Các loài hoang dã khác

Gọi chúng tôi tại 1800 54 54 83  để được khảo sát miễn phí hoặc Liên hệ chúng tôi

Các loài hoang dã khác

Có nhiều loài hoang dã như sóc, dơi và khỉ sống chung với chúng ta ở Việt Nam. Sự phát triển của con người và nhà cửa có thể dẫn đến xung đột với các yếu tố của các loài hoang dã.

Khi điều này xảy ra, các loài vật hoang dã này có thể vào nhà của bạn và gây thiệt hại tiềm ẩn cho vải hay kết cấu cho đến ảnh hưởng đến an toàn cho người. Chúng tôi khuyến cáo bạn liên hệ với các cơ quan bảo vệ động vật hoang dã để được hỗ trợ khi tình cờ gặp động vật hoang dã.

Đây là một số lời khuyên hữu ích nhằm giúp bạn ngăn chặn động vật hoang dã khác vào nhà bạn.