02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

ปกป้องธุรกิจและชื่อเสียงของคุณ

สัตว์รบกวนในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มเป็นภัยคุกคามที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการปนเปื้อนและความเสียหายของวัตถุดิบได้หลายทาง นอกจากจะมีผลกับสต็อกสินค้าแล้ว ปัญหาสัตว์รบกวนยังทำให้สูญเสียรายได้ ความเชื่อมั่นของลูกค้า การเสียค่าปรับ และอาจนำไปสู่การฟ้องร้องทางกฎหมายได้

การพบปัญหาตั้งแต่ระยะต้นหรือการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งจำเป็นในการลดความเสี่ยงของปัญหาสัตว์รบกวน สำหรับการจัดการสัตว์รบกวนแบบบูรณาการ เร็นโทคิลไม่เพียงทำงานร่วมกับผู้ผลิต/แปรรูปอาหารเท่านั้น แต่มีการสนับสนุนไปถึง Supply chain เพื่อให้มั่นใจว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานของคุณ ลูกค้า และผู้ตรวจสอบ (Audits)

โปรแกรมควบคุมสัตว์รบกวนครบวงจรจะต้องมีการออกแบบและทำตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงของการปนเปื้อน ดังนั้นงานด้านเอกสารและรายงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการวิเคราะห์และทบทวนโปรแกรมการจัดการสัตว์รบกวน และด้วยระบบนี้เองทำให้ง่ายต่อผู้ตรวจสอบในการตรวจสอบ (Audits) และสามารถติดตามแนวโน้ม และวิธีการแก้ไขได้ง่ายเมื่อเกิดประเด็นใดๆ ขึ้น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกัน-กำจัดสัตว์รบกวนด้วยวิธีการแบบบูรณาการของเรา

ทำไมต้องเร็นโทคิล?

  • รองรับการตรวจสอบ - เรามีความเข้าใจในกฎหมายของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาหารและยาในประเทศไทย และพร้อมรองรับข้อกำหนดของการตรวจสอบ ทั้งจากหน่วยงานภายใน และภายนอก

  • ระบบการจัดการสัตว์รบกวนอย่างมีคุณภาพของเร็นโทคิล (QPMS+) - การวิเคราะห์แนวโน้มของสัตว์รบกวนในรูปแบบกราฟ รายงานการตรวจสอบ และประเมินผลเพื่อรองรับการตรวจสอบโดยนักวิชาการภาคสนาม

  • ควบคุมบริการด้วยผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสำคัญ - รองรับลูกค้าที่มีหลากหลายสาขาในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้บริการเป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกัน และยังอำนวยความสะดวกโดยฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ที่คุณสามารถติดต่อได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว

  • บริการทั่วประเทศ - 11 สาขาบริการทั่วประเทศไทย พร้อมด้วยพนักงานบริการมืออาชีพ ที่ทำให้คุณมั่นใจว่า คุณจะได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพ

โทรหาเราที่ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือ ติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ฟรี และให้คำปรึกษาวิธีการควบคุมสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานประกอบการ และธุรกิจของคุณ

โปรแกรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสัตว์รบกวน

เร็นโทคิลสามารถช่วยสร้างความตระหนักด้านสุขอนามัย และให้ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตสัญญาณสัตว์รบกวนเบื้องต้นได้อย่างไร ?

สอบถามเพิ่มเติม

กฎระเบียบและมาตรฐานอาหาร

กฏระเบียบนี้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอาหารอย่างไร