banner-doi-kinh-doanh

Chính sách về quyền riêng tư

Gọi chúng tôi tại 1800 54 54 83  để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Chính sách về quyền riêng tư

THÔNG BÁO VÀ CHẤP THUẬN QUYỀN RIÊNG TƯ BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

(Theo khoản 7 và 6, tương ứng, về Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2010)

Thông báo Quyền riêng tư này phát thảo cách Rentokil thu thập, xử lý, duy trì và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn liên quan đến các giao dịch thương mại và cách Rentokil bảo vệ dữ liệu cá nhân.