodników, korzystając z różnych metod: fizycznych, kulturowych i chemicznych. Dostarcza także szczegółowe zalecenia, obejmujące:

 • metody fizyczne: działania mające na celu utrzymanie budynków w taki sposób, aby skutecznie blokować dostęp szkodników;

 • metody kulturowe: modyfikacje procedur operacyjnych, które pomagają zapobiegać infestacjom. W ramach tych działań określa się częstotliwość monitorowania, osoby odpowiedzialne za różne zadania, a także dokumentuje prowadzone działania; 

 • metody sanitarne: polegają na usuwaniu źródeł pokarmu dla szkodników – takich jak odpady, rozlane substancje czy niewłaściwie przechowywane produkty spożywcze – oraz eliminowaniu miejsc, które mogą służyć szkodnikom jako schronienia;

 • metody chemiczne: strategie likwidacji szkodników przy użyciu bezpiecznych i zatwierdzonych pestycydów, które można stosować w miejscach, gdzie znajdują się produkty spożywcze, a także tam, gdzie przebywają klienci;

 • regularne inspekcje: mają na celu jak najszybsze wykrycie szkodników nie tylko w budynkach, ale także w elementach wyposażenia, sprzęcie, produktach i dostawach;

 • szkolenia personelu;

 • dokumentowanie wdrożonych środków kontroli, które muszą być dostępne dla zespołu kontrolnego i audytorów/inspektorów.

3. Monitorowanie i utrzymanie kontroli nad szkodnikami

Zastosowanie środków kontroli, które gwarantują najwyższą skuteczność i bezpieczeństwo, obejmuje:

 • przydzielenie wykwalifikowanego personelu, odpowiedzialnego za każdy obszar środków kontroli. Może to obejmować powołanie wewnętrznych lub zewnętrznych ekspertów do monitorowania szkodników;

 • Przydzielenie odpowiednich zasobów, które umożliwiają wdrożenie planowanych środków;

 • Wdrożenie środków kontroli i przeprowadzanie inspekcji zgodnie z planami;

 • Rejestrowanie działań i wyników zgodnie ze standardami i wymogami prawnymi

4. Reakcja na epidemie szkodników

W przypadku epidemii szkodnika, niezbędne jest dokładne zidentyfikowanie szkodnika, aby móc określić najbardziej odpowiednie metody zwalczania i działania prewencyjne, które zapobiegają ponownej infestacji. 

 • Gatunki szkodników – Różne gatunki blisko spokrewnionych szkodników charakteryzują się różnymi zachowaniami i cechami biologicznymi, co wymaga dostosowanego podejścia dla osiągnięcia najlepszych wyników.

 • Pochodzenie - Należy ustalić, czy szkodnik został wprowadzony do obiektu za pośrednictwem dostarczonych towarów, czy dostał się na skutek defektów strukturalnych, braku utrzymania, niewłaściwej higieny, zepsutych produktów itp.

 • Potencjalne szkody – Czy szkodnik stanowi ryzyko dla bezpieczeństwa żywności, świeżej, przygotowanej lub zapakowanej? Czy może uszkodzić sprzęt, wyposażenie czy strukturę budynku?

 • Potencjalne schronienie – Należy przeprowadzić inspekcję budynku i otoczenia w celu zidentyfikowania potencjalnych miejsc schronienia.

 • Liczba szkodników - Dokładna ocena ilości szkodników dostarczy nam informacji nie tylko na temat skali problemu, ale także czasu, od kiedy szkodniki zagnieździły się na danym terenie.

 • Sprzyjające warunki – Szkodniki mogą pojawiać się w wyniku problemów z dostawcą, transportem, lub z powodu warunków środowiskowych sprzyjających infestacji.

5. Ocena programu zwalczania szkodników

Ocena skuteczności programu zwalczania szkodników, w tym:

 • badanie operacji zwalczania szkodników;

 • przegląd  procedur operacyjnych mających na celu redukcję źródeł pokarmu, miejsc schronienia i zanieczyszczeń;

 • przegląd procedur utrzymania zapobiegawczego;

 • dokumentowanie przeglądu;

 • sugestie zmian i usprawnień do programu IPM;

 • wdrożenie zalecanych zmian do programu IPM.

Dlaczego Rentokil?

Dowiedz się jakie korzyści płyną ze współpracy z Rentokil.