02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

บริการกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บ

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

 

ธุรกิจที่เกี่ยวกับธัญพืช เมล็ดข้าว หรือผลิตภัณฑ์อาหารแห้งที่มีความเสี่ยงจากการถูกแมลงศัตรูโรงเก็บรังควาน แมลงมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแมลงที่ทำลายวัตถุดิบอาหารสด และเข้าไปปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป ทำให้ไม่หมาะแก่การบริโภค

หากการรังควานของแมลงศัตรูโรงเก็บไม่ได้รับการแก้ไข อาจทำให้คลังสินค้าที่มีคุณค่าเกิดการสูญเสียอย่างรุนแรง และทำลายชื่อเสียงธุรกิจของคุณ อีกทั้งเกิดการสูญเสียความไว้วางใจต่อแบรนด์ได้

ไม่แน่ใจว่าคุณมีปัญหาแมลงศัตรูโรงเก็บใช่ไหม? ค้นหาสัญญาณบ่งชี้ทั้งหมดที่นี่

 

ผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงศัตรูโรงเก็บ

ผู้เชี่ยวชาญของเร็นโทคิลได้รับการฝึกฝนอย่างเต็มที่ มีความรู้เกี่ยวกับนิสัยและวงจรชีวิตของแมลงศัตรูโรงเก็บอย่างมืออาชีพ การปฏิบัติตามแนวทาง PEST เป็นส่วนหนึ่งของการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ เพื่อให้มั่นใจว่าเราได้มอบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจของคุณ

  • Partnership (เป็นพันธมิตร) – สิ่งที่สำคัญคือ ความร่วมมือกันระหว่างเร็นโทคิลกับลูกค้า ในการรับผิดชอบแต่ละหน้าที่ เพื่อกำจัดสัตว์รบกวนที่ยั่งยืน
  • Education and Exclusion (ให้ความรู้ และอุดช่องป้องกัน) – ให้คำแนะนำและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกต้อง เช่น การกำจัดเศษอาหารและของเหลว รวมถึงการปิดทางเข้าออกของแมลงและสัตว์รบกวน เช่น รอยร้าวหรือรอยแยกบนกำแพง
  • Sanitation (5ส.) – การกำจัดขยะที่เหมาะสม และการทำ 5ส.ที่ดีสามารถช่วยลดการระบาดได้
  • Treatment (วิธีการกำจัด-ควบคุม – การใช้วิธีในการกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บที่เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ และระดับการระบาด

ทำไมต้องเลือกเร็นโทคิล?

  • พนักงานบริการมีประสบการณ์ และผ่านการฝึกอบรม - พนักงานบริการของเราทุกคนมีความเชี่ยวชาญ และปฏิบัติงานตามวิธีการใช้สารกำจัดสัตว์รบกวนที่ระบุบนฉลากของผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด เพื่อการป้องกันการระบาดของสัตว์รบกวนตามจุดเสี่ยงต่างๆ

  • ผู้เชี่ยวชาญ - เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านแมลงและสัตว์รบกวน ซึ่งได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความรู้เฉพาะด้าน เป็นปัจจุบันและทันสมัย

  • โปรแกรมการกำจัด-ควบคุมโดยเฉพาะ - ความรู้แบบบูรณาการที่เรามี ทำให้เราสามารถให้บริการอย่างตรงจุด เพื่อกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บออกไปจากสถานที่ของคุณ

  • การประเมินความเสี่ยงหน้างาน - เราดำเนินงานตามระเบียบการควบคุมแมลงและสัตว์รบกวนตามแนวทางที่เร็นโทคิลกำหนด เพื่อให้การกำจัดกำจัดแมลงศัตรูโรงเก็บในสถานที่ของคุณเป็นไปอย่างปลอดภัย

ต้องการบริการมืออาชีพช่วยแก้ปัญหาแมลงศัตรูโรงเก็บใช่หรือไม่? โทรหาเร็นโทคิลวันนี้ที่เบอร์ 02-290-8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) เพื่อบ้านและธุรกิจของคุณ หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจพื้นที่ฟรี

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแมลงศัตรูโรงเก็บ

ณมีคำถามใช่หรือไม่? หาคำตอบได้ที่นี่