02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

การจัดการสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 39 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ คืออะไร? และมีประโยชน์กับคุณอย่างไร?

การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ เป็นวิธีแบบองค์รวมเพื่อจัดการความเสี่ยงสัตว์รบกวนด้วยวิธีเชิงรุก รวมถึงการจัดการสุขอนามัยที่ดี (5ส.) ตามขั้นตอนของการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ด้วยการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการนี้เอง จะช่วยลดการระบาดของสัตว์รบกวนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายในธุรกิจของคุณได้ในระยะยาว

ทำไมคุณต้องใช้โปรแกรม IPM?

 • การพบปัญหาตั้งแต่แรกเริ่ม ช่วยลดความเสี่ยงจากการระบาดของสัตว์รบกวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • การตรวจสอบ ติดตาม และวิเคราะห์แนวโน้มของสัตว์รบกวน ช่วยกำหนดปริมาณการใช้สารเคมีในกำจัดสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้
 • การระบุ และตรวจสอบชนิด และปริมาณสัตว์รบกวนที่แม่นยำ ช่วยให้แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดมากยิ่งขึ้น
 • พยายามลดความเสี่ยงจากการระบาดของสัตว์รบกวน เป็นประจำ
 • หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่เป็นการดึงดูดสัตว์รบกวนอื่นๆ เข้าในพื้นที่

เร็นโทคิลจะทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เข้าถึงความต้องการ และปัญหาทางธุรกิจของคุณ และนำไปพัฒนาเข้าสู่โปรแกรมป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ (IPM) ต่อไป โดยเราจะประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ของคุณอย่างละเอียด และระบุสาเหตุสัตว์รบกวน โดยวางแผนตรวจสอบ และเลือกวิธีแก้ปัญหา อีกทั้งเรามีประสบการณ์ และตระหนักถึงกฎระเบียบของอุตสาหกรรม และมาตรฐานการตรวจสอบ (auditing standards) ซึ่งสามารถสนับสนุนให้คุณ จัดการกับความเสี่ยงเหล่านั้นได้อย่างดี

โทรหาเราที่เบอร์ 02-290-8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) สำหรับสถานประกอบการของคุณ หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อสำรวจพื้นที่ฟรี และปรึกษาการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพกับเรา

ประโยชน์จากบริการของเรา

 • ความร่วมมือระหว่างลูกค้าและเร็นโทคิล
  • ความร่วมมือและการแบ่งปันข้อมูล มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการกำจัดสัตว์รบกวน เพื่อปกป้องชื่อเสียงและผ่านการตรวจสอบ (audits)
  • ร่วมมือกับคุณเพื่อรักษาแนวทางให้สอดคล้องกัsบกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการที่วางไว้
 • การศึกษาและป้องกัน
  • ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัตว์รบกวน และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานของคุณ
  • ค้นหาทางเข้าของสัตว์รบกวน และดำเนินการเชิงรุกจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ ช่วยลดความเสี่ยงในพื้นที่ของคุณได้
 • สุขอนามัย
  • ประเมินการทำความสะอาดและรับคำแนะนำจากมืออาชีพ ช่วยลดการระบาดของสัตว์รบกวนได้ โดยกำจัดแหล่งอาหาร น้ำ และรังของสัตว์รบกวน
 • การแก้ไขปัญหา
  • การกำจัดหรือควบคุมการระบาดด้วยวิธีที่เหมาะสม ผสมผสานกับการกำจัดโดยไม่ใช้สารเคมีหรือใช้ในกรณีที่เป็นจำเป็น
  • ปรับเปลี่ยนและประยุกต์ใช้สารเคมีในการกำจัดสัตว์รบกวนที่ดื้อต่อสารกำจัดสัตว์รบกวน

รายงานการทำบริการ

ประเภทของรายงานการทำบริการ

สำรวจปลวกฟรี

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม

คุณอยู่ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มใช่หรือไม่? เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแบบบูรณาการ-ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม