Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

444 3 554  nolu telefondan bizi arayın veya bize ulaşın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Güvenliğiniz bizim için önemlidir !

Kişisel verileriniz koruma altında,

Rentokil Inital Çevre Sağlığı Sistemleri San.ve Tic. A.Ş.  olarak, müşterilerimizin özel hayatlarının gizliliğine saygı duyuyor ve önem veriyoruz. Bu nedenle müşterilerimizin kişisel verilerinin kullanılmasında, müşterilerimizin temel hak ve özgürlüklerini korumak amacıyla yürürlükte olan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu* md. 10’da yazılı “ aydınlatma yükümlülüğü “ ve 11.maddede yazılı “kişisel haklarınız” hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Rentokil Inital Çevre Sağlığı Sistemleri San.ve Tic. A.Ş. ve Grup Şirketleri olarak başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" kapsamında kişisel verilerin korunması politikamızın detaylarını sizlerle paylaşmak isteriz.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın Amacı 

 Bu Kişisel Verilerin Korunması Politikası; Rentokil Inital Çevre Sağlığı Sistemleri San.ve Tic. A.Ş. (RENTOKİL)’nin ne tür kişisel veriler topladığını, bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığını, RENTOKİL’ in kişisel verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini, Kişisel Verilerinizin güvenliği konusunda nasıl önlemlerin alındığını, RENTOKİL’in işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi, Kişisel Verilerinizin ne kadar süre ile saklanacağını, açıklamaktadır.

İşlenen Kişisel Verileriniz, Kişisel Veri İşleme Amacı ve Dayanağı

Rentokil Inital Çevre Sağlığı Sistemleri San.ve Tic. A.Ş. 90 yılı aşkın deneyimi ile zararlı mücadelesi alanında 65 den fazla ülkede hizmet vererek, faaliyetlerini grup şirketleri ve iş ortakları ile birlikte yürütmekte olup , halen Rentokil Inital Plc bünyesinde Türkiye Bölgesinde tüm zararlı mücadelesi ürünlerinin ithalatı ile Türkiye çapında dağıtımı, satışı , pazarlaması, kurulumu ve servisi ile ilgili olarak firmalara, bireysel ve grup müşterilerine hizmet vermektedir.

RENTOKİL ve Grup Şirketleri , tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere, ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüğü çerçevesinde , müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla; söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verilerinizi (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, sigorta ürünü bilgisi, poliçe bilgisi, araç bilgisi, sağlık bilgisi, ödeme bilgileri, cinsiyet, meslek, eğitim, medeni durum vs. bilgiler) sizlerden talep etmektedir.

Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, veri sorumlularının, yetkili temsilcisinin, irtibat kişisinin kimlik-adres bilgileri Kişisel Verileri Koruma Kurulunca uygulamaya geçirilen VERBİS kayıt sisteminde kamuya açık şekilde ilan edilecek ve incelenebilecektir. Kişisel verileriniz, şirketimiz ile grup şirketlerimiz, çözüm ortaklarımız ve konuyla ilgili üçüncü kişiler tarafından , satış ve pazarlama faaliyetleri çerçevesinde,müşterilerimize ürünlerimiz ve kampanyalarımız hakkında bilgi verme, avantaj sağlama, öncelikli ve güvenli alış-veriş yapması amacıyla “işlenecek, güvenli ortamda depolanacak, paylaşılacaktır.” Bu veriler ancak grup şirketlerimiz, bayiilerimiz, çözüm ortaklarımız ve kanun kapsamında kalan sözleşme yaptığımız üçüncü kişiler ile kanunun izin verdiği kurumlar arasında yasal kapsam dahilinde paylaşılacaktır.

 Bu kişisel veriler; “RENTOKİL”in kampanyalarından ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz adına, açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır.

Aktarım İzni

RENTOKİL , söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/f.2’de öngörülen diğer hallerde, siz müşterilerimize katma değerli hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; şirket ortakları, grup şirketleri (Rentokil Inital Plc iel birlikte “Grup Şirketleri”) ile veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, faaliyetlerimiz gereği distribütörü olduğumuz imalatçı şirketler , tedarikçiler, yetkili satıcılar/bayiiler (“iş ortaklarımız”) ile paylaşabilecektir. RENTOKİL ortakları, grup bünyesindeki şirketler ve iştirakleri için http://www.rentokil.com.tr internet adresinden bilgi edinebilirsiniz. Faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarımız hakkında başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak bilgi edinebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

 Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, RENTOKIL grubuna ait ortak veri tabanında 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. RENTOKIL grubu kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, SSL, işlem kaydı, erişim yönetimi ve her türlü fiziksel güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

 Kişisel verilerinizin işlenmesi ve kullanılması ile ilgili olarak her zaman bilgi alma, düzeltme, değiştirme, silme ve vermiş olduğunuz onayı geri alma hakkınız bulunmaktadır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlar ve kişisel verilerinizi edinme yöntemleri uyarınca bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 doğrultusunda sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Doğru ve Güncel Olarak Muhafaza Edilmesi

 Müşterilerimiz ve iş ortaklarımız , online olarak web sitemiz, mobil uygulamalar üzerinden veya doğrudan Şirketimiz çalışanları ile her türlü telekomünikasyon vasıtalarıyla uzaktan iletişim yolu ile yahut yüz yüze iletişime geçerek paylaştıkları bilgilerin doğru olmasının ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesinin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında kişisel verileri üzerinde sahip oldukları hakları kullanabilmeleri ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olduğunu bildiklerini ve yanlış bilgi verilmesinde doğacak sorumlulukların tamamen kendilerine ait olacağını kabul ve beyan etmişlerdir. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri başvuru formu içerisinde belirtilen yöntemleri kullanarak yapabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonimleştirilmesi

 İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu md. 82 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca silinir, yok edilir veya kişisel verileriniz tespit edilemeyecek şekilde anonim hale getirilerek kullanılmaya devam edilir.

Dilediğiniz zaman bize başvurarak; K.V.K.K. md.11 kapsamında,

  • Kişisel verilerinizin kullanılma amacını,
  • Hangi kuruluşlarla ve ne amaçla paylaşıldığını öğrenebilirsiniz.
  • Eksik ya da hatalı kaydedilen ya da kullanılan bilgilerinizin düzeltilmesini,
  • Kanunda öngörülen şartlar sağlanmışsa bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini,
  • Bilgilerinizin kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler

 Kişisel verilerin korunması RENTOKIL için önemli bir konudur. Bu nedenle RENTOKIL, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı gerekli önlemleri almaktadır. RENTOKIL kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Buna ek olarak, web sitesi/mobil uygulama aracılığıyla RENTOKIL’e veya Grup Şirketlerine kişisel verilerinizi gönderirken, bu veriler SSL kullanılarak aktarılmaktadır. Yine 6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri kapsamına giren verilerin dolaşım kontrolü, erişimin loglanması gibi ek güvenlik önlemleri de alınacaktır.

 RENTOKIL, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. RENTOKIL’in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, web sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, RENTOKIL bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

RENTOKIL, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nda zaman zaman faaliyetlerin gerektirdiği ölçüde veya yasal açıdan gerekli olan değişiklikleri yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Kişisel Verilerin Korunması Politikası’nın “ www.rentokil.com.tr ” sitesine konulmasıyla birlikte geçerlilik kazanır. İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz değerli üye ve müşterilerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.