02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

การรมยาเพื่อกำจัดแมลง

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

การรมควัน หรือ การรมยา (Fumigate) ถือเป็นหนึ่งในเทคนิคการกำจัดแมลง ที่ผู้เชี่ยวชาญนิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย เพื่อประสิทธิผลในการกำจัดสัตว์รบกวนที่สร้างความเสียหายแก่สินค้าในคลังและสินค้าโภคภัณฑ์ที่เก็บไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

'ก๊าซ' ที่ใช้ในการรมยานั้นมีความเป็นพิษสูงต่อสิ่งมีชีวิตรวมถึงมนุษย์ ดังนั้นการรมยาจึงถูกควบคุมโดยกฎหมายของแต่ละประเทศ รวมถึงก๊าซที่ใช้จะต้องมีการขึ้นทะเบียน และต้องรมยาในพื้นที่ปิดเท่านั้น ซึ่งจะต้องกำหนดระยะเวลาและความเข้มที่เหมาะสมเพียงพอที่จะกำจัดแมลงในทุกช่วงของวงจรชีวิต รวมถึงสัตว์รบกวนที่มีขนาดใหญ่ขึ้น เช่น หนู เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม การรมยามีผลต่อสิ่งมีชีวิตเท่านั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ แก่สินค้า ดังนั้น ผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการรมยา จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด การฝึกอบรมเพื่อใช้อุปกรณ์และเครื่องรมยา จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าการรมยานี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน มนุษย์ หรือสัตว์เลี้ยง

 

ทำไมต้องรมยาสินค้า ?

การส่งออกส่วนใหญ่นิยมใช้บรรจุภัณฑ์เป็นลังไม้ หรือ แท่นวางสินค้าทำจากไม้ เรียกว่า พาเลท เพราะหาง่ายและราคาถูก ซึ่งไม้พาเลทเหล่านี้ มักเป็นที่อยู่อาศัยของแมลงและสัตว์รบกวนทำให้แพร่ระบาดไปยังประเทศผู้รับได้ แต่ละประเทศจึงกำหนดการรมยาในมาตรฐานการส่งออกและนำเข้าอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของสัตว์รบกวน หากไม่ปฏิบัติตามสินค้าอาจถูกปฏิเสธการนำเข้าและตีกลับประเทศต้นทางได้ โดยผู้ที่สามารถรมยาได้นั้น จะต้องได้รับการรับรองการขึ้นทะเบียนจากกรมวิชาการเกษตร

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นของผู้ส่งออก ผู้ขนส่งสินค้า บริษัทโลจิสติกส์ และผู้ให้บริการคลังสินค้า ในการรักษามาตรฐานและการปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆ เกี่ยวกับสัตว์รบกวน จึงเป็นที่มาของโปรแกรมการควบคุมสัตว์รบกวนแบบบูรณาการของเร็นโทคิล (Integrated Pest Management) ที่พิสูจน์แล้วว่าการจัดการแบบองค์รวมอย่างมีคุณภาพตั้งแต่รอบรั้วไปจนถึงสถานที่เก็บสินค้าด้านในเป็นแนวทางในการลดการแพร่ระบาดของสัตว์รบกวนได้เป็นอย่างดี

มาศึกษาเพิ่มเติมถึงความแตกต่างระหว่างการรมยาและการพ่นหมอกควัน

มาศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรมยาตู้คอนเทนเนอร์ระหว่างการนำเข้า มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรมยาแบบไม่กักกันเพื่อปกป้องจากการทำลายของแมลงและสัตว์รบกวน

 

เร็นโทคิล ประเทศไทย มีประสบการณ์และทักษะในการรมยามากว่า 39 ปี บริษัทของเราได้รับการรับรองจาก กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และเราเป็นผู้ให้บริการรมยาที่ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน

เราให้บริการรมยาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ ในทุกขั้นตอนครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่ง การขนส่งสินค้า การผลิต การจัดเก็บสินค้า การเกษตรกรรม และอื่นๆ

โทรหาเราที่ 02 290 8500 เพื่อนัดสำรวจและพูดคุยเกี่ยวกับบริการรมยาของเรา หรือคุณสามารถติดต่อเราทางออนไลน์

สอบถามเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเร็นโทคิล

เราสร้างนวัตกรรมการควบคุมสัตว์รบกวนที่เป็นเทคโนโลยีล่าสุด ให้บริการที่มีความยั่งยืน และมุ่งมั่นที่จะปกป้องผู้คน พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่เราดำเนินกิจการ