02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

บริการกำจัดแมลงวัน

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

การเลือกใช้บริการกำจัดแมลงวันจากบริษัทกำจัดแมลงมืออาชีพ เป็นวิธีที่ได้ผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาแมลงวันระบาดทั้งในบ้านและในธุรกิจของคุณ

หลักปฏิบัติงานของเร็นโทคิล เราจะทำงานร่วมกับคุณ (Partnership) เพื่อออกแบบวิธีจัดการสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management) ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมผลิตอาหารและยา เนื่องจากเรามีความรู้ และเชี่ยวชาญในเรื่องของกฎระเบียบข้อกำหนดของแต่ละอุตสาหกรรม (Industry regulations) รวมถึงมาตรฐานการตรวจสอบ (Audits) สามารถสนับสนุนคุณในการจัดความเสี่ยงด้านสัตว์รบกวนได้อย่างดี

  • Education and Exclusion (ให้ความรู้และปิดช่องป้องกัน) – เราจะให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์รบกวน พร้อมแนะนำวิธีการป้องกันไม่ให้สัตว์รบกวนเข้ามาในพื้นที่อย่างถูกวิธี เช่น การกำจัดเศษอาหารและของเหลว รวมถึงการปิดทางเข้าออกของแมลงและสัตว์รบกวน เช่น รู ช่องโหว่ รอยร้าวหรือรอยแยกบนกำแพง
  • Restriction (การจำกัดปัจจัยเสี่ยงและการดูแลพื้นที่ 5ส.) –เราให้คำแนะนำในการจำกัดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุทำให้สัตว์รบกวนเข้ามาในพื้นที่ เช่น การทำความสะอาด การทิ้งขยะหรือเศษอาหาร เพื่อการป้องกันในระยะยาวและป้องกันการระบาดซ้ำ
  • Destruction (การกำจัดสัตว์รบกวน) – เรามีรูปแบบการบริการกำจัดสัตว์รบกวนที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีปัญหาสัตว์รบกวน เช่น แมลงบิน แมลงวันที่ต่างกัน
  • Monitoring (การตรวจเช็คและเฝ้าระวัง) – นักกีฏวิทยาและนักวิชาการของเร็นโทคิล จะคอยตรวจเช็คและติดตามประสิทธิภาพการกำจัดให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้

อย่าเสียเวลา! กับปัญหากวนใจเหล่านี้ ติดต่อผู้เชี่ยวชาญจากเร็นโทคิล

ติดต่อเรา

* จำเป็นต้องกรอก

Download this report

บริการกำจัดแมลงวันของเร็นโทคิล

ภายหลังจากที่สำรวจพื้นที่ของคุณเสร็จเรียบร้อย ผู้เชี่ยวชาญของเร็นโทคิลจะแนะนำวิธีการและรูปแบบบริการกำจัดแมลงวันที่เหมาะสำหรับพื้นที่ของคุณ ซึ่งอาจประกอบด้วยหนึ่งข้อ หรือหลายข้อเหล่านี้รวมกัน

  • คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บสิ่งของ และสุขอนามัย
  • การฉีดพ่นละอองฝอย ULV และ การพ่นหมอกควัน
  • การใช้กับดักแมลงวัน (วิธีแบบธรรมชาติ ไร้สารเคมีกำจัดแมลง 100% ไม่ต้องเสียบปลั๊กหรือใช้ไฟฟ้า)
  • เครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ (ILT) ของเร็นโทคิล

เมื่อปฏิบัติร่วมกับหลักการสำคัญของการป้องกัน-กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน (PEST) จะช่วยปกป้องธุรกิจของคุณจากแมลงวันได้ในระยะยาว

ปกป้องด้วยเครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ (ILT)

เครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ (ILT) ของเร็นโทคิล จะมีแผ่นกาวสำหรับดักจับแมลงวันภายในเครื่อง เพื่อป้องกันการปนเปื้อนบนพื้นผิวด้านล่าง

โทรหาเร็นโทคิลวันนี้ ที่เบอร์ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อกำจัดแมลงวัน คุณกำลังมองหาคำแนะนำที่สามารถใช้ได้จริงระหว่างที่รอใช่หรือไม่? เรามีเคล็ดลับดีๆ ที่ช่วยป้องกันแมลงวันให้ไกลจากบ้านของคุณ

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจพื้นที่ฟรี

เครื่องดักแมลงวันด้วยแสงไฟ (ILT)

อีกขั้นของเครื่องดักแมลงวันด้วยนวัตกรรมหลอดไฟแบบ LED ที่จดทะเบียนสิทธิบัตรของเร็นโทคิล