02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัตว์รบกวน

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

สร้างความตระหนักรู้เรื่องสัตว์รบกวนให้กับพนักงานในองค์กรของคุณ

สร้างความตระหนักรู้ เรื่องสัตว์รบกวนให้กับพนักงาน นับเป็นสิ่งสำคัญกับทุกธุรกิจ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และ อุตสาหกรรมการผลิต เพราะความรู้ด้านสัตว์รบกวนจะช่วยให้พนักงานสามารถหาแหล่งเพาะพันธุ์ของสัตว์รบกวนในพื้นที่ได้ ซึ่งการดำเนินการเชิงรุกกับสัตว์รบกวน จะต้องลงมือก่อนที่การระบาดจะรุนแรงจนไม่สามารถควบคุมได้

ผลกระทบเชิงลบจากการระบาดของสัตว์รบกวนในภาคธุรกิจ

  • ความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงาน - สัตว์รบกวนเป็นพาหะของโรคติดเชื้อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคอุจจาระร่วง และโรคทางเดินอาหาร
  • สูญเสียผลกำไรและชื่อเสียงทางธุรกิจ - สัตว์รบกวน เช่น แมลงสาบและหนู สามารถทำให้คลังสินค้าของคุณปนเปื้อนมูลและปัสสาวะของพวกมันได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิด​​ผลกระทบอย่างรุนแรง เช่น การเรียกคืนสินค้า ผลกำไรทางธุรกิจ และชื่อเสียงของคุณอาจเสียหาย หากสัตว์รบกวนเหล่านี้ยังไม่ถูกกำจัด
  • การดำเนินการทางกฎหมาย - สัตว์รบกวนสามารถทำให้ธุรกิจของคุณถูกดำเนินการทางกฎหมายได้ เช่น โดนค่าปรับ ธุรกิจปิดตัวลง หรือการฟ้องร้องจากลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์รบกวน
  • ความเสียหายต่อโครงสร้างอาคาร - หนูและปลวกก่อให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้างอาคารได้ ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่สูงมาก

นอกจากการตระหนักรู้เรื่องสัตว์รบกวนแล้ว โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัตว์รบกวนจากเร็นโทคิล ยังมีเนื้อหารวมไปถึงสุขอนามัยส่วนบุคคล และการรักษาสุขอนามัยของสภาพแวดล้อมในการทำงาน สุขอนามัยที่ดีจะช่วยจัดระเบียบและสร้างความปลอดภัยในที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ต่อธุรกิจและพนักงาน

  • แรงจูงใจของพนักงาน – การให้ความรู้ด้านสุขอนามัยและสัตว์รบกวน ช่วยให้พนักงานเข้าใจถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดี ทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เพื่อตัวของพวกเขาเอง
  • ลดค่าใช้จ่าย – มาตรการเชิงรุกช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมความเสียหายและการเรียกคืนสินค้า
  • การป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพ – ให้พนักงานของคุณมีความรู้เกี่ยวกับการกำจัดสัตว์รบกวน พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการป้องกันและกำจัดสัตว์รบกวนได้
  • สุขภาพและความปลอดภัยที่มากขึ้น – การตรวจสอบและกำจัดสัตว์รบกวนตั้งแต่แรกเริ่ม นับเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันการระบาดของสัตว์รบกวน การตรวจสอบจะช่วยลดความเสี่ยงให้กับคุณและพนักงานจากโรคร้ายแรงหรือการติดเชื้อ และยังช่วยลดอัตราการขาดงานและค่าใช้จ่ายทางการแพทย์อีกด้วย

สอบถามโปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัตว์รบกวนจากเร็นโทคิลวันนี้ โทรหาเราที่เบอร์ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือ ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์.

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สอบถามเพิ่มเติม

กฎระเบียบและมาตรฐานอาหาร

กฏระเบียบนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารอย่างไร