02 290 8500 สำรวจพื้นที่ฟรีที่เบอร์ หรือ ติดต่อเรา

กฎระเบียบและมาตรฐานอาหาร สำหรับการกำจัด-ควบคุมสัตว์รบกวน

เราปกป้องบ้านและทรัพย์สินของคนไทยจากสัตว์รบกวนมามากกว่า 38 ปี

พนักงานบริการทุกคนได้รับการอบรมและผ่านการรับรองในการกำจัดสัตว์รบกวน

นวัตกรรมการกำจัดปลวกและสัตว์รบกวนของเรามีประสิทธิภาพสูง

นโยบายและกฎระเบียบที่รัดกุมมากขึ้นในปัจจุบัน ทำให้บริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารต้องปฏิบัติตามมาตรการที่เหมาะสม และดำเนินการเชิงรุกเมื่อพบสัญญาณเบื้องต้นของสัตว์รบกวนในอาหาร หรือวัตถุดิบในการผลิตอาหาร

เร็นโทคิลเป็นผู้ให้บริการด้านการกำจัดสัตว์รบกวน และเป็นคู่คิดของคุณในเรื่องการควบคุมความเสี่ยงของสัตว์รบกวนตามเงื่อนไข หลักปฏิบัติที่ดีของโรงงานอุตสาหกรรมและข้อกฎหมาย ประกอบไปด้วย

 • การวิเคราะห์อันตรายจุดควบคุมวิกฤต (HACCP)
 • กฎหมายควบคุมอาหารของไทย - พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 (ค.ศ. 1979)
 • พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011)

 

มาตรฐานคุณภาพและการตรวจสอบ (Quality and Audit Standards)

 • IFS – International Food Standard 
 • BRC – British Retail Consortium 
 • AIB – American Institute of Baking 
 • GMP – Good Manufacturing Practice 
 • HACCP 
 • ISO 9001 
 • ISO 22000 
 • ISO 14001 
 • ISO 18001 and BS OHSAS 18001 
 • Food Safety System Certification (FSSC) 
 • Safe Quality Food (SQF) Certification 
 • Halal Food 
 • Customer Food Safety Audits 
 • Yum! Food Safety Audit (FSA)

ผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับการตรวจสอบ (Audit) ที่เหมาะสม โดยใช้การจัดการและการควบคุมอย่างเป็นระบบ

โทรหาเราที่ 02 290 8500 หรือ 1800 225 226 (โทรฟรี) หรือติดต่อผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อทำการสำรวจพื้นที่ฟรี และให้คำปรึกษาวิธีการควบคุมสัตว์รบกวนที่มีประสิทธิภาพสำหรับสถานประกอบการ และธุรกิจของคุณ

สาขาบริการที่ใกล้บ้านคุณ

สำรวจปลวกฟรี

ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคบริการ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และได้รับการอบรม