การป้องกันโครงสร้างบ้าน หนอนไม้ ด้วงไม้

ด้วง/มอด

เร็นโทคิล ตอบทุกความต้องการของธุรกิจคุณ 02 290 8500  หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 36 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

บริการกำจัดมอด

หากการรังควานของมอดไม่ได้รับการแก้ไข พวกมันอาจนำไปสู่ปัญหาที่ร้ายแรง เช่น ทำลายพื้นไม้ ทำลายประตู และเฟอร์นิเจอร์ เราจึงควรต้องกำจัดการรังควานของมอด

 • มอดชอบไม้ที่มีความชื้น ดังนั้นควรพยายามให้เฟอร์นิเจอร์ ประตู และสิ่งของที่ทำจากไม้แห้งเข้าไว้
 • อุดรอยแตกร้าวและรอยแยกบนพื้นผิวไม้ เพื่อป้องกันมอดเข้าไปเพาะพันธุ์
 • นำไม้ที่มีมอดทิ้งไป เพื่อหลีกเลี่ยงการรังควานและการแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น

ผู้เชี่ยวชาญด้านมอด

ผู้เชี่ยวชาญของเร็นโทคิลได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ มีความรู้เกี่ยวกับนิสัยและวงจรชีวิตของมอด การปฏิบัติตามแนวทาง PEST เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้มอบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

 • Partnership (เป็นพันธมิตร) - สิ่งที่สำคัญคือ ความร่วมมือกันระหว่างเร็นโทคิลกับลูกค้า ในการรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ เพื่อกำจัดสัตว์รบกวนที่ยั่งยืน
 • Education and Exclusion (ให้ความรู้ และอุดช่องป้องกัน) - ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การกำจัดเศษอาหารและของเหลว รวมถึงการปิดทางเข้าออกของแมลงและสัตว์รบกวน เช่น รอยร้าวหรือรอยแยกบนกำแพง
 • Sanitation (5ส.) - การกำจัดขยะที่เหมาะสม และการทำ 5ส.ที่ดีสามารถช่วยลดการระบาดได้
 • Treatment (วิธีการกำจัด-ควบคุม) - การใช้วิธีในการกำจัดมอดที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และระดับการระบาด

ทำไมต้องเลือกเร็นโทคิล?

 • พนักงานบริการมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม - พนักงานบริการของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานตามวิธีการใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการระบาดของสัตว์รบกวนตามจุดเสี่ยงต่างๆ

 • ผู้เชี่ยวชาญ - เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงและสัตว์รบกวน ซึ่งได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจุบันและทันสมัย

 • โปรแกรมการกำจัด-ควบคุมโดยเฉพาะ - ความรู้แบบบูรณาการที่เรามี ทำให้เราสามารถให้บริการอย่างตรงจุด เพื่อกำจัดมอดออกไปจากสถานที่ของคุณ

 • การประเมินความเสี่ยงหน้างาน - เราดำเนินงานตามระเบียบการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนตามแนวทางที่เร็นโทคิลกำหนด เพื่อให้การกำจัดแมลงในสถานที่ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย

ต้องการวิธีแก้ปัญหามอดอย่างมืออาชีพ โทรหาเราที่เบอร์ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (หมายเลขโทรฟรี) เพื่อบ้านและธุรกิจของคุณ หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับการให้บริการที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


ข้อมูลเพิ่มเติม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ