02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ไข้เลือดออก คืออะไร?

ไข้เลือดออก เป็นโรคติดเชื้อพบมากในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue Virus) ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ สามารถพัฒนาเป็นไข้เลือดออกที่มีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ ปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อประมาณ 50 ล้านคนต่อปี โดย 500,000 คนต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และอัตราผู้เสียชีวิตต่อปีอยู่ที่ 2.5% (ที่มา WHO - องค์การอนามัยโลก)

ฤดูฝนในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายน เป็นช่วงที่มีความเสี่ยงไข้เลือดออกสูง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ประเทศไทยมีรายงานผู้ป่วยไข้เลือดออกทั่วประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครราชสีมา อุบลราชธานี นครศรีธรรมราช ชลบุรี ศรีษะเกษ สงขลา บุรีรัมย์ และนครปฐม

สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า ในปี 2562 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562) ประเทศไทยมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 28,785 ราย อัตราป่วย 43.57 รายต่อประชากร 100,000 คน  มีการรายงานจำนวนผู้ป่วยไข้เลือดออกมากกว่าปี พ.ศ. 2561 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 1.7 เท่า และมีอัตราป่วยตายร้อยละ 0.15 โดยกระทรวงสาธารณสุขคาดการณ์ว่าในปีเดียวกันนี้ จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกประมาณ 94,000 – 95,000 ราย

 

อาการของโรคไข้เลือดออก

  • ไข้ขึ้นสูงเฉียบพลันและต่อเนื่อง

  • ผื่นแดงขึ้นบนผิวหนัง

  • ปวดรุนแรงในกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อ ลูกตา และศีรษะ

  • เบื่ออาหาร อาเจียน และคลื่นไส้

  • เลือดกำเดาไหล เลือดออกที่เหงือก และตามผิวหนัง

การรักษาโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ แต่มีวัคซีนไข้เลือดออกให้บริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ต้องฉีดทั้งหมด 3 เข็ม โดยมีค่าใช้จ่ายโดยรวมประมาณ 6,000-9,000 บาท สามารถป้องกันได้ 5-6 ปี ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ ฉีดได้ในกลุ่มคนอายุ 9-45 ปี

วิธีนี้เป็นการป้องกันสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรคไข้เลือดออก หากติดเชื้อแล้ว หรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจปลวกฟรี

บริการกำจัดยุง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการกำจัดยุงแบบบูรณาการของเร็นโทคิล