Danışmanlık Hizmetleri

444 3 554  nolu telefondan bizi arayın veya bize ulaşın

Eğitim

Rentokil’in tecrübeli eğitim uzmanları Gıda Güvenliği ve Yönetim Sistemleri ile ilgili her konuda gerekli eğitim desteği sağlıyor. Eğitim konularında detaylı bilgi için konular üzerinde seçim yapın.


 • ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Temel Bilgilendir

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri konusunda detaylı bilgilenmelerini sağlamak. 

  Katılımcılar: Kalite Yönetim Sistemi kurulması, işletilmesi, iyileştirilmesi sürecinde görev alacak orta ve üst düzey yöneticilere,yönelik olarak gerçekleştirilir. 

  Eğitimin İçeriği: 

  • ISO 9001 standardının maddeleri kapsamında anlatımı

  • ISO 9001 :2000 Felsefesi 
  • ISO 9001 :2000 Prensipleri 
  • Proses Yaklaşımı 
  • ISO 9004 ile uyum 
  • Diğer yönetim sistemleri ile uyum 
  • Kapsam 
  • Atıf yapılan standart ve dokümanlar 
  • Terimler tarifler 
  • Kalite Yönetim Sistemi 
  • Yönetimin Sorumluluğu 
  • Kaynak Yönetimi 
  • Ürün Gerçekleştirme 
  • Ölçme, Analiz ve İyileştirme 

  • Uygulama

  • Kalite Politikası hazırlama , hedefleri belirleme 

  • Sistem dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin örnekleme çalışması

  • Kalite el kitab nasıl hazırlanır
  • Prosedür, talimat , görev tanımı içerikleri
  • Akış ve faaliyet şemaları
  • Kalite planlarının hazırlanması yöntemleri 
  • Yönetimin gözden Geçirmesi kayıtları 
  • Performans parametrelerinin belirlenmesi 
  • Kuruluş içi kalite tetkik soruları 
  • Tedarikçi denetim metot ve dokümanları 
  • Yönetimin gözden Geçirmesi kayıtları 

  Eğitim Süresi: 7 saat 

  Sertifikalandırma: Katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.


 • Kuruluş İÇİ Kalite Tetkikçisi ISO 9001- ISO 22000-

  Eğitimin Amacı: Katılımcılara Yönetim Sistemlerine ilişkin kuruluş içi denetim faaliyetlerinin planlanması, uygulaması ve raporlanması gereklilik ve metotları ile ilgili ileri düzeyde bilgi aktarmak. 

  Katılımcılar: Kalite Yönetim Sistemi kurulması , işletilmesi, iyileştirilmesi sürecinde tecrübeye sahip ve denetim faaliyetlerinde görev alacak orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak düzenlenir.

  Eğitimin İçeriği: 

  • Yönetim Sistemi gerekliliklerinin denetçi gözü ile tekrarı

  • Denetim Kapsamı 
  • Kalite Yönetim Sistemi 
  • Yönetim Sorumluluğu 
  • Kaynak Yönetimi 
  • Ürün Gerçekleştirme 
  • Ölçme Analiz İyileştirme. 

  • Denetimin Aşamaları

  • Denetimin planlanması, duyurulması ve gerçekleştirilmesi 
  • Denetim Raporu hazırlanması. 

  • Uygulama Çalışması

  • Standart maddelerinin biri üzerine örnek denetim.

  • Sınav

  Eğitim Süresi: 2 gün 14 saat 

  Sertifikalandırma: Uygulanan sınav sonunda en az %80 başarılı olan katılımcılara Kuruluş içi Kalite tetkikçisi sertifikası verilir.


 • ISO 22000: Gıda Güvenliği Yönetim Temel Bilgilendi

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarını kavramalarını ve gıda güvenliğinin sağlanması ile ilgili detaylı bilgiler kazanmalarını sağlamak. 

  Katılımcılar: Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması, işletilmesi, iyileştirilmesi sürecinde görev alacak orta ve üst düzey Teknik Yöneticilere, Mühendislere, labratuvar çalışanlarına , yönelik olarak gerçekleştirilir. 

  Eğitimin İçeriği:

  • ISO 22000 standardının maddeleri kapsamında anlatımı

  • Giriş 
  • Kapsam 
  • Atıf yapılan standart ve dokümanlar Terimler tarifler
  • Gıda güvenliği yönetim sistemi 
  • Yönetimin sorumlulukları 
  • Kaynak yönetimi 
  • Planlama ve güvenli ürünlerin gerçekleştirilmesi 
  • Gıda güvenliği yönetim sisteminin , ölçülmesi , analizi ve iyileştirilmesi 

  • Uygulama Çalışmaları

  • Akış şeması hazırlama 
  • Tehlike Analizi gerçekleştirme 
  • CCP tespiti ve kalite planı hazırlama 
  • Gıda güvenliği politikası 

  • Sistem dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin örnekleme çalışması

  • Kalite el kitabı nasıl hazırlanır 
  • Prosedür, talimat , görev tanımı içerikleri 
  • Akış ve faaliyet şemaları i 
  • Kalite planlarının hazırlanması yöntemleri 
  • Acil durum kayıtları 
  • Geri çağırma uygulamaları 
  • Doğrulama kayıtları 
  • Tedarikçi denetim metot ve dokümanları 
  • Yönetimin gözden geçirmesi kayıtları 

  Eğitim Süresi: 7 saat 

  Sertifikalandırma: Katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.


 • ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi Temel bilgilendir

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri konusunda bilgilenmelerini sağlamak. 

  Katılımcılar: Çevre Yönetim Sistemi kurulması , işletilmesi, iyileştirilmesi sürecinde görev alacak orta ve üst düzey yöneticilere, Teknik çalışanlara, yönelik olarak gerçekleştirilir. 

  Eğitimin İçeriği: 

  • ISO 14001 standardının maddeleri kapsamında anlatımı

  • Kapsam 
  • Atıf yapılan standart ve dokümanlar 
  • Terimler tarifler 
  • Çevre Yönetim Sistemi şartları 

  • Uygulama Çalışmaları  

  • Çevre Politikası hazırlama 
  • Hedefleri belirleme 
  • Tehlike analizi 

  • Sistem dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin örnekleme çalışması

  • Kalite el kitabı nasıl hazırlanır 
  • Prosedür, talimat , görev tanımı içerikleri 

  Eğitim Süresi: 7 saat 

  Sertifikalandırma: Katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.


 • ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yöne

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi Standardı gereklilikleri konusunda detaylı bilgilenmelerini sağlamak.

  Katılımcılar: Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yönetim Sistemi kurulması , işletilmesi, iyileştirilmesi sürecinde görev alacak yöneticilere, müşteri servisi çalışanlarına yönelik olarak geçekleştirilir. 

  Eğitimin İçeriği: 

  • ISO 10002 Standardı konuları

  • Kapsam 
  • Terimler ve tarifler 
  • Müşteri 
  • Şikayet 
  • Hedefler 
  • Gizlilik 
  • Müşteri odaklı yaklaşım 
  • Sayılabilirlik 
  • Sürekli iyilşetirme 
  • Şikayet ele alma prosesi 
  • Taahhüt Politika 
  • Sorumluluk ve yetki 
  • Planlama ve dizayn 

  • Uygulama

  • Müşteri şikayetlerinin analizi 

  • Sistem dokümanlarına örnekler

  • Gerekli prosedürler ve talimatlar 
  • Müşteri şikayetlerinin analiz metotları
  • İç tetkik soru listeleri 

  Eğitim Süresi: 6 saat 

  Sertifikalandırma: Katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.


 • BRC: Gıda Teknik Standartı Temel Bilgilendirme

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların BRC Gıda teknik standardı kapsamında bilgilenmelerini sağlamak. 

  Katılımcılar: BRC Gıda teknik standardı sistemi kurulması , işletilmesi, iyileştirilmesi sürecinde görev alacak orta ve üst düzey yöneticilere, standardın içeriği konusunda detaylı bilgilenmek isteyen katılımcılara, yönelik olarak gerçekleştirilir. 

  Eğitimin İçeriği: 

  • BRC Teknik standardının maddeleri kapsamında anlatımı

  • Yönetimin Taahhüdü 
  • HACCP sistemi Planları
  • Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi 
  • Çevre standartları
  • Ürün Kontrolü 
  • Prosesin kontrolü 
  • Personel 

  • Sistem dokümanlarının hazırlanmasına ilişkin örnekleme çalışması

  • Kalite el kitabı nasıl hazırlanır 
  • Prosedür, talimat , görev tanımı içerikleri 

  Eğitim Süresi: 7 saat 

  Sertifikalandırma: Katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.


 • Temel Gıda Hijyeni

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların Temel gıda hijyeni ve gereklilikleri konusunda detaylı bilgilenmelerini sağlamak. 

  Katılımcı Profili: Gıda üretim , depolama, sunum, sevkiyat proseslerinde görev alan orta düzey yöneticiler ile uygulayıcılara yönelik olarak gerçekleştirilir. 

  Eğitimin İçeriği: 

  • Eğitim konularının anlatımı

  • Hijyen, gıda hijyeni 
  • Mikroorganizmalar
  •  Gıda zehirlenmeleri 
  • Gıda üretim metotları 
  • Gıda sunum metotları
  • Bulaşmalar 
  • Personel hijyeni 
  • Haşereler ile mücadele 
  • Atık kontrolü 
  • Gıda binası yapısı 
  • Ekipmanlar 

  • Sınav

  Eğitim Süresi: 1 gün 5 saat 

  Sertifikalandırma: Başarılı olan katılımcılara eğitim sonunda başarı sertifikası verilir.


 • Legıonella Risk Yönetim Sistemi

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların Legionella kaynaklı riskleri, önleme, korunma ve düzeltme metotları konularında uluslar arası standartlar çerçevesinde bilgilenmelerini sağlamak. 

  Katılımcı Profili: Turistik tesis, fabrika, hastane ve diğer legionella riski taşıyan tesislerin orta ve üst düzey yöneticileri ile teknik ekip çalışanları 

  Eğitimin İçeriği: 

  • Eğitim konularının anlatımı  

  • Legionella nedir 
  • Belirti ve tedavi yöntemi 
  • Riskli tesisler ve riskli noktalar 
  • Önleme yöntemleri 
  • Koruma yöntemleri
  • Düzeltme yöntemleri 
  • Doğrulama yöntemleri 
  • EWGLI Standartları ve uygulamaları 

  • Sınav  

  Eğitim Süresi: 5 saat 

  Sertifikalandırma: Başarılı olan katılımcılara eğitim sonunda başarı sertifikası verilir.


 • Turizm İşletmelerine Yönelik Gıda Güvenliği uygula

  Eğitimin Amacı: Katılımcıların Turizm işletmelerinde Gıda güvenliğini sağlamak için gerçekleştirmesi gereken HACCP metotlarına ilişkin uygulamalar ve dokümanlar hakkında detaylı bilgiler kazanmalarını sağlamak. 

  Katılımcılar: Turizm tesislerinde gıda üretim depolama ve sunum faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde görev alan orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak gerçekleştirilir. 

  Eğitimin İçeriği:

  • Turizm işletmelerinde HACCP uygulamalarının anlatımı

  • Satın alma ve girdi kabulü 
  • Tedarikçilerin değerlendirilmesi 
  • Depolama ve taşıma uygulamaları 
  • Gıda üretim uygulamaları 
  • Gıda sunum uygulamaları 
  • Numune alma ve doğrulama uygulamaları
  •  Kullanım suyu kalitesi 
  • Gıda binası yapısı 
  • Personel hijyeni 
  • Zararlılar ile mücadele 
  • Atık yönetimi 

  • Examination

  Eğitim Süresi: 5 saat 

  Sertifikalandırma: Katılımcılara eğitim sonunda katılım sertifikası verilir.