02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

สายพันธุ์แมลงศัตรูโรงเก็บ

แมลงศัตรูโรงเก็บ (SPI) ไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่ออาหารและวัตถุดิบเท่านั้น แต่ยังสามารถปนเปื้อนอยู่ในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปได้ด้วย ทำให้ไม่เหมาะแก่การบริโภค การทำความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและวงจรชีวิตของแต่ละสายพันธุ์ สามารถช่วยในการควบคุมแมลงศัตรูโรงเก็บในพื้นที่ของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

อย่าเสียเวลา! กับปัญหากวนใจเหล่านี้ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากเร็นโทคิล

Beetle Rhyzopertha Dominica

มอดข้าวเปลือก (Lesser Grain Borer)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Rhyzopertha dominica 

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัย มีขนาดยาว 2-3 มม.
 • มีสีน้ำตาลแดงไปจนถึงสีน้ำตาลดำ

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียวางไข่ประมาณ 200-500 ฟอง
 • ไข่จะฟักที่อุณหภูมิประมาณ 34 องศาเซลเซียส และความชื้นสัมพัทธ์ (RH) 70% ใช้เวลาถึง 3 วัน
 • มีวงจรชีวิตประมาณ 3-4 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิที่เหมาะสม (34 องศาเซลเซียส และ 70% RH)

พฤติกรรม

 • ไข่จะถูกวางในรอยแตกหรือบนพื้นผิวขรุขระของเมล็ดพืช
 • ตัวอ่อนจะเจาะรูเข้าไปในเมล็ดพืชเพื่อการเจริญเติบโตต่อไป
 • ตัวอ่อนจะพัฒนาในธัญพืชได้อย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับแป้ง
 • ตัวโตเต็มวัยจะมีคู่ทันทีเมื่อพวกมันโผล่ออกมาจากเมล็ดพืช
 • พบได้ทั่วไปในคลังสินค้าและร้านค้า
Biscuit Beetle Stegobium

มอดสมุนไพร (Drugstore Beetle/Biscuit Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Stegobium paniceum

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยมีความยาว 2-3 มม.
 • มีสีน้ำตาลอ่อนและรูปทรงรี
 • ลำตัวมี 3 ปล้อง

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียสามารถผลิตไข่ได้ 20-100 ฟอง
 • ไข่ใช้เวลาประมาณ 60-210 วันในการพัฒนาเป็นตัวโตเต็มวัย มี 1-4 รุ่นต่อปี ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ
 • ตัวโตเต็มวัยมีอายุประมาณ 13-65 วัน

พฤติกรรม

 • ตัวโตเต็มวัยจะบินตลอดเวลาโดยเฉพาะในช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็น
 • พบบ่อยในสินค้าแปรรูป เช่น ช็อคโกแลต ขนมและขนมปังกรอบ แต่ก็พบได้ในผลิตภัณฑ์อาหาร แห้ง เช่น สมุนไพรแห้ง และเครื่องเทศ เป็นต้น
Cigarette Beetle

มอดยาสูบ (Cigarette Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Lasioderma serricorne

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยยาว 2-3 มม.
 • มีสีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลแดง
 • หนวดมีความยาวประมาณครึ่งหนึ่งของลำตัว และมีรูปทรงหยัก (เหมือนเลื่อย)

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียผลิตไข่ได้ถึง 30-42 ฟอง
 • ไข่ใช้เวลาฟัก 30-90 วัน มีพัฒนาการ 3-6 รุ่นที่ทับซ้อนกันต่อปี
 • ตัวเต็มวัยมีชีวิตได้ 23-28 วัน

พฤติกรรม

 • ตัวอ่อนผลิตเซลล์จากเศษอาหารและเศษวัสดุเพื่อที่จะเป็นดักแด้
 • ตัวเต็มวัยมักบินตลอดเวลา โดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงตอนเย็น
 • ตัวเต็มวัยไม่กินอาหาร ในขณะที่ตัวอ่อนจะเป็นผู้สร้างความเสียหาย
 • อาหาร คือ ยาสูบ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง เครื่องเทศ เมล็ดธัญพืช และพืชแห้ง
Beetle Cryptolestes Ferrugineus

มอดหนวดยาว (Flat Grain Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Cryptolestes Pusillus 

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร
 • มีสีน้ำตาลแดง ตัวแบน

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียผลิตไข่ได้ถึง 200 ฟอง
 • ในสภาพอุณหภูมิที่เหมาะสม มีวงจรชีวิต 23 วัน

พฤติกรรม

 • ตัวเต็มวัยจะเดินโยกไปมา
 • ตัวเต็มวัยมีปีก แต่ไม่ค่อยบิน
 • กินธัญพืช อินทผลัม ผลไม้แห้ง และวัสดุอื่นๆ
sawtoothed grain beetle

มอดฟันเลื่อย (Saw Toothed Grain Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Oryzaephilus surinamensis

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยยาว 2.5-3 มิลลิเมตร
 • มีฟันแบบฟันเลื่อย 6 ซี่ ในแต่ละด้านของอกปล้องหน้า

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียวางไข่ได้ 45-285 ฟอง
 • มีวงจรชีวิตประมาณ 30-50 วัน

พฤติกรรม

 • อาหารตัวอ่อนอยู่ในสินค้าที่มีจำนวนมาก
 • ตัวเต็มวัยมีปีก แต่ไม่บิน
 • มักจะเดินจากอาหารเข้าไปในรอยแตก รอยแยก และพื้นที่หลังคาเพื่อซ่อนตัว
Beetle Trogoderma

ด้วงอิฐ (Khapra Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Trogoderma granarium

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยยาว 2-3 มิลลิเมตร
 • มีสีน้ำตาลเข้ม และมีลายสีน้ำตาลอ่อนบนปีก
 • มีรูปทรงรี

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียสามารถวางได้ถึง 35 ฟอง
 • มีวงจรชีวิตประมาณ 1 เดือน

พฤติกรรม

 • ตัวอ่อนจะทำให้เกิดความเสียหายมากที่สุดในผลิตภัณฑ์ที่ต้องจัดเก็บ โดยการสลัดผิวหนังและกินเนื้อผลิตภัณฑ์
 • สามารถอยู่รอดได้ถึง 9 เดือน โดยไม่กินอาหาร
 • พบการรังควานบ่อยในเมล็ดพืช ข้าว และเมล็ดถั่ว
Copra Beetle

ด้วงขาแดง (Copra beetle/Red Legged Ham Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Necrobia rufipes

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยจะมีความยาวประมาณ 3.5 - 7 มิลลิเมตร
 • มีสีเขียวเงาไปจนถึงสีน้ำเงินอ่อน มีขาสีแดง

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียวางไข่ได้ถึง 30 ฟองต่อวัน ในรอยแตกหรือรอยแยกของปลาแปรรูป
 • ตัวเต็มวัยมีชีวิตอยู่ได้ถึง 14 เดือน

พฤติกรรม

 • โดยทั่วไปกินเนื้อมะพร้าวแห้งและแมลงอื่น ๆ ที่ทำให้อาหารขึ้นรา
 • มักจะไปรังควานเมล็ดปาล์ม เมล็ดน้ำมันพืช เครื่องเทศ ปลาแห้ง และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อื่น ๆ
 • ตัวเต็มวัยจะบินช้าและกัดมนุษย์เมื่อถูกรบกวน
Beetle Sitophilus Granarius

ด้วงงวงข้าวสาลี (Grain Weevil)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus granarius 

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยยาว 3 - 4.8 มิลลิเมตร
 • มีสีน้ำตาลแดงไปจนถึงสีดำ

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียจะวางไข่ในโพรงเมล็ดข้าว
 • ที่สภาวะอุณหภูมิที่เหมาะสม (30 องศาเซลเซียส) มีวงจรชีวิต 30 วัน

พฤติกรรม

 • ตัวเต็มวัยตัวใหม่จะโผล่ออกมาจากหลุมสกปรกขนาดใหญ่
 • กินธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชแข็ง เช่น มักกะโรนี และสปาเก็ตตี้
Rice Weevil Sitophilus

ด้วงงวงข้าว (Rice Weevil)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Sitophilus oryzae

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยยาว 2.5-3.5 มิลลิเมตร
 • มีสีน้ำตาลดำ มีจุดสีแดงที่ด้านหลังตรงช่องท้อง
 • มีจมูกเรียวยาว

วงจรชีวิต

 • ตัวเมียวางไข่ได้ 300-400 ฟอง
 • มีวงจรชีวิตสั้นที่สุด 32 วัน
 • ตัวเต็มวัยมีชีวิตได้ถึง 3-6 เดือน

พฤติกรรม

 • ตัวเมียจะเจาะหลุมเล็ก ๆ ในเมล็ดข้าวเพื่อวางไข่
 • การเติบโต การกินอาหาร และการเป็นดักแด้จะอยู่ภายในเมล็ดข้าว
Confused Flour Beetle

มอดแป้ง (Confused Flour Beetle/Rust Red Flour Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tribolium confusum/Tribolium castaneum

ลักษณะทางกายภาพ

 • ตัวเต็มวัยยาว 3-4 มิลลิเมตร
 • มีสีน้ำตาลแดง

วงจรชีวิต

 • หากมีสภาพอากาศเหมาะสม จะใช้เวลา 20 วันในการพัฒนาจากไข่ถึงตัวเต็มวัย

พฤติกรรม

 • ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยกินอาหารหลากหลาย เช่น ถั่วลิสง ถั่ว เครื่องเทศ กาแฟ ธัญพืช ผลไม้แห้ง และอาหารสัตว์
 • แพร่กระจายโดยการบิน และไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์อาหารของมนุษย์
booklice black

เหาหนังสือ (Booklice)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Psocoptera

ลักษณะทางกายภาพ

 • ขนาดของเหาหนังสือจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปจะมีความยาว 1 -2 มม. พวกมันมีตั้งแต่สีเหลืองน้ำตาลอ่อน และสีน้ำตาลเข้ม มีขนาดเล็กมาก และโปร่งแสง

วงจรชีวิต

 • เหาหนังสือชอบอุณหภูมิสูงประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส แต่บางชนิดมักจะผสมพันธุ์ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5-15 องศาเซลเซียส

พฤติกรรม

 • พบได้ทั่วไปในบ้าน และฟางในโรงงาน
Yellow Mealworm Beetle

ด้วงหนอนนก (Yellow Mealworm Beetle)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ : Tenebrio molitor

ลักษณะทางกายภาพ

 • ยาวประมาณ 20 มิลลิเมตร มีสีสีน้ำตาลเข้มหรือสีดำเงา ตัวอ่อนเป็นหนอนสีน้ำผึ้งเหลืองเงา

วงจรชีวิต

 • ทนต่ออุณหภูมิที่เย็น ตัวเมียวางไข่ได้ประมาณ 275-600 ฟอง ช่วงฤดูใบไม้ผลิไข่จะมีรูปร่างคล้ายถั่ว และจะฟักเป็นตัวอ่อนใน 4-14 วัน มีระยะเวลาในการเป็นดักแด้ 7-24 วัน ช่วงแรกจะเป็นสีขาวแล้วค่อย ๆ กลายเป็นสีเหลือง (ไม่ได้อยู่ในรัง) และโตเต็มวัยในที่สุด มีอายุขัยประมาณ 2 - 3 เดือน

พฤติกรรม

 • ชอบไฟตอนกลางคืน และจะบินอย่างแข็งขันในบริเวณที่มืด

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สอบถามเพิ่มเติม

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแมลงศัตรูโรงเก็บ

คุณมีคำถามใช่หรือไม่? หาคำตอบได้ที่นี่