02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

สายพันธุ์ปลวกมีกี่ชนิดในโลก

เคยมีคำถามหรือไม่ ว่าปลวกมีกี่ชนิดบนโลกนี้ และในประเทศไทย

สายพันธุ์ปลวกบนโลกนี้มีอยู่มากกว่า 1,000 ชนิดที่สามารถระบุสายพันธุ์ได้ ลักษณะภูมิประเทศที่ต่างกันก็จะมีชนิดของปลวกที่แตกต่างกันออกไป ปลวกมี 3 วรรณะ ได้แก่ ปลวกสืบพันธุ์ (ปลวกนางพญา ปลวกราชา แมลงเม่า) ปลวกทหาร และปลวกงาน

แม้ปลวกจะเป็นแมลงสายพันธุ์หนึ่งที่มีขนาดที่เล็กมาก แต่พวกมันเป็นแมลงรบกวนที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในโลก โดยเฉพาะปัญหาปลวกขึ้นบ้าน จนลุกลามระบาดไปทั้งหลัง ทำให้สูญเสียทั้งทรัพย์สิน และเวลามหาศาล โดยในประเทศไทยมีปลวกกว่า 200 สายพันธุ์

การรู้จักชนิดของปลวกที่มักแพร่ระบาดในประเทศไทย จะช่วยให้สังเกตและแยกแยะจากแมลงชนิดอื่นได้ หากคุณไม่แน่ใจว่าบ้านของคุณมีปลวกระบาดหรือไม่ หรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับการกำจัดปลวกเพิ่มเติม โทรหาเร็นโทคิลได้ที่เบอร์ 02 290 8500 หรือกรอกฟอร์มด้านล่างนี้

 

ติดต่อเรา

* จำเป็นต้องกรอก

Download this report

ปลวกที่อาศัยอยู่ในดิน
เป็นปลวกอีกชนิดหนึ่งที่หลายๆ กำลังเผชิญอยู่ จะมีรังอยู่ใต้ดินหรือบนดิน อาศัยการขึ้นมาเหนือดินเพื่อหาอาหาร สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มย่อย ได้แก่

• ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites)

◦ Coptotermes travians
◦ Coptotermes curvignathus
◦ Coptotermes havilandi
◦ Coptotermes kalshoveni
◦ Coptotermes sepangensis

• ปลวกที่อาศัยอยู่ในจอมปลวก (Mound-Building Termites)

◦ Macrotermes gilvus
◦ Macrotermes pakistanicus
◦ Globitermes sulphureus
◦ Odontotermes

• ปลวกที่อาศัยอยู่ในรังขนาดเล็ก (Carton-Nest Building Termites)

◦ Microtermes
◦ Nasutitermitinae
◦ Schedorhinotermes

ปลวกที่อาศัยอยู่ในไม้
มักจะหลบซ่อนและกัดกินไม้จนเป็นโพรง สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่

• ปลวกไม้แห้ง (Dry-Wood Termites)

◦ Cryptotermes cavifrons
◦ Cryptotermes brevis
◦ Cryptotermes bengalensis
◦ Cryptotermes cynocephalus

 ปลวกไม้ชื้น (Damp-Wood Termites)

◦ Neotermes greeni
◦ Neotermes castaneus
◦ Neotermes connexus
◦ Neotermes jouteli
◦ Neotermes kemneri

ไม่ว่าจะเป็นปลวกชนิดที่อาศัยอยู่ในไม้หรือในดิน ล้วนกินไม้และสิ่งที่มีเซลลูโลสเป็นส่วนประกอบเป็นอาหาร ซึ่งหมายความว่า ปลวกทุกชนิดสามารถสร้างความเสียหายให้กับบ้านของเราได้ แต่ความเสียหายประมาณ 90% ในประเทศไทย เกิดจากปลวกสายพันธุ์ Coptotermes นับว่าเป็น “ศัตรูมหาชนอันดับ 1” ของประเทศ

 

สายพันธุ์ Coptotermes spp.

ตระกูล: Rhinotermitidae (ตระกูลย่อย Coptotermitidae)

สกุล: Coptotermes

ชนิด: ปลวกใต้ดิน (Subterranean Termites)

วรรณะ: ปลวกราชินี ปลวกราชา ปลวกทหาร ปลวกงาน และปลวกสืบพันธุ์

ประเภทรังและพฤติกรรม: ปลวกใต้ดินจะสร้างรังในดิน และสร้างอุโมงค์ทางเดินจากดินไปยังแหล่งอาหาร เพราะพวกมันขาดความชื้นได้ง่ายหากอยู่กลางแจ้ง พวกมันมักขึ้นมาบนดินเพื่อหาไม้หรือแหล่งเซลลูโลส โดยเซลลูโลสจะถูกย่อยเป็นแป้งด้วยโปรโตซัวในลำไส้ของพวกมัน

ความสำคัญทางเศรษฐกิจ: ปลวกชนิดนี้เป็นสัตว์รบกวนที่มีความสามารถในการทำลายล้างสูงสุดชนิดหนึ่งในโลก ประมาณการณ์กันว่า พวกมันสร้างความเสียหายต่อสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยเป็นมูลค่ากว่า 280 ล้านบาทต่อปี

สายพันธุ์ Microcerotermes

ตระกูล: Termitidae (ตระกูลย่อย Microcerotermes)

สกุล: Microcerotermes

ชนิด: ปลวกที่อาศัยอยู่ในรังขนาดเล็ก (Carton-Nest Building Termites)

วรรณะ: ปลวกราชินี ปลวกราชา ปลวกทหาร ปลวกงาน และปลวกสืบพันธุ์

ประเภทรังและพฤติกรรม:  มักสร้างรังขนาดเล็กบนดิน บนต้นไม้ หรือบนโครงสร้างอาคาร ลักษณะรังค่อนข้างกลมหรือทรงกรวยแหลม รังดินแข็งมากยากจะทุบให้แตก ผิวรังหยาบขรุขระ มีติ่งหรือกลีบเล็กๆ ยื่นออกมา โครงสร้างภายในมีช่องระบายอากาศขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไป มักสร้างท่อกลมแห้งแข็งเพื่อเป็นทางเดินไปหาอาหาร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.2 – 0.3 เซนติเมตร ปลวกสกุลนี้จะกินเนื้อไม้ตามแนวความยาวของ "เสี้ยนไม้" มักพบปลวกชนิดนี้ในอาคารบ้านเรือนเขตชนบท จัดเป็นปลวกจอมทำลายรองลงมาจากปลวก Coptotermes 

สายพันธุ์ Globitermes

ตระกูล: Termitidae (ตระกูลย่อย Amitermitinae)

สกุล: Globitermes

ชนิด: ปลวกที่อาศัยอยู่ในจอมปลวก (Mound-Building Termites)

วรรณะ: ปลวกราชินี ปลวกราชา ปลวกทหาร ปลวกงาน และปลวกสืบพันธุ์

ประเภทรังและพฤติกรรม: ปลวกสกุลนี้จะสร้างรังดินขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ลักษณะคล้ายโดม มีเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ 30-80 เซนติเมตร สูงประมาณ 50-100 เซนติเมตร ผิวรังชั้นนอกสุดเป็นเหมือนดินบางๆ เคลือบไว้ ในชั้นที่ 2 จะแข็งแรงมากและมีช่องระบายอากาศกระจายอยู่ทั่วไป  และชั้นในสุดของรังมีลักษณะคล้ายก้อนสมอง ซึ่งจะยุ่ยและแตกง่าย เป็นที่อยู่ของตัวอ่อน ปลวกชนิดนี้อาจนำดินเคลือบไปตามผิวไม้หรือทำทางท่อทางเดินขึ้นไปหาอาหาร และกัดกินเนื้อไม้เข้าไปตามแนวความยาวและแนวขวางของเสี้ยนไม้ มักพบอยู่ในอาคารบ้านเรือนเขตชนบท

สายพันธุ์ Cryptotermes spp.

ตระกูล: Kalotermitidae

สกุล: Cryptotermes

ชนิด: ปลวกไม้แห้ง (Dry-Wood Termites)

วรรณะ: ปลวกราชินี ปลวกราชา ปลวกทหาร ปลวกงาน และปลวกสืบพันธุ์

ประเภทรังและพฤติกรรม: ปลวกไม้แห้งอาศัยอยู่เฉพาะภายในเนื้อไม้ ต้นไม้ หรือกิ่งไม้ที่ตายแล้ว โดยไม่ทำท่อทางเดินเหมือนปลวกใต้ดิน ต้องการความชื้นต่ำในการดำรงชีวิต ส่วนหัวของปลวกวรรณะทหารจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดประมาณ 1.26 มิลลิเมตร ส่วนหน้ามีลักษณะสั้นทู่ สีออกน้ำตาลเข้ม มีกรามสั้นขนาดประมาณ 0.64 มิลลิเมตร เมื่อมองจากด้านข้างจะโค้งขึ้นคล้ายนอแรด 

มักพบขี้ปลวกชนิดนี้เป็นเม็ดเล็กแข็ง ขนาดเท่าเมล็ดฝิ่นร่วงหล่นอยู่บนพื้น พวกมันจะกินเนื้อไม้จากด้านในจนเป็นโพรง โดยไม่สามารถสังเกตได้จากภายนอก ถายในโพรงมักมีขี้ปลวกและตัวอ่อนอาศัยอยู่ มักพบปลวกชนิดนี้อยู่ในบริเวณที่อยู่อาศัยแถบชายฝั่งทะเล (ภาคใต้และภาคตะวันออกของประเทศไทย)

สังคมของปลวก

วรรณะพื้นฐานในรังปลวก ได้แก่ ปลวกนางพญา ปลวกราชา ปลวกงาน ปลวกทหาร และ วรรณะสืบพันธุ์ (แมลงเม่า)

Termite Queen

นางพญาหรือราชินีปลวก และราชาปลวก (Termite Queen & King)

สร้างชีวิตในอาณาจักร

นางพญาปลวกและปลวกราชา จะทำหน้าที่สืบพันธุ์ โดยเริ่มต้นจากการเป็นแมลงเม่า บินออกจากรัง ตกลงบนพื้น และสลัดปีกเพื่อหาสิ่งแวดล้อมสร้างรังใหม่ พวกมันดูแลตัวอ่อนให้เติบโตจนทำหน้าที่ต่างๆ ในรังได้

บริการกำจัดปลวก

Worker Ants

ปลวกงาน (Termite Workers)

นักปฏิบัติ

ปลวกงาน หรือปลวกกรรมกร มีจำนวนมากที่สุด ทำหน้าที่หาอาหาร ทำความสะอาด ขุดรัง และทำทางเดิน พวกมันคือตัวการทำลายและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือน

บริการกำจัดปลวก

Worker Ants

ปลวกทหาร (Termite Soldiers)

ผู้ป้องกันรัง

ปลวกทหาร มีหน้าที่ป้องกันรังจากการบุกรุกของสัตว์ที่เป็นศัตรู เช่น มด มันใช้กรามใหญ่ ของเหลวเหนียว หรือฉีดสารเคมีเพื่อต่อสู้กับศัตรู

บริการกำจัดปลวก

Termites Alates

ปลวกทหาร (Termite Soldiers)

ผู้ป้องกันรัง

ปลวกทหาร มีหน้าที่ป้องกันรังจากการบุกรุกของสัตว์ที่เป็นศัตรู เช่น มด มันใช้กรามใหญ่ ของเหลวเหนียว หรือฉีดสารเคมีเพื่อต่อสู้กับศัตรู

บริการกำจัดปลวก

ลักษณะของปลวก

รู้ไหมว่าแมลงเม่าต่างกับมดบินอย่างไร?

สำรวจปลวกฟรี

สัญญาณปลวกระบาด

มาสังเกตสัญญาณเตือนว่าปลวกกำลังขึ้นบ้านคุณ