02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

บริการสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 39 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

การสำรวจพื้นที่อย่างละเอียด สำคัญต่อการปกป้องพื้นที่ของคุณจากสัตว์รบกวนอย่างไร?

การกำจัดสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก และเป็นเรื่องท้าทายที่สุดสำหรับภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหาร นอกจากนี้ สัตว์รบกวนยังก่อให้เกิดความสูญเสียทางธุรกิจ ซึ่งการกำจัดสัตว์รบกวนโดยไม่คำนึงถึงอันตราย อาจนำไปสู่การเรียกคืนสินค้าอาหาร ส่งผลให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียง

การสำรวจพื้นที่และสัตว์รบกวน สำคัญต่อโปรแกรมการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ (IPM) ที่มีประสิทธิภาพของเรา เพราะช่วยให้คุณควบคุมและตรวจจับสัตว์รบกวนต่างๆ รวมถึงจุดเสี่ยงในพื้นที่ของคุณได้

 

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค

โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรม

นัดหมายสำรวจพื้นที่

การสำรวจ คือสิ่งสำคัญในการปกป้องพื้นที่ของคุณ

การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ

เรียนรู้วิธีประหยัดค่าใช้จ่ายทางธุรกิจในระยะยาว