800 114 1500 Επικοινωνήστε μαζί μας Στείλτε μας μήνυμα

Δήλωση νομικού περιεχομένου

Η πρόσβαση και χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου του Ομίλου Rentokil Initial*, διέπεται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. Έχετε την ευθύνη γνωστοποίησης αυτών των όρων σε οιονδήποτε έχει πρόσβαση σε αυτό τον δικτυακό τόπο από εσάς. Με την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου δεσμεύεστε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Ο Όμιλος Rentokil Initial επιφυλάσσει το δικαίωμά του να κάνει αλλαγές, να αφαιρέσει ή να αλλάξει το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου οποιοιδήποτε στιγμή και χωρίς ειδοποίηση.

*Εκτός αν αναφέρεται αλλιώς, αναφορές στην παρούσα Δήλωση Νομικού Περιεχομένου στον Όμιλο Rentokil Initial, εννοούν την Rentokil Initial plc και τον όμιλο των εταιρειών της.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι πλήρεις ή να μην εφαρμόζονται σε οιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Παρότι έχει ληφθεί μέριμνα για την προετοιμασία των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον δικτυακό του τόπο, ο Όμιλος Rentokil Initial δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. Οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι πλήρεις ή να εφαρμόζονται σε οιαδήποτε συγκεκριμένη περίπτωση. Ο Όμιλος Rentokil Initial δεν δέχεται την ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή παραλείψεις στον παρόντα δικτυακό τόπο και αποφάσεις που τυχόν λάβετε με βάση τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν είναι αποκλειστική σας ευθύνη. Ο Όμιλος Rentokil Initial δεν δέχεται την ευθύνη για τυχόν άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική απώλεια ή ζημία που πιθανόν να προκύψει από την χρήση ή πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οιαδήποτε πληροφορία που περιέχεται σε αυτόν.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Ο Όμιλος Rentokil Initial δεν παρέχει εγγυήσεις ως προς τη διαθεσιμότητα του παρόντος δικτυακού τόπου ή ότι η χρήση του θα είναι αδιάλειπτη ή ότι ο δικτυακός τόπος, το περιεχόμενο, η λειτουργία του από εμάς ή/και ο εξυπηρετητής που τον καθιστά διαθέσιμο δεν έχουν σφάλματα ή ιούς. Ο Όμιλος Rentokil Initial διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει, αναστείλει ή αρνηθεί την πρόσβαση του δικτυακού τόπου σε εσάς οποτεδήποτε και για οιονδήποτε λόγο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

COPYRIGHT

Copyright © 2009 Rentokil Initial plc. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων μας. Όλα τα δικαιώματα κοπυράιτ και πνευματικής ιδιοκτησίας στα κείμενα, τις εικόνες και άλλα υλικά στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν στον Όμιλο Rentokil Initial ή συμπεριλαμβάνονται με την άδεια του ιδιοκτήτη.

Σας επιτρέπεται να περιηγείστε στον παρόντα δικτυακό τόπο και να λαμβάνετε αποσπάσματα με εκτύπωση ή καταφόρτωση, μόνο για μη εμπορικούς, πληροφοριακούς ή προσωπικούς σκοπούς. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Καμία αναπαραγωγή μέρους του παρόντος δεν μπορεί να πωληθεί, να διανεμηθεί ή διαβιβαστεί για εμπορικό κέρδος, να αλλαχθεί ή να ενσωματωθεί σε άλλο έργο, δημοσίευση ή δικτυακό τόπο, χωρίς την πρότερη γραπτή άδεια της Rentokil Initial plc.

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αναφορά σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή προϊόν στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν αποτελεί προσφορά για την παροχή ή πώληση αυτής της υπηρεσίας ή του προϊόντος και δεν εννοεί ότι η υπηρεσία ή το προϊόν είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιοχές ή τις χώρες. Οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται για συγκεκριμένη υπηρεσία ή προϊόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την τοπική τους εταιρεία του Ομίλου Rentokil Initial ή του αντιπροσώπου τους για συγκριμένος συμβουλές αναφορικά με την διαθεσιμότητα ή/και την καταλληλότητα οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος στην περιοχή του.

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ

Τα ονόματα "Rentokil", "Initial", "Ambius" και "City Link" είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα. Όλα τα εμπορικά σήματα στον παρόντα δικτυακό τόπο ανήκουν ή χρησιμοποιούνται με την άδεια του Ομίλου Rentokil Initial.

ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα δικτυακό τόπο δεν έχουν σκοπό και δεν θεωρούνται ως πρόσκληση ή κίνητρο για την επένδυση ή άλλη συναλλαγή σε αξιόγραφα της Rentokil Initial plc, ούτε αυτές οι πληροφορίες παρέχουν ή αποτελούν συμβουλή ή πρόταση αγοράς μετοχών στην Rentokil Initial plc.

Η τιμή των μετοχών και το εισόδημα που προκύπτει από αυτές μπορεί να μειωθούν ή να αυξηθούν και οι επενδυτές μπορεί να μην λάβουν το ποσό που επένδυσαν αρχικά. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι ότι προηγούμενες αποδόσεις δεν εγγυώνται τις μελλοντικές. Πριν λάβετε αποφάσεις για επενδύσεις θα πρέπει να κάνετε τη δική σας ανεξάρτητη αξιολόγηση και να ζητήσετε τη συμβουλή συμβούλου επενδύσεων ή άλλου επαγγελματία που είναι ενήμερος της οικονομικής σας κατάστασης και των επενδυτικών σας στόχων.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ο Όμιλος Rentokil Initial δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο άλλων δικτυακών τόπων, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε δικτυακού τόπου μέσω του οποίου αποκτήσατε πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή μέσω του οποίου μπορεί να αποκτήσετε πρόσβαση από τον παρόντα δικτυακό τόπο. Όπου παρέχεται σύνδεσμος για δικτυακό τόπο τρίτου, αυτός ο σύνδεσμος δεν έχει ένδειξη ότι ο Όμιλος Rentokil Initial έχει ελέγξει ή εγκρίνει τον δικτυακό τόπο του τρίτου ή το περιεχόμενό του. Ο Όμιλος Rentokil Initial δεν αποδέχεται καμία απολύτως ευθύνη για τους εν λόγω δικτυακούς τόπους ή οποιαδήποτε πληροφορίες περιέχεται σε αυτούς, κανένας από τους οποίους δεν έχει προσυπογραφεί ή εξακριβωθεί από τον Όμιλο Rentokil Initial.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ

Ο Όμιλος Rentokil Initial μπορεί να αλλάξει τους παρόντες όρους από καιρού εις καιρό χωρίς ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς τους όρους τακτικά. Η συνεχιζόμενη χρήση από εσάς του παρόντος δικτυακού τόπου θα θεωρηθεί αποδοχή των επικαιροποιημένων ή αλλαγμένων όρων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προσωπικά δεδομένα που έχουν παρασχεθεί στον Όμιλο Rentokil Initial μέσω του παρόντος δικτυακού τόπου, θα χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με την Πολιτική Ιδιωτικότητας. Παρακαλούμε διαβάστε το παρόν πριν συνεχίσετε. Με την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων, συμφωνείτε με την χρήση αυτών των δεδομένων σύμφωνα με την πολιτική ιδιωτικότητας της εταιρείας μας. Αν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας δεδομένων της εταιρείας μας, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο [email protected].

ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η χρήση της παρούσης ιστοσελίδας και η λειτουργία των παρόντων όρων διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με αυτό. Τα δικαστήρια της Ελλάδος θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία επί όποιας διαφοράς προκύπτει από τους παρόντες όρους ή την χρήση της παρούσης ιστοσελίδας.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Βασικές εταιρικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων της ονομασίας και της διεύθυνσης της εταιρείας, βρίσκονται εδώ.

Επικοινωνήστε με τους ειδικούς μας

Σχετικά με την Rentokil

Μάθετε για τις υπηρεσίες της Rentokil, τα προϊόντα, τους επαγγελματίες υπαλλήλους και τη διαφορά που μπορεί να κάνει η εμπειρία μας για εσάς. Μπορείτε επίσης να μάθετε για άλλες υπηρεσίες του ομίλου μας.