02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ปกป้องธุรกิจ /โรงงานผลิตยาจากสัตว์รบกวน

เราเข้าใจโรงงานผลิตยา ที่จะต้องผ่านข้อกำหนดทางกฏหมายที่เข้มงวด ในการป้องกันและควบคุมสัตว์รบกวนไม่ให้ปนเปื้อนในวัตถุดิบ ยา หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำลายผลิตภัณฑ์และสร้างความเสียหายในการผลิต แต่ยังทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือของลูกค้าอย่างใหญ่หลวง และอาจเกิดการเรียกคืนสินค้าได้อีกด้วย

เร็นโทคิลมีการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรงงานยาและกระบวนการผลิตอยู่ภายใต้กฎระเบียบของการผลิตอย่างมืออาชีพ

ทำไมต้องเร็นโทคิล ?

  • รองรับการตรวจสอบ - เรามีความเข้าใจในกฎหมายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาในประเทศไทย และพร้อมรองรับข้อกำหนดของการตรวจสอบ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอก
  • ระบบการจัดการสัตว์รบกวนอย่างมีคุณภาพของเร็นโทคิล (QPMS+) - การวิเคราะห์แน้วโน้มของสัตว์รบกวนในรูปแบบกราฟ รายงานการตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อรองรับการตรวจสอบโดยนักวิชาการภาคสนาม
  • ควบคุมบริการด้วยผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสำคัญ - รองรับลูกค้าที่มีหลากหลายสาขาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บริการเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน และยังอำนวยความสะดวกโดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่คุณสามารถติดต่อได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว
  • บริการทั่วประเทศ - 11 สาขาบริการทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานบริการมืออาชีพ ที่ทำให้คุณมั่นใจว่า คุณจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ

โทรหาเราที่ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ฟรี และให้คำปรึกษาวิธีการควบคุมสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานประกอบการ และธุรกิจของคุณ

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สอบถามเพิ่มเติม

การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงจากแมลงและสัตว์รบกวนเชิงลึก