02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

โรคที่เกิดจากพาหะนำโรค

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม, นก, สัตว์ขาปล้องและแมลงล้วนแล้วแต่มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นพาหะนำโรคสู่มนุษย์ สัตว์รบกวนที่ส่งผ่านเชื้อโรคนั้นจะได้รับการเรียกว่าสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคจะนำเอาเชื้อโรคจากแหล่งที่ติดเชื้อ, จากสัตว์หรือจากมนุษย์แล้วทำการแพร่เชื้อไม่ว่าจะผ่านทางแหล่งแพร่เชื้อตัวกลางหรือว่าจะเป็นการแพร่เชื้อโดยตรงสู่ร่างกายมนุษย์ การแพร่เชื้อนั้นเกิดขึ้นได้โดยตรงด้วยการกัด, ต่อย, หรือการติดเชื้อที่เนื้อเยื่อ หรือโดยทางอ้อมโดยผ่านทางการแพร่เชื้อของเชื้อโรค ยุงและเห็บนั้นเป็นพาหะนำโรคที่เด่นชัดที่สุดเนื่องจากว่าพวกมันมีรูปแบบในการแพร่เชื้อที่ได้ผลที่สุดคือการแพร่เชื้อโดยการดูดเลือด

ตารางด้านล่างต่อไปนี้จะนำเสนอตัวอย่างของสัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรคพร้อมกับโรคที่พวกมันสามารถจะแพร่เชื้อได้


สัตว์หรือแมลงที่เป็นพาหะนำโรค

ชิคุณกุนยา (ไข้ปวดข้อที่มียุงลายเป็นพาหะ)

ไข้เลือดออก

ไวรัสเวสต์ไนล์

ไข้เหลือง

ไข้หวัดนก

กาฬโรคต่อมน้ำเหลือง

โรคฉี่หนู

กาฬโรค (จากหมัด)

โรคลิชมาเนีย

Human African Trypanosomiasis (โรคไข้ง่วงหลับ)

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจพื้นที่ฟรี

บริการกำจัดแมลงสาบ

ได้รับความปลอดภัยและบริการจากผู้เชี่ยวชาญในการกำจัดแมลงสาบอย่างรวดเร็ว