Danışmanlık Hizmetleri

Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

Yönetim Sistemleri konusunda uzman , sektörel tecrübeye ve bilgiye sahip yetkin danışmanlarımız kuruluşunuzda uluslararası sistemlerin kurulmasında belgelendirme sürecine kadar sizlere yardımcı olacaktır. 

Rentokil ekibi ön denetim, eğitim, risk değerlendirme, proses kontrol metotlarının tanımlanması, sistem dokümanlarının hazırlanması, iç tetkikler ve gözden geçirmeleri gerçekleştirerek kuruluş performansınızın iyileştirilmesine olanak sağlar. 

Danışmanlık konularında detaylı bilgi için konular üzerinde seçim yapın.


 • BRC: İngiliz Parekendeciler Birliği Teknik Gıda St

  BRC Standartları, Brıtısh Retail Consortium ( İngiltere Perakendeciler Birliği ) tarafından birlik üyelerinin satın aldıkları ürünlerin güvenlik şartlarını ve tedarikçilerin sağlaması gereken koşulları belirlemek üzere oluşturulmuş teknik standartlardır. 

  Standartlar, tedarikçi kuruluşların tüm faaliyetlerinin tek bir denetim ile kontrol edilmesini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur. Standard, ürün güvenliğinin ve yasallığının tüm alanlarını içeren kapsamlı bir içeriğe sahiptir ve teknik yeterlilik gerekliliklerini hem tedarikçi hem de perakendeci için tanımlar. 

  BRC Gıda Teknik Standardının faydaları: 

  • Gıda güvenliğinizi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminizi geliştirir. 
  • Diğer Yönetim Sistemleri ile entegre edilebilir. 
  • Ürün Güvenliği ve Kalitesini arttırır. 
  • Tedarikçilerin Gıda Güvenliği bilincinin artmasını sağlar. 
  • Sistemin sürekli iyileştirilmesine olanak sağlar.

   Standardın içeriği: 

  • Yönetimin taahhüdü 
  • HACCP Sistemi ve planları 
  • Gıda ve Kalite Yönetim Sistemi 
  • Çevre Standarları 
  • Ürünün kontrolü 
  • Prosesin kontrolü 
  • Personel

 • IFS: Uluslararası Gıda Standardı

  IFS standardı Almanya ve Fransa’daki ticari işletmelerin 2000 yılında ürünün kalite ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik üreticileri için hazırladıkları bir standardıdır. 

  IFS Standardının faydaları: 

  • Gıda güvenliğinizi ve gıda güvenliği yönetim sisteminizi geliştirir. 
  • Tedarikçiler, üreticiler ve alıcıların standart ve ortak parametrelere bağlı uygulama ve denetim yapmasına olanak ve tedarikçi şartlarının net olarak karşılaştırılmasına olanak sağlar. 
  • Tedarikçiler ve müşteriler için zaman ve maliyetlerde tasarruf olanağı sağlar. 
  • Müşterilerinizin ürün güvenliğini ve kalitesine olan güvenini artırır. 

  Standardın içeriği: 

  • Yönetimin taahhüdü 
  • Kaynak Yönetimi 
  • Gıda ve Kalite Yönetim Sistemi 
  • İzleme, ölçme, iyilşetirme 
  • Üretim prosesi 
  • Gıdanın korunması

 • ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi

  ISO 9001 standardı her sektörden kuruluşun, müşterilerinin şartlarını yerine getirebilmesi ve memnuniyetini sürekli sağlayarak geliştirmesi için gereken faaliyetleri düzenlemesine katkı sağlamak amacıyla oluşturulmuş uluslararası Kalite Yönetim Standardı dır. 

  Kuruluşun faaliyetlerine müşterileri memnuniyet seviyesini arttırmaya yönelik faydalar sağlar. 

  • Rekabet şansını artırır. 
  • Kuruluşun sektörde imaj ve itibarında artış sağlar 
  • Kurumsallaşmasına olanak sağlar. 
  • Kuruluşun verimliliği ve karlılığı artırır. 
  • Müşteri odaklı yaklaşımı benimsemek. 
  • Ürün / hizmet sunumunda müşteri beklentilerini karşılayan tutarlı bir yapı sergilemek 
  • Sürekli gelişen ve iyileşen bir kurum olmak 
  • Kuruluş içinde yapılan işleri kişilerden bağımsızlaştırmak 
  • İşlerin ilk seferde doğru yapılmasını kolaylaştırmak 
  • Hata kaynaklarına ulaşabilmek için gereken hafızayı sağlamak 
  • Firma içi iletişimi geliştirmek, çalışanları katılıma teşvik etmek olumlu kültürel değişimle beraber çalışanların kalite bilincinde artış sağlanmak. 
  • Verilere dayalı gerçekçi karar verme yeteneğini arttırmak da kuruluşlara katkı sağlar. 

  Sistemin Prensipleri:

  • Müşteri odaklılık 
  • Liderlik 
  • Çalışanların katkısı 
  • Proses yaklaşomo 
  • Yönetim Sistemi yaklaşımı 
  • Sürekli iyileştirme 
  • Karar vermede gerçekçi yaklaşım 
  • Tedarikçilerle faydalı ilişkiler sürdürme 

  Standardın içeriği: 

  • Kapsam
  •  Referans standartlar 
  • Terimler ve tarifler 
  • Dokümantasyon şartları 
  • Yönetimin sorumluluğu 
  • Kaynak yönetimi 
  • Üretim ve hizmetin gerçekleştirilmesi 
  • Ölçme analiz iyileştirme

 • ISO 14001: Çevre Yönetim Sistemi

  Kuruluşların çevreye verdikleri zarar ve kötü etkiyi en aza indirmek, hammadde ve enerjiyi en verimli şekilde kullanarak finansal kaynak sağlamak amacıyla 1987 yılında Uluslararası Standart Organizasyonu (ISO) tarafından oluşturulmuştur. 

  Çevre Yönetim Sistemi Kuruluşların çevre ile ilgili koruma politikaları ve hedefleri oluşturmalarına, yasal ve çevre ile ilgili diğer şartlara uymalarına ve çevresel etkilerini azaltmalarına olanak sağlar. 

  1993 yılında uluslar arası çevre Yönetim Standartları hazırlamak için kurulan komite 1996 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standartlarını yayınlamıştır. 

  Tüm sanayi kuruluşları tarafından uygulanabilir. 

  • Şirket faaliyetlerinin çevreye olan etkisi ve çevre riskleri belirlenerek kontrol edilebilir ve bu sayede çevreyi olumsuz etkileyen unsurlar azaltılır. 
  • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler düşer. 
  • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır. 
  • Kuruluşun sektörde imaj ve itibarında artış sağlar. 
  • Atık maliyetini azaltır. 
  • Enerji ve hammadde tasarrufu sağlar. 
  • Rekabette güç kazandırır. 
  • Uyumluluğu arttırır.; 
  • Acil durumlarda meydana gelebilecek çevre etkileri azaltılır veya ortadan kaldırılır. 
  • Gerek ulusal, gerekse uluslararası arenada tanınmışlık sağlanarak kuruluşa prestij kazandırır. 
  • Çevre bilincinin oluşmasına yada artmasına katkıda bulunur. 

  ISO 14001 Sistemi prensipleri: 

  • Tehlikelerin tanımlanması ve Risk değerlendirme 
  • Yasal gerekliliklerin tanımlanması 
  • Çevre hedeflerinin belirlenmesi
  • Çevre Programının hazırlanması 
  • Çalışanların eğitimi 
  • Çevresel etkilerin kontrol yöntemlerinin belirlenmesi 
  • Acil durum planları 
  • Dokümanların kontrolü 
  • İç tetkikler 
  • Düzeltici ve Önleyici faaliyetler 
  • Yönetimin gözden geçirmesi. 

  Standardın içeriği: 

  • Kapsam 
  • Atıf yapılan standartlar 
  • Terimler ve tarifler 
  • Genel şartlar ve uygulamalar

 • ISO 10002: Müşteri Memnuniyeti ve Şikayetleri Yöne

  ISO 10002 Standardı kuruluşta müşteri şikayetlerinin ele alınması, kayıtların hazırlanması, bilgilerin ulaşılabilir olması ve giderilmesi ile tüm faaliyetleri düzenlemede kılavuzluk sağlar. Şikayetlerin ele alınması Kalite Yönetim Sisteminin müşteri memnuniyetinin sağlanması sürecinin bir parçası olarak değerlendirilir ve tüm sektör kuruluşlarına uygulanabilirdir. 

  ISO 10002 Standardının faydaları: 

  • Müşteri memnuniyetini müşteri odaklı olarak şikayetler de dahil olmak üzere sağlama yaklaşımı kazandırır, kuruluşa müşteri servislerini geliştirme olanağı sağlar 
  • Çalışanların bilinç seviyesini müşteri odaklı olarak geliştirmek üzere yönetim politikaları geliştirir. 
  • Guidance on providing complainants with an open, effective and easy-to-use complaints process. 
  • Şikayetlerin tanımlanması ve kök nedenlerinin belirlenmesini sağlar. 
  • Şikayetlerin ele alınmasında ve müşterilerin şikayetlerini ulaştırmada kolay metotlar oluşturulmasına olanak sağlar. 
  • Şikayetlerin analiz edilerek değerlendirilmelerini ve ürün ve hizmet kalitesinin arttırılmasına olanak sağlar. 
  • Şikayetleri izleme ve denetleme prosesinin etkin çalışmasına ve gözden geçirilmesine imkan sağlar.