02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

บริการกำจัดยุงแบบบูรณาการ

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

นอกจากยุงจะสร้างความรำคาญและทำให้หงุดหงิดแล้ว ยุงบางสายพันธุ์ยังแพร่เชื้อโรคร้ายได้อีกด้วย เนื่องจากยุงเป็นสัตว์รบกวนขนาดเล็กและมีจำนวนมาก ดังนั้นวิธีกำจัดยุงที่มีประสิทธิภาพที่สุด คือ การใช้บริการกำจัดยุงจากมืออาชีพด้านการกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

สาระน่ารู้: ยุงตัวเมียสามารถวางไข่ในแหล่งน้ำขังที่มีขนาดเพียง 1-2 นิ้วได้

ปัจจุบัน เร็นโทคิลมี วิธีกำจัดยุงแบบบูรณาการ (Integrated Mosquito Management: IMM) คือ

- การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง การกำจัดลูกน้ำยุง
- การจำกัดการเจริญเติบโตของลูกน้ำยุงลาย การเลือกใช้สารกำจัดยุง
- การพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยับยั้งการระบาดของยุงในแต่ละพื้นที่
- การใช้นวัตกรรมเครื่องดักยุง เพื่อกำจัดยุงในทุกช่วงของวงจรชีวิต ตั้งแต่ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และยุงตัวเต็มวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดและลดประชากรยุงที่จะเกิดใหม่ให้ได้มากที่สุด

นวัตกรรมกำจัดยุงล่าสุดจากเร็นโทคิล

ปัจจุบันวิธีกำจัดยุงแบบบูรณาการ (IMM) ของเร็นโทคิล คือ การผสมผสานวิธีการอันหลากหลายตั้งแต่ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ของยุง การกำจัดลูกน้ำยุง การเลือกใช้สารกำจัดยุง รวมถึงเครื่องดักยุง ร่วมกับความรู้ ความเชี่ยวชาญและนวัตกรรมต่างๆ เพื่อกำจัดยุงในทุกช่วงของวงจรชีวิต ตั้งแต่ไข่ ลูกน้ำ ตัวโม่ง และยุงตัวเต็มวัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดและลดประชากรยุงที่จะเกิดใหม่ให้ได้มากที่สุด

พนักงานของเร็นโทคิล ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง มีความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมและวงจรชีวิตยุงเป็นอย่างดี ทำให้เราเข้าใจและสามารถกำจัดยุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยลดปัญหายุงระบาดแล้ว ยังปกป้องผู้คนจากโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ เช่น ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา อีกด้วย

Pioneer mosquito trap

ใหม่!! เครื่องดักยุง Pioneer

 

กลไกการทำงาน:

แก๊ส LPG ทำปฏิกิริยากับสารล่อยุง (Octenol) ในกระบวนการ Photocatalysis ก่อให้เกิด CO2 ที่มีกลิ่นคล้ายกับลมหายใจออกและเหงื่อของมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงดูดยุงเข้ามาใกล้กับดัก ก่อนที่ยุงจะถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องโดยพัดลมและถูกกักเก็บในถุงดักยุงและไม่สามารถบินย้อนออกมาได้ ยุงจะขาดน้ำ และแห้งตายภายใน 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติ :

 • ดักจับได้ทั้งยุงเพศเมีย (ดูดเลือด) ได้หลายสายพันธุ์
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืช
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ง่ายต่อการใช้และดูแลรักษา
 • เหมาะที่จะใช้งานภายนอก เช่น ในสวน บริเวณลานหรือระเบียง
 • เห็นผลภายใน 4 สัปดาห์หลังจากติดตั้ง
 • ครอบคลุมพื้นที่ 900 ตร.ม.
 • ทำงานผ่านการเสียบสายไฟ (ยาว 15 เมตร กระแสไฟ 12 โวลต์)
Cyclone mosquito trap

ใหม่!! เครื่องดักยุงอัจฉริยะ Cyclone

 

กลไกการทำงาน:

สารล่อยุง (Octenol) ในกระบวนการ Photocatalysis ก่อให้เกิด CO2 ที่มีกลิ่นคล้ายกับลมหายใจออกและเหงื่อของมนุษย์หรือสัตว์เลือดอุ่นขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงดูดยุงเข้ามาใกล้กับดัก ก่อนที่ยุงจะถูกดูดเข้าไปในตัวเครื่องโดยพัดลมและถูกกักเก็บในถุงดักยุงและไม่สามารถบินย้อนออกมาได้ ยุงจะขาดน้ำ และแห้งตายภายใน 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติ :

 • ดักจับได้ทั้งยุงเพศเมีย (ดูดเลือด) ได้หลายสายพันธุ์
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีการใช้ยาฆ่าแมลงหรือยากำจัดศัตรูพืช
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ง่ายต่อการใช้และดูแลรักษา
 • เหมาะที่จะใช้งานภายนอก เช่น ในสวน บริเวณลานหรือระเบียง
 • เห็นผลภายใน 4 สัปดาห์หลังจากติดตั้ง
 • ครอบคลุมพื้นที่ 150 ตร.ม.
 • เสียบปลั๊กไฟ

บริการกำจัดยุงรูปแบบต่างๆ

บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุง (Thermal Fogging)

 • พนักงานของเร็นโทคิล จะทำการพ่นหมอกควันในช่วงเวลาที่ยุงระบาดมาก เพื่อกำจัดยุงตัวเต็มวัยอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
 • การพ่นหมอกควันมี 2 ชนิด คือใช้สารกำจัดยุงสูตรน้ำ และสูตรน้ำมันดีเซล
 • แนะนำให้ใช้วิธีการพ่นหมอกควันสูตรน้ำ เนื่องจากจะไม่ปล่อยสารคาร์บอนออกมา หมอกควันที่เกิดจากการพ่นจึงไม่หนาแน่น ช่วยให้ทัศนวิสัยดีขึ้น ปลอดภัยมากกว่า

วิธีนี้เป็นวิธีที่ยอดนิยมในการกำจัดยุง อย่างไรก็ตามการพ่นหมอกควันกำจัดยุง ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่ต้นตอได้เสียทีเดียว หากคุณอยากจะกำจัดยุงจากต้นตอ ที่คุณอาจสนใจ!

 

บริการเครื่องควบคุม-กำจัดยุง (Adult Mosquito Trap)

 • เครื่องกำจัดยุง (Adult Mosquito Trap) มีประสิทธิภาพกำจัดยุงลาย (Aedes) และยุงรำคาญ (Culex) อย่างเห็นผลชัดเจน
 • ปลอดภัยต่อคนและสัตว์เลี้ยง ไม่มีการฉีดพ่นสารเคมี (Green innovation)
 • เครื่องนี้จะทำงานโดยส่งกลิ่นที่ยุงชอบ เพื่อล่อและดูดยุงเข้าไปในเครื่อง ยุงจะขาดน้ำและแห้งตายในที่สุด สามารถใช้สังเกตพฤติกรรม และศึกษาแนวโน้มการระบาดของยุงได้

นวัตกรรมนี้จะเหมาะสำหรับ โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งนอกบ้าน หรือกึ่งกลางแจ้ง และที่ที่มีอากาศถ่ายเท

 

บริการกับดักกำจัดยุงลาย (In2Care Mosquito Trap)

 • กับดักยุงลายจะดึงดูดให้ยุงลายมาวางไข่ สารกำจัดลูกน้ำยุงภายในจะทำให้ไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นยุงตัวเต็มวัยและตายในที่สุด
 • ขณะที่ยุงลายเกาะพักเพื่อวางไข่ สารชีวภาพจะติดตามขาและตัวยุง ทำให้ยุงอ่อนแอและตายในอีก 2-3 วัน ระหว่างนั้นหากยุงลายที่มีสารชีวภาพติดตามตัว ไปวางไข่ จะทำให้แหล่งวางไข่นั้นๆ มีสารชีวภาพนี้อยู่ด้วย ไม่ว่าจะเป็นแหล่งน้ำใดๆ เช่น ที่รองกระถางต้นไม้ ล้อยางรถยนต์ เศษใบไม้ที่มีน้ำขัง ฯลฯ และเมื่อมียุงตัวอื่นเมื่อวางไข่ต่อจะเกิดการติดเชื้อและตายในที่สุด จึงลดประชากร และการระบาดของยุงได้อย่างต่อเนื่อง
 • นวัตกรรมกำจัดยุงลายนี้ ได้รับการตรวจสอบและมีผลทางวิทยาศาสตร์ยืนยันว่าเป็นวิธีที่ปลอดภัยสำหรับคนและสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เนื่องจากสารชีวภาพที่อยู่ในกับดักยุงลายของเรา จะออกฤทธิ์ต่อยุงเท่านั้น

นวัตกรรมนี้จะเหมาะสำรับ โรงเรียน โรงพยาบาล ร้านอาหาร บ้านพักอาศัย โดยสามารถติดตั้งได้ทั้งนอกบ้าน หรือกึ่งกลางแจ้ง และที่ที่มีอากาศถ่ายเท

ดูวิดีโอด้านล่าง เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกับดักยุง In2Care

โปรโมชั่น

คุณสามารถรับบริการกำจัดยุงด้วยกับดักยุงลาย In2Care จากเร็นโทคิลด้วยราคาพิเศษตามโปรโมชั่นด้านล่าง

กำจัดยุงลายตัวเมียถึงต้นตอแบบไม่พ่นเคมี ไม่มีไม่ได้แล้ว!

ติดต่อเรา

อย่าเสี่ยงกับยุง! โทรหาผู้เชี่ยวชาญของเร็นโทคิลเพื่อรับคำแนะนำได้ที่เบอร์ 02 290 8500 หรือ กรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เพื่อบ้านและธุรกิจที่ปลอดภัยสำหรับคุณ

ติดต่อเรา

* จำเป็นต้องกรอก

Download this report

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สายพันธุ์ยุง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมและวงจรชีวิตยุง

สอบถามเพิ่มเติม

วิธีป้องกันยุงกัด

วิธีป้องกันยุงกัด ง่ายๆ เริ่มได้ด้วยตัวคุณเอง