02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

ไฮเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ต

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ปกป้องสินค้าและชื่อเสียงทางธุรกิจของคุณจากปัญหาสัตว์รบกวน

ไฮเปอร์มาร์เก็ต หรือ ซูเปอร์มาร์เก็ต ไม่ใช่ที่สำหรับสัตว์รบกวน — ไม่ใช่เพราะว่าจะทำให้เสียภาพลักษณ์ต่อบุคคลภายนอกหรือชื่อเสียงของแบรนด์ แต่เพราะมันมีความเสี่ยงต่อสุขภาพสูง โดยเฉพาะในพื้นที่ที่จัดการอาหารสด และจะเป็นฝันร้ายของฝ่ายประชาสัมพันธ์ ปัญหาสัตว์รบกวนระบาดยังทำให้เกิดความสูญเสียด้านการเงิน และปัญหาด้านกฎหมาย นอกเหนือจากความกดดันมหาศาลในการจัดการซัพพลายเชน การสร้างผลกำไรให้กับผู้ถือหุ้น และคุณค่าของแบรนด์ต่อผู้บริโภคในสภาพธุรกิจที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว

การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการสำหรับธุรกิจค้าปลีกอาหารนั้น ถูกออกแบบมาเพื่อปกป้องชื่อเสียงและแบรนด์ของคุณจากปัญหาสัตว์รบกวน

ทำไมต้องเร็นโทคิล ?

  • รองรับการตรวจสอบ - เรามีความเข้าใจในกฎหมายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาในประเทศไทย และพร้อมรองรับข้อกำหนดของการตรวจสอบ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอก

  • ระบบการจัดการสัตว์รบกวนอย่างมีคุณภาพของเร็นโทคิล (QPMS) - ระบบ QPMS คือรายงานข้อมูลหลักทั้งหมดเกี่ยวกับสถานการณ์การจัดการสัตว์รบกวนในสถานประกอบการของคุณเพื่อรองรับการตรวจสอบ

  • ควบคุมบริการด้วยผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสำคัญ - รองรับลูกค้าที่มีหลากหลายสาขาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บริการเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน และยังอำนวยความสะดวกโดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่คุณสามารถติดต่อได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

  • บริการทั่วประเทศ - 11 สาขาบริการทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานบริการมืออาชีพ ที่ทำให้คุณมั่นใจว่า คุณจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ

โทรหาเราที่ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือ ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ฟรี และให้คำปรึกษาวิธีการควบคุมสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานประกอบการ และธุรกิจของคุณ

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจปลวกฟรี

การป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงสัตว์รบกวนแบบองค์รวมโดยใช้วิธีการควบคุมเชิงรุก