02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

โรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 39 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

 

 

ในทุกๆ ปีจะมีคนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากโรคที่ยุงเป็นพาหะ และมีหลายร้อยล้านคนที่เจ็บป่วยด้วยโรคที่ยุงเป็นพาหะ

โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่เกิดจากยุงลาย จะมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 20,000 รายต่อปี และสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ม.ค. - 15 ก.ย. 2563 มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวมกว่า 55,004 ราย และเสียชีวิต 37 ราย

โรคที่มียุงเป็นพาหะในประเทศไทย มีดังนี้

  • ไข้เลือดออก หรือ ไข้เดงกี่ - มียุงลายเป็นพาหะ ไข้เลือดออกมักพบในประเทศเขตร้อนและเขตอบอุ่น ตามชุมชนเมืองหรือกึ่งเมือง ซึ่งมีประชากรหนาแน่น อ่านต่อ.
  • โรคติดเชื้อไวรัสซิกา - เป็นโรคติดเชื้อไวรัสอุบัติใหม่ที่มียุงเป็นพาหะ และพบเป็นครั้งแรกใน rhesus monkey หรือลิงวอก โดยเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้เหลืองในป่าที่ประเทศยูกันดาในปี ค.ศ.1947 (พ.ศ. 2490) ต่อมาจึงพบไวรัสซิกาในมนุษย์ในปี ค.ศ.1952 (พ.ศ. 2495) ในทวีปแอฟริกา ทวีปอเมริกา และเอเชียแปซิฟิก อ่านต่อ.
  • ไข้มาลาเรีย หรือ ไข้จับสั่น - มีสาเหตุจากปรสิตโปรโตซัวที่ยุงก้นปล่องเป็นพาหะ โดยครึ่งหนึ่งของประชากรโลก หรือประมาณ 3.2 พันล้านคนมีความเสี่ยงเป็นโรคมาลาเรีย และ 85% ของผู้ป่วยมาลาเรียในปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) มาจากแอฟริกาตอนใต้
  • โรคติดเชื้อไข้สมองอักเสบ - เป็นโรคติดเชื้อรุนแรงจากไวรัสเจอี (JE : Japanese Encephalitis) มักพบบริเวณเขตชนบทในทวีปเอเชีย การติดเชื้อเจอีส่วนใหญ่ไม่รุนแรง (มีไข้และปวดหัว) หรือไม่มีอาการปรากฎชัด แต่จะมีผู้ติดเชื้อประมาณ 1 ใน 250 รายที่มีอาการเจ็บป่วยรุนแรง
  • โรคติดเชื้อไวรัสชิคุนกุนยา (Chikungunya) - โรคชิคุนกุนย่า หรือ โรคไวรัสข้ออักเสบ เป็นโรคติดต่อผ่านเชื้อไวรัสจากยุงลาย ผู้ป่วยมักมีอาการไข้สูงและปวดข้อ ร่วมกับอาการอื่นๆ เช่น ปวดหัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ข้อบวม หรือผื่นแดง โรคชิคุนกุนยามักไม่ทำให้เสียชีวิต แต่อาจรุนแรงจนเกิดความพิการได้

 

 

เชื้อโรคจาก "ยุง" ติดต่อถึง "คน" ได้อย่างไร?

 ยุงเป็นพาหะนำพาไวรัสและปรสิตตัวเล็กๆ ติดต่อสู่คนโดยผ่านการดูดเลือด หรือนำพาไวรัสจากคนหนึ่ง (หรือสัตว์) สู่อีกคนหนึ่งได้เช่นเดียวกัน

การรักษาโรคไข้เลือดออก

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะ แต่มีวัคซีนไข้เลือดออกให้บริการทั้งในโรงพยาบาลรัฐเอกชน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 9,000-10,000 บาท สามารถป้องกันได้ 6 ปี ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้เลือดออกทั้ง 4 สายพันธุ์ ฉีดได้ในกลุ่มคนอายุ 9-45 ปี วิธีนี้เป็นการป้องกันสำหรับผู้ที่ยังไม่เป็นโรคไข้เลือดออก หากติดเชื้อแล้ว หรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้เลือดออกควรไปพบแพทย์ เพื่อรับการรักษาอย่างเหมาะสม

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจปลวกฟรี

สายพันธุ์ยุง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมและวงจรชีวิตยุง