1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Khách hàng có nhiều địa điểm kinh doanh

Chúng tôi hiểu rằng trách nhiệm của các dịch vụ kiểm soát côn trùng dịch hại cho nhiều địa điểm có nhiều thách thức riêng. Cho dù đó là một vài địa điểm trong cùng một thành phố hay hàng trăm địa điểm trên cả nước, bạn cần một dịch vụ thống nhất và phương pháp quản lý hiệu quả biện pháp kiểm soát côn trùng dịch hại trong toàn bộ các địa điểm kinh doanh của bạn.

Nhằm giúp công việc của bạn dễ dàng hơn chúng tôi cung cấp:

  • Duy nhất một Đầu mối liên hệ - bạn sẽ có một trưởng nhóm hiểu các nhu cầu của bạn và đưa ra lời khuyên về quản lý các rủi ro côn trùng dịch hại ở cấp độ địa điểm và trên tất cả các cơ sở của bạn.
  • Báo cáo hợp nhất - Bạn có thể chọn tính hóa đơn tập trung hay gửi cho từng cơ sở kèm báo cáo tóm tắt cho toàn hệ thống của bạn.
  • Báo cáo – myRentokil là một công cụ độc đáo nhằm theo dõi việc cung cấp dịch vụ và theo dõi rủi ro bị côn trùng dịch hại tấn công ở từng cơ sở như các dấu hiệu hoạt động, các khuyến cáo cần nghe theo và phân tích xu hướng.
  • Chương trình thiết kế theo yêu cầu - Là khách hàng với nhiều địa điểm kinh doanh, bạn nhận được một chương trình kiểm soát dịch hại côn trùng tổng hợp thiết kế riêng theo yêu cầu của bạn ở mỗi địa điểm sẽ được các nhóm chuyên gia địa phương cung cấp. Chúng tôi còn cung cấp chương trình đào tạo tương tự với chương trình thảo luận về giáo dục của chúng tôi nhằm giảm rủi ro xâm nhập của côn trùng dịch hại và nâng cao sự tuân thủ các qui định về sức khỏe và an toàn trong doanh nghiệp của bạn.

Các dấu hiệu của Mối

Bạn có biết bạn gặp vấn đề về mối trong nhà hay doanh nghiệp của bạn không

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil