1800 54 54 83 Liên hệ chúng tôi Để được khảo sát miễn phí

Việc thực hiện thành công chương trình kiểm soát côn trùng dịch hại tổng hợp (IPM) bền vững, nhất là trong ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống như chế biến thực phẩm, sử dụng các thủ tục vệ sinh tốt, kết hợp với phương pháp chủ động bền vững nhằm ngăn ngừa côn trùng dịch hại và giáo dục, là bước đầu tiên chống côn trùng dịch hại có thể làm nhiễm bẫn thực phẩm.

Khi áp dụng chương trình IPM, việc duy trì hồ sơ dịch vụ kiểm soát côn trùng dịch hại và danh sách theo dõi và lưu trữ mục đích là điều quan trọng. Thao tác này tạo ra một phương pháp có hệ thống nhằm quản lý hồ sơ giúp truy nguyên các vấn đề về tuân thủ qui định và qui trình đưa ra quyết định.

Tìm hiểu thêm về chương trình IPM để hiểu rõ hơn lợi ích của việc quản lý rủi ro côn trùng dịch hại tốt hơn.

Tìm hiểu chương trình IPM đặc biệt dành cho ngành Thực phẩm & Đồ uống

Các loại dịch vụ báo cáo

Liên hệ

Đăng ký khảo sát

Vì sao lại chọn Rentokil?

Tìm hiểu những lợi ích khi làm việc với Rentokil