02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

นอกจากจะสร้างความรำคาญในบ้านของคุณแล้ว แมลงสามง่ามยังมีนิสัยการกินที่ทำลายล้าง พวกมันทำให้เกิดปัญหาอย่างมากต่อหนังสือที่มีคุณค่า รูปถ่าย ภาพวาด ปูนปั้น และสิ่งของใน ครัวเรือนต่างๆ ที่มีแป้งหรือเซลลูโลสเป็นส่วนผสม

สัตว์รบกวนนี้ออกหากินเวลากลางคืนและมีความรอบคอบสูง ซึ่งอาจทำให้เกิดการรุกรานโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นระยะเวลานานจนทำให้เกิดความเสียหาย แมลงสามง่ามสามารถอยู่รอดได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆ ได้ดี แต่การเจริญเติบโตต้องอาศัยที่ที่มีความชื้นสูง จึงมักพบได้ในที่มืดบริเวณที่มีความชื้น เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ชั้นใต้ดิน และห้องใต้หลังคา

แมลงสามง่ามฝูงเล็กไม่ได้ทำให้เกิดปัญหามากนัก แต่แมลงสามง่ามฝูงใหญ่สามารถทำให้ธุรกิจของคุณเกิดปัญหาร้ายแรงได้

คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิธีการกำจัดแมลงสามง่าม

เรียนรู้เกี่ยวกับสายพันธุ์ ลักษณะ วงจรชีวิต และนิสัยของแมลงสามง่าม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจพื้นที่ฟรี

การป้องกันและควบคุมแมลงสามง่าม

เรียนรู้วิธีที่เร็นโทคิลสามารถช่วยกำจัดแมลงสามง่ามออกไปจากพื้นที่ของคุณ