Kahjuritõrje hotellidele

Hotellid

Tasuta hinnapakkumise saamiseks helistage +372 644 7789  või

Oma kohalike ekspertide poole pöördumiseks helistage meile numbril +372 650 1860  või saatke e-kiri

Oskuslikud ja laiade kogemustega kahjuritõrje tehnikud

Küsige tasuta professionaalset kahjurite kontrolli ja hinnapakkumist

Kaitseme Eesti ettevõtteid ja kodusid kahjurite eest

Hotellid

Me mõistame, et külastajate kogemus on teie jaoks esmane prioriteet.

Enam kui 85 aasta jooksul üle maailma kogutud kogemustega hotellidest kahjurite peletamisel saame oma diskreetsete, hotellidele ette nähtud kahjuritõrje teenustega tagada, et teid külastavad vaid inimesed. Meie lahendused hotellidele vähendavad soovimatu faunaga kokkupuutumise riski, et hoida teie toad klientidele valmis ja kaitsta teie mainet.

Rentokili kahjuritõrje lahendused hotellidele

Meie ekspertide meeskond Rentokilis, kuhu kuuluvad ka välibioloogid, mõistavad hotelli erinevate tsoonide nõudeid. Meie kiired ja diskreetsed lahendused on spetsiaalselt teie hotelli jaoks välja töötatud, et tagada kahjurite tõrjeks tõhusamad lahendused, mis vastavad kõikidele seaduse nõuetele.

Miks Rentokil?

Me pakume laia valikut lahendusi, mis on ulatuslikud, diskreetsed ja tõhusad.

Meie ekspertide meeskond pühendub osutama teile tõhusaid kahjuritõrje teenuseid, mis on ette nähtud kaitsma teie külastajaid, kasumit ja mainet.

 • TASUTA valduste ülevaatus -

  meie üksikasjalik tegevuskoha ülevaatuse teenus on oluline osa tõhusa kahjuritõrje programmi väljatöötamisest teie hotellile. See sisaldab põhjalikku riskianalüüsi ning me pakume seda tasuta.

 • Ekspertiis -

  me investeerimine laiade kogemuste ja teadmistega meeskonda, et kaitsta teie hotelli mainet kahjurite mõju eest.

 • Hotellinduse kogemus -

  kogemused hotellitööstusest, mis põhinevad hotellidega aastate jooksul tehtud koostööl, võimaldavad meie Rentokili tehnikul lihtsasti tuvastada haavatavaid kohti teie hoones, mille kaudu pääsevad kahjurid sisse või kus nad leiavad turvalise pelgupaiga.

 • Spetsiaalselt välja töötatud lahendused -

  me rakendame oma ekspertteadmisi riski hindamisel ja lahenduste väljatöötamisel, mis pakuvad teie ärile optimaalset kaitset.

Töötajate koolitamine

Me võime pakkuda koolitusi teie töötajatele, et nad oskaksid ära tunda esimesi märke kahjuritest.

Kahjuriteadlikkus annab teie töötajatele võime kahjureid juba varakult tuvastada, nii et nendest saaks teada anda ja probleemi kiiresti kõrvaldada.

Eelised

 • Tõrjele kuluv aeg lüheneb -

  varakult tuvastamine võimaldab probleemile kiiremini reageerida, mis omakorda aitab vähendada tõhusale tõrjele kuluvad aega.

 • Vähendab kulusid -

  see võib tohutult mõjutada kahjurite edukaks tõrjeks vajaliku professionaalse teenuse maksumust.

 • Kaitseb teie mainet -

  hotellide puhul on eriti voodilutikad väga oluline oht. Varajane teadlikkus kahjuritest annab teie hotellile võimaluse probleem diskreetselt lahendada ilma ühegi negatiivse mõju või külastajatele põhjustatud kahjudeta. Sellega tagate, et teie kahjuriprobleem ei muutu avalikkuse kõneaineks, aidates kaitsta teie kaubamärki ja mainet.